IOF forsideKORT NYT - for kortinteresserede dec. 2017

Som bekendt er der i 2017 kommet ny kortnorm for skovkort - ISOM 2017

De fleste ændringer er en justering af dimensioner på de enkelte symboler.
Den væsentligste indholdsmæssige ændring er, at det symbol, vi kalder hugning har fået en bredere betydning, og at der nu er mulighed for at tilføje gennemløbelighed på symbolet. En teknisk ændring er det, at meridianerne nu skal tegnes med 300 meters mellemrum i stedet for 250 meter.

Symbolet for hugning hedder nu lineær spor og dækker linjer/spor (sandspor, skiløjpe, hugninger og spor opstået efter skovarbejde) gennem terrænet, og som ikke har en tydelig sti i sporet. Løbbarheden vises i gul, grøn eller hvid med en lidt tykkere linje som baggrund. MTB spor tegnes som hidtil med stisymbolet.

Konvertering fra ISOM 2000 til ISOM 2017

Alle internationale løb incl. World Ranking Events og Danske Mesterskaber skal fra 1. januar anvende kort tegnet efter den nye norm. For øvrige danske kort vil det være naturligt at konvertere kortet i forbindelse med den førstkommende revision.
Det er væsentligt, at det fremgår af kortet og instruktionen for arrangementet, at kortet er fremstillet efter ISOM 2017, hvis det er tilfældet.

Normen er oversat til dansk og er nu på vej igennem en sproglig renselsesproces.
Så snart den er klar, sættes den på DOFs hjemmeside i pdf format. Senere vil den blive offset trykt. Den engelske udgave ligger på hjemmesiden under kort - dokumenter e - Diverse - IOF kortnorm ISOM 2017

En vejledning i konvertering af ocad filer ligger på hjemmesiden under
c - Rentegning - Vejledning konvertering ISOM 2000 til 2017 (juli 2017)

ISOM 2017 symboler for Illustrator ligger under c - Rentegning - ISOM 2017 Illustrator ai10 filer

MapMagic

Takket være Ulrik Nielsen, som har designet MapMagic, er adgangen til grundmateriale blevet meget enklere. Korttegnere, som er godt inde i Ocad og har mod på at udforske mulighederne i programmet, kan selv downloade (www.mapmagic.dk) kortmateriale og fremstille grundkort.
Grundmateriale kan stadig bestilles meget billigt gennem DOF, hvorfra man modtager brugsklar materiale. Se under kort - dokumenter på DOFs hjemmesiden a - Grundmateriale - Bestilling og priser, grundkort (nov. 2017)

Der er her i efteråret kommet nogle nyheder i MapMagic, idet man nu kan bestille materialet i 3 grupper.
Lidar - kurver, hilshade (nu to forskellige fremstillingsmåder) og vegetationskort.
Orthofoto - nyeste forårsbilleder. Tilgængelige i det sene efterår.
FOT - Også kaldet GeoDK er topografiske data. Bygninger, veje, grøfter, træer osv.

Lidar data er fremstillet på grundlag af den nyeste laserscanning fra 2015-16, og det vil helt sikkert vare mange år, før der kommer en ny landsdækkende scanning.

Orthofoto fremstilles på grundlag af fotoflyvninger hvert forår og er tilgængelige i det
sene efterår. Ved enhver revision vil det derfor være fornuftig at bestille dem. De er
gratis - også ved bestilling gennem DOF.

FOT betegnelse dækker over geografiske data, som staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. Dette inkluderer vektordata af bygningsomrids, veje, stier, grøfter osv. Nøjagtigheden af FOT-data kan variere meget i skovområder fra område til område (kommune til kommune), og skal altid kontrolleres og (rettes til) op mod Lidar data.

O-track - georeferering af filer.

For at et kort kan anvendes i O-track, skal det georefereres.
For at resultatat skal blive godt, er det en betingelse, at kortet er fremstillet på grundlag af leveret DOF grundmateriale efter 2007 eller MapMagic materiale.

OCAD filer
Vil normalt være georeferede i UTM wgs 84 og kan anvendes direkte i Condes. Hvis kortet ikke er georefereret, exporteres kortfilen fra OCAD til jpg og behandles som nedenstående for illustrator filer.

Illustrator filer
Fra Illustrator eksporteres kortet i 1:10.000 (sprint 1:5.000) som jpg med 300 dpi opløsning og i RGB.

Denne fil skal georefereres. Filen vil i Condes bibeholde georeferencen og kan efter "banelægningen" i Condes eksporteres til O-track.
Det enkleste er at foretage georefereringen i OCAD ved at tilpasse jpg filen til noget georefereret lineært materiale.
Dette beskrives i et pdf dokument e - Diverse GeoRef ocad og ai filer, som ligger på DOFs hjemmeside.

OCAD rentegningskurser

Der afholdes i februar 2018 OCAD rentegningskurser for sprintkort i SYD, NORD og ØST kredsen. Senest tilmelding til kurserne er fredag den 2. februar. Se indbydelsen på DOFs hjemmeside under kort.
Kurset henvender sig til korttegnere som er lidt øvede og kender de basale funktioner, men gerne vil forbedre den grundlæggende teknik og lære mere om tilrettelægning af arbejdet. 
ØST
Mandag den 5. februar, 2018, 17.00 – 21.30
OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, 4000 Roskilde. 
SYD
Tirsdag den 6. februar, 2018, 17.00 – 21.30
FROS’ Klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia
NORD
Onsdag den 7. februar, 2018, 17.00 – 21.30
Viborg OK’s Klubhus, Skivevej 93, 8800 Viborg

Tak for året der gik!

God Jul og godt Nytår

DOF åbner hver dag en låge i julekalenderen, og bagved gemmer sig et eller flere orienteringsarrangementer i 2018.

21. december: Jættemilen 2018

Der er godt nok næsten et år til, men så er der omvendt også endnu bedre tid til at glæde sig til Jættemilen 2018.Arrangøren OK 73 skriver:

Jættemilen 2018 søndag den 11. november 

Det ses hvert eneste år, at de fleste orienteringsløbere fra de danske klubber fra hele Danmark sætter karavanen i gang og drager til en af de spændende skove, som OK 73 har udvalgt til at lægge område til årets Jættemil.

Selv orienteringsløbere fra adskillige svenske klubber fra det sydlige Sverige har hvert år fokus på OK 73’s Jættemilen og tilmelder deres orienteringsløbere til disse ultralange distancer med finurlige delstræk på kryds og tværs. 

I 2018 skal de mange kilometer tilbagelægges i Store Dyrehave ved Hillerød.

Vi ser frem til din tilmelding i O-service, og derved at se dig på startlisten. 

Indsendt af Jørn Andreasen, OK 73, der samtidig ønsker God jul!, og slutredigeret af julekalenderkoordinator Tom P. Neesgaard

DOF åbner hver dag en låge i julekalenderen, og bagved gemmer sig et eller flere orienteringsarrangementer i 2018.

20. december: Midgårdsormen i Hastrup Plantage

OK Snab inviterer til Midgårdsormen i 2018 og skriver følgende:

Lørdag aften den 25. august 2018 og Søndag formiddag den 26. august 2018.

Hyggelig stævneplads inde i kanten af skoven med god teltplads.

Mulighed for opstilling af Campingvogne ikke langt fra stævnepladsen. Stævnepladsen åbner lørdag eftermiddag.

Gode orienteringsbaner i en skov, der er meget velegnet til natløb og til stafetløb.

Stævnet afvikles i forlængelse af DM Mellem i Højgaard Skov arrangeret af OK Gorm.

Se mere på www.o-service.dk

Vi glæder os til at se dig.

Billedet her er fra 2017-udgaven af Midgårdsormen, som OK Sorø arrangerede i Slagelseskovene.

Dansk Orienterings-Forbund har pr. 1. januar 2018 ansat Laura Sørensen som skole-projektkonsulent i forbundet.Her vil hun få ansvaret for Skolernes Find vej Dag og for at implementere et e-læringsprojekt under forbundet.

Skolernes Find vej Dag arrangeres for tredje gang i 2018, hvor det sker d. 22. maj, og den nye skole-projektkonsulent får til opgave at koordinere og markedsføre eventet sammen med de deltagende klubber, skoler mv.

I e-læringsprojektet får Laura Sørensen til opgave at udvikle kurser i orientering til elever, lærere og nybegyndere i sporten. Her skal der bygges oven på en stor mængde materiale, der skal struktureres og sammensættes i kursusforløb i samarbejde med en ekstern leverandør af e-læringsløsninger.

Laura Sørensen har en kandidatgrad i Humanfysiologi fra Københavns Universitet, som bygger ovenpå en bacheloruddannelse i Idræt. Desuden har hun et væld af praktisk erfaring som blandt andet idrætsunderviser på Gladsaxe Gymnasium, lærer på en udviklingsefterskole i Zambia og som efterskolelærer i Nordsjælland.

Hun har dyrket orientering igennem mange år i Køge OK – og sågar undervist gymnasieelever i at finde vej med kort og kompas i hånden.

Stillingen som skole-projektkonsulent er på halv tid og løber indtil d. 30. september 2018. Laura får arbejdssted på DOF’s sekretariat i Brøndby.

Nye roller

Med årsskiftet sker der også en række ændringer i opgaverne for de ansatte på DOF’s sekretariat.Anders Bachhausen, der hidtil har været ansat som skolekonsulent, får titel af Skole- og udviklingskonsulent. Han overdrager en del af sine hidtidige opgaver til den nye skole-projektkonsulent, men overtager til gengæld en del af udviklingsopgaverne fra Gert Nielsen, der stopper i begyndelsen af det nye år. Anders’ udviklingsopgaver vil især koncentrere sig om uddannelse og TBU (Træning af Børn og Unge), der begge er central dele af DOF’s nye strategiaftale i de kommende fire år.

Læs evt. mere her om TBU-projektet:

Anne Marie Kamilles bliver DOF’s nye naturkonsulent og får fokus på at opfylde facilitetsmålsætningerne i forbundets nye strategiaftale, der løber fra 2018 og fire år frem. Naturkonsulentens opgave bliver at sikre adgangen til sportens arealer i både land og by gennem samarbejde og dialog med organisationer, kommuner og andre interessenter.

Anne Marie vil vedblive at være projektleder for Find vej i Danmark-projektet med en ambition om fortsat at udbrede kendskabet til orientering gennem etablering og markedsføring af Find vej faciliteter i hele landet. Faktisk er målet at nå ud i samtlige kommuner i landet, bl.a. også gennem skolesamarbejder. Der er i dag Find vej tilbud i 74 af landets 98 kommuner.

Helene Skovmand Filrup kommer i endnu højere grad til at understøtte Find vej i Danmark-projektet efter nytår, hvor hun oveni sine administrative opgaver på sekretariatet også bliver Find vej-konsulent. Helene kommer til at stå for blandt andet koordinering og opfølgning med de lokale Find vej-tilbud, udarbejdelse af nye foldere og løbende opdateringer af de eksisterende lokale Find vej-projekter.

Som tidligere meldt ud træder Jakob Lind Tolborg også til som klubudviklingskonsulent i en deltidsstilling.

DOF åbner hver dag en låge i julekalenderen, og bagved gemmer sig et eller flere orienteringsarrangementer i 2018.

19. december: Rebild 2-dages

Rold Skov arrangerer Rebild 2-dages fra 15.-16. september 2018 og skriver:

2 udfordrende o-løb i noget af det bedste Rold Skov terræn, som man kan ønske sig.

Begge dage også MTBO.

Stævneplads midt i Rold Skov med mulighed for at campere på stævnepladsen og et stort telt til fællesspisning/grill m.v. lørdag aften.

Se mere på www.rebild2dages.dk eller www.roldskovok.dk

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF