Der blev lagt op til en næsten total frigivelse af fremstilling og salg af o-kort om få år ved diskussionerne om forbundets fremtidige kortpolitik, der var et af hovedtemaerne på dagens Repræsentantskabsmøde.

Der blev lagt op til en næsten total frigivelse af fremstilling og salg af o-kort om få år ved diskussionerne om forbundets fremtidige kortpolitik, der var et af hovedtemaerne på dagens Repræsentantskabsmøde.
Michael Dickenson, Formand for Kortudvalget, fremlagde Kortudvalgets tanker om, hvordan ansvaret for kortfremstillingen fremover skal placeres ude i klubberne, der i realiteten selv skal stå for både korttegning og kortsalg.
Den ændrede kortpolitik er fremtvunget af stadig lettere og bedre muligheder for at farveprinte kort i stedet for den lidt omstændelige, men teknisk optimale offset trykning, der hidtil har været normen.
En konsekvens af at overgive kortproduktionen til klubberne er et betydeligt indtægtstab for forbundet, og der var ingen entydig holdning på Repræsentantskabsmødet til, hvordan man på anden vis skal skaffe de manglende indtægter.
Det blev understreget, at klubberne og løbsarrangørerne fortsat skal benytte og overholde de gældende regler om bl.a. afgiftsbetaling for kopiering af DOF-kort.

Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at komme med konkrete forslag til en ny kortpolitik. Gruppen består af Helge Søgaard, økonomiformand, John Aasøe, formand for Voksen- og Klubudviklingsudvalget, Klaus Olesen, formand for Konkurrenceudvalget og Michael Dickenson, formand for Kortudvalget. Udvalget vil forsøge at fremsætte et forslag, der kan opnå ” den højeste grad af enighed”, som Helge Søgaard udtrykte det. Det skal ske ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til oktober 2003, så de økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i budgettet for 2004.

”Bind ikke de store løb op på elitens resultater”, sagde Henrik Brandt, Morgenavisen Jyllands-Posten, på dagens repræsentantskabsmøde. Han var inviteret til mødet for at komme med sin vurdering af de mediemæssige muligheder i de kommende internationale o-

”Bind ikke de store løb op på elitens resultater”, sagde Henrik Brandt, Morgenavisen Jyllands-Posten, på dagens repræsentantskabsmøde. Han var inviteret til mødet for at komme med sin vurdering af de mediemæssige muligheder i de kommende internationale o-begivenheder på dansk grund: EM i 2004 og VM i 2006.
Det vil selvfølgelig være en appelsin i turbanen, hvis der også falder danske medaljer af. Men hvis man alene satser på medaljeopmærksomheden, risikerer man at få arrangementet affejet som en fiasko, hvis medaljerne udebliver. Det vil ske selv om stævnet i øvrigt var dygtigt planlagt og udført og af deltagerne blev vurderet som en stor succes, fastslog Henrik Brandt.
Der var kun afsat 10 minutter til hans indlæg, og det mente Henrik Brandt meget sandsynligt kunne svare til den medieopmærksomhed, man kunne risikere at få. Man skal kun regne med ringe fjernsynsinteresse og beskeden omtale på sportssiderne. Det var derimod vigtigt at tænke på andre muligheder for at komme i medierne: et økonomisk eller turistorienteret perspektiv, en interessant personlighed, måske satse mere på dokumentarudsendelser i stedet for nyhedsreportager.
Den opmærksomhed, der trods alt vil blive, skal man være parat til at omsætte til kendskab til sportens dyder, der blandt andet rummer et uspoleret idrætsmiljø, muligheden for familieaktivitet og personlig udvikling samt naturtilknytningen.
Op mod arrangementerne skal klubberne vide, hvordan de vil hjælpe nye interesserede ind i sporten gennem veltilrettelagte introduktionsforløb, og stå parate, når nyhedsinteressen topper i forbindelse med de store stævner.
Henrik Brandt så fortrøstningsfuldt på mulighederne for at høste medlemstilgang på de store stævner. O-løberne er generelt ressourcestærke, mente han og sluttede: ”Hvis nogen kan løfte det her, er det Jer!”

En glad formand, Ole Husen, kunne på repræsentantskabsmødet meddele, at der nu er fundet en ny administrativ leder til Sekretariatet i Farum.

En glad formand, Ole Husen, kunne på repræsentantskabsmødet meddele, at der nu er fundet en ny administrativ leder til Sekretariatet i Farum.

Ud af 52 ansøgere fandt ansættelsesudvalget, at Charlotte Bergmann Hansen udfra en samlet vurdering var den bedst egnede til det betydningsfulde job.

Charlotte er et kendt ansigt i o-sporten. Hun har løbet orienteringsløb siden hun var 12 år og stiller fortsat op i D 35 for Lillerød IF. De senere år har hun deltaget i forskelligt udvalgsarbejde på forbundsplan - senest som medlem af såvel DOFs Uddannelsesudvalg som Børne- og Ungdomsudvalget.

Charlotte er uddannet som administrativ medarbejder indenfor medicinindustrien og har herfra indgående kendskab til IT.

Ansættelsen sker på deltid i marts måned, hvor Lone Collin fortsat vil være til rådighed. Fra 1. april vil Charlotte være ansat på fuld tid.

"Med ansættelsen først af Maiken Foghmar, som kontormedhjælper sammen med Dansk Svømmeunion, og nu Charlotte Bergmann Hansen som fuldtids administrativ leder, og med en klar defineret plan for de fremtidige rutiner, ser det ud til at problemerne på kontoret vil kunne løses indenfor en overskuelig fremtid", sluttede Ole Husen sin beretning.

Ved en mindre højtidelighed blev ansvaret for afviklingen af verdensmesterskaberne i orienteringsløb i 2006, WOC 2006, i dag overdraget til arrangørerne: otte midt- og norddjyske o-klubber med OK Pan som den største.

Ved en mindre højtidelighed blev ansvaret for afviklingen af verdensmesterskaberne i orienteringsløb i 2006, WOC 2006, i dag overdraget til arrangørerne: otte midt- og norddjyske o-klubber med OK Pan som den største.
Overdragelsen fandt sted samtidig med indvielsen af en ny tilbygning til OK Pans meget smukt beliggende klubhus Silistria i Marselisborg Skov.

På billedet er man klar til at sætte underskrifterne. Siddende fra venstre Ole Husen, formand for DOF, Helge Søgaard, økonomiformand i DOF og formand for Styregruppen, Steen Ejsing, formand for OK Pan. Stående Flemming Nørgaard, OK Pan og Bent Nielsen, OK Pan, begge medlemmer af den gruppe, der nu skal til at opbygge organisationen bag det store arrangement.

Hæftet 'Eliten 2003', som var indstik i O-posten 1/2003, er nu også at finde på nettet. Som noget nyt er det denne gang i form af en række PDF dokumenter med de forskellige oversigter og artikler fra hæftet.

Hæftet 'Eliten 2003', som var indstik i O-posten 1/2003, er nu også at finde på nettet. Som noget nyt er det denne gang i form af en række PDF dokumenter med de forskellige oversigter og artikler fra hæftet.
Præsentationen af eliten kan findes her: http://www.dk.orienteering.org/elite/

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF