HB vedtog på sit seneste møde en ny samværspolitik for forbundet og opfordre klubber, kredse og udvalg til at sætter fokus på samværsreglerne i den kommende tid.

Hvorfor en samværspolitik ?
Der har gennem de seneste år kommet mere fokus på den måde vi er samme på, og herunder seksuelle krænkelser af børn og unge i regi af idrætten.

Reglerne i straffeloven om incest, pædofili, lærerparagraffen, blufærdighedskrænkelser har været gældende uforandret igennem mange år. Disse strafferetlige regler er senere suppleret med regler straffeloven om børneporno og om underretningspligt i Serviceloven.

Endelig er der for få år tilbage kommet nye reglerne om adgang for klubber og foreninger til at indhente personoplysninger i kriminalregisteret. Brug af denne mulighed forudsætter samtykke fra lederen eller træneren og kan kun benyttes for ledere og trænere, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Forebyggelse
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har sammen med de øvrige landsdækkende idrætsorganisationer de seneste år arbejdet med problemstillingerne. Det er sket i et forsøg på at skabe forebyggelse via større åbenhed og opmærksomhed på alle planer. Dette arbejde har ført frem til udgivelsen en foldere om emnet, under titlen "Det uhørte overgreb"

Denne folder kan, sammen med en vejledning og en formular til at indhente oplysninger fra kriminalregisteret, hentes på nettet via DIF's hjemmeside. www.dif.dk -> publikationer.

Endvidere foregår der i øjeblikket et arbejde i DIF omkring en ny bestemmelse i DIF's love. Resultatet af dette arbejde vil blive fremlagt og vedtaget på det kommende repræsentantskabsmøde i DIF, senere på foråret.

De nye lovregler skal skabe større klarhed på området og sikre at klubber, kredse og specialforbund tager seksuelle krænkelser af børn og unge i regi af idrætten helt alvorligt.

Det er alvor…
Også fra sportens minister, Kulturminister Brian Mikkelsen kommer, der klare og utvetydige signaler om større opmærksomhed på området.

DOF's nye samværspolitik og samværsregler er DOF's foreløbige svar på både Kulturministerens og DIF's meget håndfaste opfordring til at sætte forebyggelsen på dagsordenen.

I forordet til "Seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt", der er skrevet af Karin Helweg-Larsen, og som er udgivet af Kulturministeriet i januar 2003, skriver Kulturministeren:

"Emnet "Seksuelle krænkelser af børn og unge" er et vanskeligt og komplekst emne at tale om, blandt andet fordi det rører ved stærke følelser. Det kan i sig selv gøre os berøringsangste og usikre.
Det kan afholde os fra at se en risiko i øjnene, og det kan blokere for rationalitet og beslutsomhed, når det drejer sig om forebyggelsestiltag og handlingsplaner i almindelighed, og når det kommer til konkret sagshåndtering i særdeleshed"

og fortsætter ….

"Manglende viden og dokumentation er nemlig et af de grundlæggende problemer på området.
Kulturministeriet og idrætsorganisationerne, som hver især arbejder seriøst med forskellige forebyggelsestiltag, har sammen taget et skridt i retning af øget viden, dokumentation og åben debat"

Hvorefter han slutter sit forord sådan:

"Det er min overbevisning, at publikationen med dens dokumentation og debatstof vil blive brugt i den fortsatte kamp mod seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt, og at alle, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med idræt, vil tage et medansvar for, at idrætsaktiviteterne foregår i rammer, hvor forældre trygt kan lade deres børn færdes.

Brian Mikkelsen
Kulturminister"

Hele skriftet kan hentes gratis på Kulturministeriets hjemmeside her.

DOF's svar
DOF's nye samværspolitik finder du via oversigten, til "Love regler og vedtagelser" her.

Når dette års PWT starter i Puglia, Italien bliver det uden Dorte Dahl.

Når dette års PWT starter i Puglia, Italien bliver det uden Dorte Dahl.
Danmark repræsenteres derfor alene af de 3 herreløbere Thomas Jensen, Claus Bloch og Rasmus Søes.
Fra arrangørerne har vi modtaget nærmere om programmet:
9/3 Qualifications Sant'Agata di Puglia
11/3 Race 1 Gravina di Ginosa, ITA 30 women + 30 men in A finals, also B
13/3 Race 2 Lecce, ITA 30 women + 30 men in A finals, also B.
Mere information og korteksempler på http://www.orienteering.it/puglia2004

Programmet for resten af året ser således ud:
8/5 Race 3 Prostejov, CZE 25 women + 25 men
9/5 Race 4 Bratislava, SVK 25 women + 25 men
Nov. Race 5 Nagoya, JPN 25 women + 25 men

Løbet i Japan vil blive holdt sammen med et WRE-løb samt en tilbudt VM-træningslejr
4-16/11, hvor også danske VM 2005 potentielle løbere deltager.

PWT arrangørerne arbejder med 2 løb mere, hvis muligt i Kina 17-21/11.


Kortudvalget har moderinseret sine blanketter.

Kortudvalget har moderniseret sine blanketter til hjælp for de klubber, der ønsker en skriftlig aftale med sine korttegnere.

Der er ikke noget nyt i, at kortudvalget tilbyder en aftaleformular, som klubber og korttegnere frit kan benytte.

Det er som hidtil - helt op til klubberne i hvilket omfang de ønsker at have papirer på deres aftaler.
Kortudvalget anbefaler dog, at man laver skriftlige aftaler, når der er tale om betalt korttegning eller tegnes kort til de helt store arrangementer.

Som noget nyt har kortudvalget også lavet en blanket til brug, hvis to klubber finder sammen om et kort.

Det kan opstå ved fælles korttegning til et større løb, eller fordi en klub måske gerne vi have udskilt en bid af et større kort til et nærkort.

Der kan også tænkes situationer, hvor en større gruppe af klubber finder sammen om en pulje af o-kort. Dette vil ske, når de har en gensidig interesse i hinandens kort og derfor kan blive enige om en indbyrdes fordeling af arbejdet, som sikre at alle kortene hele tiden er opdaterede.

I den situation vil blanketten ikke være tilstrækkelig, men HB har besluttet at breddekonsulenten gerne må bruge tid til at få sådanne mere omfattende aftaler på plads, når den ny kortpolitik skal udmøntes i en ny struktur.

Find de nye blanketter via - Love, regler & vedtagelser her.

Et fast punkt på repræsentantskabsmødets dagsorden er uddeling af æresbevisninger. 2004 bliver ingen undtagelse.

Et fast punkt på repræsentantskabsmødets dagsorden er uddeling af priser og æresbevisninger. 2004 bliver ingen undtagelse.

Der er i forbundet en lang og god tradition for at ære personer, der specifikt har løst en enkelt opgave på unik vis eller især hvis man over et langt o-liv har tjent fællesskabet. Nu er listen over modtagerne af æresbevisningerne kommet på nettet – og dermed til ære og værdighed.

Find reglerne for tildeling af Æresmedlemsskab, Ærestegn, Organisatoren, og Silvablokken samt DOF’s andre priser i oversigten: Love, regler og vedtagelser.

På repræsentantskabsmødet skal vi også hædre Årets O-løber, Årets kort og indvie en nye fane for DOF.

Østkredsen har i forløbet klart givet udtrykt sin utilfredshed med Kortudvalgets og HB’s forslag til en ny kort- og afgiftspolitik. Nu foreligger det endelige udspil til repræsentantskabet.

Det er ingen hemmelighed at stærke kræfter i Østkredsen er særdeles utilfreds med Kortudvalgtes og HB’s oplæg til den nye kortpolitik.

Især klubber i Nordsjælland, mener ikke at den nye kortpolitik i tilstrækkelig grad tager hensyn til de særlige forhold i denne region.

Derfor stiller Østkredsen forslag til repræsentantskabsmødet om ændringer i såvel kortpolitikken som afgiftspolitikken.

Find Østkredsens ændringsforslag under oversigten: Love, regler og vedtagelser her.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF