Junioreliten og TKC løbere fra TKC Midtjylland, Nordjylland og Esbjerg med ledere og påhæng var i går aftes samlet til den første af vinterens fysiske test, en "10 km test" i Århus.

Junioreliten og TKC løbere fra TKC Midtjylland, Nordjylland og Esbjerg med ledere og påhæng var i går aftes samlet til den første af vinterens fysiske test, en "10 km test" i Århus.
Juniorlandtræneren, Mads Ingvardsen, står for disse test, som efterfølgende følges op med en snak om fysisk træning, og om hvordan man som junior forbereder sig til årets hovedopgave, Junior VM i Polen.
Formål med testerne er som landstræneren udtrykker det, ”at animere løberne til at blive fysisk bedre, så løberne på sigt opnår fysisk kapacitet på verdenseliteniveau”.
Med gårsdagens tester ønskede juniorlandstræneren endvidere at få et samlet overblik over det fysiske niveau i junioreliten og TKC ”vestdanmark” samt at opnå, at den enkelte TKC-løber bliver mere bevidst om den fysiske udvikling og opnår en forståelse for egen fysiske niveau i forhold til de bedste juniororienteringsløbere i Danmark.

I gårsdagens test på Århus Stadion deltog i alt 29 løbere.
Tiderne kan ses på www.home1.stofanet.dk/tkcmidtjylland/tkc.htm.
Her kan også ses billeder - dels fra løbet og dels fra det efterfølgende foredrag ved Mads Ingvardsen.

I januar gentages test og foredrag på Sjælland for TKC Farum / SpringCup og junioreliten her.


En forvarsel med frister og køreplan for repræsentanskabsmødet 2004 er nu på vej til kredse, klubber og udvalg....

Til
Klubber & kredse
HB & udvalg
Revision & ansatte


Vedr. Repræsentantskabsmødet 2004

Opmærksomheden henledes herved på, at der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 28. februar 2004 fra kl. 13.00 og søndag den 29. februar 2004 fra kl. 9.00-16.00 på Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Forslag, der i medfør at forbundets love § 8.10, ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet under punkt 8.8 f skal være Sekretariatet i hænde senest


Fredag den 2. januar 2004.


Udvalg skal indsende deres beretning til Sekretariatet senest onsdag den 14. januar 2004. Der opfordres til at beretningerne indsendes i elektronisk form som Word-dokument.

Endelig indkaldelse, vedlagt den fulde dagsorden, beretninger samt regnskaber, budgetter og øvrige bilag vil blive udsendt i uge 5.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ordinært repræsentantskabsmøde 2004 bedes rettet til undertegnede.


Med ønsket om en glædelig jul.


Charlotte Bergmann
Sekratriatet

Information om DOFs økonomi og kortpolitik

Siden mandag (15. december) har O-posten nr. 6 været tilgængelig på nettet og postbudene er på vej med bladet.
O-posten indeholder bl.a. artiklen "Økonomi og visioner", hvor formanden for DOFs økonomiudvalg, Helge Søgaard redegør for HB's bløde landing i afgiftspolitikken - med 20 kr. på medlemsbetalingen og 10 kr. i afgift på terminslisteløb.
Denne afgift indføres pr. 1. januar 2004.
Samtidigt får klubberne ansvaret for kortproduktionen og de deraf afledte indtægtsmuligheder.
På Kortudvalgets vegne redegør John Holm for oplægget til ændret kortpolitik, der går på at rettighederne til kortfilerne forbliver hos korttegnere og rekognoscører.
DOFs landstræner fra årsskiftet, Jakob Ødum fremlægger sin strategi for succes - og gør sig godt som forsidepynt under arktiske strabadser.
Deadline for 1. udgave i 2004 er 1. februar. Medio februar udkommer bladet i nyt format og udstyr.

Den nye samarbejdsstruktur som DOF's juniorlandstræner, Mads Ingvardsen, præsenterede på mødet med TKC'erne den 10. oktober kommer nu konkret til udtryk i form af indbydelse af 9 TKC-løbere til at være med på juniorelitens samling den 16. - 18. januar i S

Den nye samarbejdsstruktur som DOF's juniorlandstræner, Mads Ingvardsen, præsenterede på mødet med TKC'erne den 10. oktober kommer nu konkret til udtryk i form af indbydelse af 9 TKC-løbere til at være med på juniorelitens samling den 16. - 18. januar i Silkeborg.
Alle 6 TKC'er er repræsenteret.
Bedst repræsenteret er TKC Spring Cup med 3 løbere.
Det er TKC trænerne, der indstiller, men alle løbere er blevet godkendt af juniorlandstræneren.
Se hvem der er med på eliteudvalgets hjemmeside.

Østkredsen er i front med penge til nye projekter i kredsen fra kredsens "Ungdomsfond"....

Østkredsen har atter haft pungen fremme og vifter nu med økonomisk støtte til nye børne- og ungdomsaktiviteter på klub- og kredsplan.

Det hedder i vedtægterne for fonden at støtte ydes til ungdomsaktiviteter, der "ligger ud over den sædvanlige træning og at der gives fortrinsvis tilskud til aktiviteter, som er åbne for samtlige ungdomsløbere i en klub og fortrinsvis til rene ungdomsaktiviteter uden deltagelse af voksne løbere".

Tilskud kan også gives til flere klubbers fælles ungdomsaktiviteter eller til aktiviteter, som omfatter alle klubber i kredsen eller klubber i et nærmere defineret område, såfremt det ikke er muligt at opnå støtte til disse aktiviteter over Østkredsens eller DOFs budgetter.

Beløbsrammen for 2004 er på i alt 5.000 kr.

Læs mere på B&UUs hjemmeside - her og om østkredsens Ungdomsfond her.

Ansøgningsfristen udløber den 4. januar 2004.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD