Der er nu kommet lidt mere samling på nogle af de forskellige dokumenter, der findes på DOFs hjemmeside, således at de nu findes i den samme . Denne giver samtidig mulighed for at udvide "dækningen", således at der nu også ligger referater fra Hovedbestyr

Der er nu kommet lidt mere samling på nogle af de forskellige dokumenter, der findes på DOFs hjemmeside, således at de nu findes i den samme dokumentbase. Denne giver samtidig mulighed for at udvide "dækningen", således at der nu også ligger referater fra Hovedbestyrelsesmøder (fra nr. 1/2003) og forslag til reglementsændringer pr. 1/1 2004.
Det hele kan findes på adressen: http://www.dk.orienteering.org/dok/frame.cgi

TKU har samlet indkomne forslag til reglementsændringer for ranglisterne sammen og sat dem op i et samlet forslag. De væsentlige ændringer er:

TKU har samlet indkomne forslag til reglementsændringer for ranglisterne sammen og sat dem op i et samlet forslag. De væsentlige ændringer er:

Senior- og juniorranglister

 • §5 udgår, dvs. der tilstræbes ikke længere ligelig fordeling af løbene mellem landsdelene
 • Konkurrenceudvalget vælger - efter indstilling fra Eliteudvalget - hvor mange og hvilke løb, der udgør ranglisten. §8 udgår, så der er ingen vejledende antal.
 • Pointfordelingen ændres, så den bliver: 50, 45, 41, 38, 36, 35, ... Dette giver i alt 40 bedst placerede får point mod i dag 45. Der skal altid gives startret til 15 mere end der uddeles ranglistepoint til.
 • Ved flere eliteklasser (E1, E2 osv.) gives der point "i halen" på E1 løberne med ekstra 1-5 point til de første 5 i E2.
 • Ranglisten er rullende. Den består til enhver tid af de senest 11 (9) afviklede løb, hvoraf 7 (5) er tællende for hhv. senior og juniorranglisterne. Ved evt. aflysning af en klasse, vil løbet være "ikke-eksisterende" i den berørte rangliste, dvs. antallet af løb og tællende løb ændres ikke (§11 og 13).
 • Efter årets sidste ranglisteløb udpeges årets vinder, som er den løber, der har opnået flest point i 7 (5) af årets ranglisteløb (§12). Som konsekvens af dette kan man risikere - ved aflysning af et eller flere løb - at årets vinder ikke er den førende løber på den rullende rangliste.

Stafetliga

 • Også her bestemmes antallet af løb af Konkurrenceudvalget efter indstilling fra Eliteudvalget. Der tilstræbes mindst 4 løb om året, hvoraf en mindre end antallet af løb er tællende, dog mindst 3.
 • I modsætning til ranglisterne ovenfor er der her tale om en stafetliga med eet officielt resultat om året, nemlig efter sidste afdeling. Ved evt. aflysning af en klasse tæller løbet ikke med som afviklet i den berørte klasse, og antallet af løb nedbringes derved med een.
 • Pointgivningen ændres, så den fortsat er den samme som for ranglisterne ovenfor.
 • Ved pointlighed ved slutningen af året vil det hold, der senest har opnået det højeste pointantal, blive placeret ove de(t) andet/andre. Dvs. "slutformen" tæller mere end hidtil, hvor det bedste enkeltpoint i løbet af året afgjorde placeringen.


Hele forslaget kan ses her. Der tages forbehold for fejl og misforståelser i ovenstående opremsning.

Der er kort tid til at kommenterer forslagene, da de skal behandles i Teknisk Udvalg og Lov- og reglementsudvalget i begyndelsen af november måned. Fredag d. 31. oktober er derfor sidste frist for fremsendelse af bemærkninger og ændringsforslag.

Hovedbestyrelsen har besluttet at aflyse et planlagt ekstraordinært repræsentantskabsmøde 30. oktober. Mødet skulle have fastlagt et ændret kortreglement og en ny kortpolitik i DOF.

Hovedbestyrelsen har besluttet at aflyse et planlagt ekstraordinært repræsentantskabsmøde 30. oktober. Mødet skulle have fastlagt et ændret kortreglement og en ny kortpolitik i DOF.
Kortpolitikken og dens indflydelse på forbundets økonomi vil først blive frenlagt på det ordinære repræsentantskabsmøde 28.-29. februar 2004.
Forinden forventer arbejdsgruppen vedr. ny kortpolitik at kunne udsende uddybende materiale til klubberne og debattere emnet med klubrepræsentanter på kredsmøder. O-posten vil ligeledes behandle emnet - både i oktoberudgaven og de følgende nr.

På HBs vegne, John Aasøe

Ocad 8 for uøvede:

Ocad 8 for uøvede:
Fredag d. 31. okt. i Fredericia
Fredag d. 7. nov. i Hvalsø
Fredag d. 21. nov. i Viborg

Korttegning for uøvede:
Lørdag d.1. nov. i Kolding
Lørdag d. 8. nov. i Hvalsø
Lørdag. d. 22. nov. i Viborg

Tilmelding til kortkonsulent Søren A Nielsen på mailadressen,
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Så du ikke DR/TVs indslag om FM-sprint så se her.

Så du ikke DR/TVs indslag om FM-sprint så se her.
http://www.dr.dk/sporten/
nederst til venstre under Sport i dag vælger du: Sportnyt - i vinduet der kommer op kan du vælge udsendelsen fra lørdag (den 11/10-03) 18.30 og vælge det indslag med "Første danske mester i sprint-orientering"

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
  Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD