Der indkaldes hermed til DOF repræsentantskabsmøde 2019, som afholdes den 2. marts 2019 på Hotel Comwell, Middelfart fra kl. 9.30-16.00

Adresse:
Hotel Comwell
Karensmindevej 3
5500 Middelfart.

Vær allerede nu opmærksom på, at regler for deltagelse og tidsfrister for fremsendelse af forslag til repræsentantskabet fremgår af forbundets love. Den konkrete ordlyd fra lovene, som kan findes på DOF`s hjemmeside, er indsat i nedenstående.


Forslag til repræsentantskabet:
8.10
Forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde skal være forbundets sekretariat i hænde senest den 2. januar. Dog kan forslag, der senere er fremsat på og fremmet af et regionalt klubledermøde optages på dagsordenen, hvis det indsendes til forbundets sekretariat senest en uge efter klubledermødet. Indkomne forslag offentliggøres snarest muligt på forbundets hjemmeside.

Deltagelse
8.4
Kun repræsentanterne fra klubber, der er fuldgyldige medlemmer, har stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer.
(Under dette punkt ligger i lovene et pkt. a om enkeltpersonsmedlemskab. Dette har dog ikke relevans for 2019, da ordningen ikke er aktiveret af hovedbestyrelsen, jf. vedtægtspunkt 3.1 og 4.1, red.)
8.5
En klub kan kun give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere over begge klubbens stemmer.
8.6
For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være forbundets sekretariat i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet.
8.7
Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved registreringen af de fremmødte stemmer ved indledningen af repræsentantskabsmødet.
Klubberne kan gratis tilmelde to klubrepræsentanter – ønsker man flere, så koster det 500,- pr. mand.

Indkaldelse med detaljeret information omkring repræsentantskabsmødet bliver fremsendt til klubberne medio februar iht. lovene. Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via O-service, og bliver åbnet op i løbet af december. Vi ses i Middelfart.

Indkaldelse

Hver dag frem mod jul åbner vi en låge i DOF's julekalender og ser frem mod en konkurrence eller arrangement i det kommende år.

Bag dagens låge gemmer sig hele to konkurrencer - Vinterlangdistance-løbene i Nordkredsen og Holbæk OK's nytårsstafet.

Vinterlangdistanceløbene tæller fem løb fra december til februar, hvor der er mulighed for at få nogle seriøse kilometer i benene. Arrangørerne byder på løbsbaner mellem 3,5 og 20 kilometer, mens der er MTBO-baner i de skove, hvor det er muligt at få tilladelse. Næste konkurrence i serien er 6. januar i Tinnet Krat - og du finder invitationen her.

Nytårsstafetten løbes samme dag - d. 6. januar, i Kårup Skov ved Sejerøbugten. Her er bådeMix-stafet, Familie-stafet, som begge er 3-mands stafetter. Derudover er der en 2T6 stafet, som er en 2-mandsstafet, hvor hver løber løber de samme 3 baner, så man løber både med og mod sin makker. Endelig er der igen i år Børnestafet med 3 deltagere på begynder/nemme baner.

Arrangøren, Holbæk OK, skriver blandt andet: Stævnepladsen ligger ved fint udsigtstårn midt i skoven, og de baner, som kommer længst sydpå kommer ud i dejligt "bjergrigt" terræn, så der er udfordring for alle.

Se mere på løbets indbydelse og følg med på løbets Facebookside. 

Hver dag frem mod jul åbner vi en låge i DOF's julekalender og ser frem mod en konkurrence eller arrangement i det kommende år.OK ØST Birkerød og Lyngby OK indbyder til stjerneløb med samlet start for hver klasse. Gennemgående konkurrence over 5 lørdage fra december til starten af februar med løb hver 14. dag i skove nord for København. Der er som regel mellem 200 og 250 deltagere.

Der er svære baner mellem 3 og 7 kilometer i forskellige aldersklasser og i Vintercup Light-klassen venter der 4 kilometer mellemsvær bane. Her er det også tilladt at følges ad.

Første løb var i lørdags, men du kan stadig nå med til anden runde af Vintercup, der løbes i Rude Skov lørdag d. 15. december.

Se mere på Vintercups hjemmeside.

 

 

Tema loeb

Her kan du se de ændrede regler for Klubsamarbejder.

2.15 Klubsamarbejder

2.15.1 Generelt

Indtil 3 klubber kan indgå klubsamarbejde for sammen at stille fælles stafethold til dan­ske stafetter eller stille et hold i divisionsturneringen.

Samarbejdet vælger et fælles navn, der ikke må være en af de samarbejdende klubbers navne, men gerne en kombination heraf. Et samarbejde er bindende for et kalenderår ad gangen.

 

Klubsamarbejder skal anmeldes til forbundet. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om samarbejdets omfang og skal ske senest den 31. december for det kommende kalende­rår.

En liste over indgåede klubsamarbejder offentliggøres på forbundets hjemmeside med oplysninger om samarbejdets omfang.

 

2.15.2 Særlige regler for klubsamarbejder om stafetter

Et stafetsamarbejde kan indgås indenfor én eller flere af følgende 3 aldersgrupper:

Juniorer

Seniorer

Masters

Til og med D20 og H20

Fra og med D21 og H21 til og med D35 og H35

Fra og med D40 og H40

2.15.3 Særlige regler for klubsamarbejder i divisionsturneringen

Et nystiftet klubsamarbejde placeres fra førstkommende kalenderårs start i den division i kredsen, som den højest placerede klub i samarbejdet deltog i den senest afviklede turnering.

Forlader en eller flere klub(ber) et klubsamarbejde, placeres den/de klub(ber) i klubsam­arbejdet, der i den senest afviklede turnering har opnået færrest points, i den laveste division i kredsen; den/de bedst placerede klub(ber) i klubsamarbejdet fortsætter i den division, som klubsamarbejdet var placeret i ved ændringen eller opløsningen af samarbejdet.

Den eller de ledige pladser, der fremkommer i divisionerne ved stiftelse eller hel eller delvis opløsning af et klubsamarbejde, udfyldes ved oprykning af alle lavere rangerende hold i placeringsrækkefølge.

Landsholdssamling December 2018

 

I den forgangne weekend var det danske MTBO landshold (Ungdom, Junior og Senior) samlet på årets sidste træningssamling - denne gang henlagt til det vestjyske i skovene omkring Oksbøl og Varde.

Samlingen var en åben samling, hvor interesserede ryttere uden for landsholdet var inviteret med. Det var med stor fornøjelse, at vi kunne byde velkommen til 4 friske unge mennesker, der havde takket ja til en weekend med masser af MTBO. Vi håber, at vi får dem at se på hjul i skoven igen fremover!

Lørdag bød om formiddagen på MTBO-intervaller i Vrøgum Plantage. Alle poster var placeret at kort stykke inde ad en mindre sti, og der var derfor fokus på at have styr på hvor langt man var kommet og dermed ikke komme til at køre for langt. For at få lidt ekstra km i benene blev der også cyklet frem og tilbage til skoven.

Lørdag eftermiddag var træningen henlagt til Oksby Plantage. Her blev der budt på både en alm. mellem-distance træning, samt en korthuske-bane, hvor der skulle huskes 2 stræk af gangen. Som MTBO rytter har man stor gavn af at øve sig i at anvende korthuske. Under konkurrence kan der spares meget tid ved at forenkle fordi der derved kan holdes højere fart frem til et punkt hvor man skal være skarp det sidste stykke ind mod posten.

Søndag blev en noget våd dag. Dels fordi der kom en del regn fra oven, men også fordi der blev kørt i militærets område i Sdr. Heden Plantage. Vi kan hilse og sige at kampvogns-sporene ude i de åbne områder bliver meget våde og tunge i vådt vejr. Træningen bestod af en omgang stafet-træning med gaflinger og sløjfer, og derefter cykelteknisk træning på MTB-sporet i samme område.

Rytterne satte stor pris på at denne trænings-samling foregik i nye omgivelser på kort, hvor vi ikke har kørt før. Det giver et super godt udbytte, og at terrænerne så er relevante i forhold til næste sommers Junior og Senior-VM i Viborg er bare et stort plus. Der skal lyde en stor tak til OK West og Esbjerg OK, for deres hjælp med kort og skovtilladelser – det er meget værdsat!

Næste Landsholdsamling bliver 19-21. januar på Nordsjælland. Det bliver igen en åben samling, hvor ryttere uden for landsholdsgruppen har mulighed for at deltage. Så er du ca. 15-25 år og har lyst til at prøve kræfter med MTBO, er det bare om at melde sig til en af de ansvarlige MTBO landsholds-ledere som fremgår andetsteds på siden..

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF