Når postbudet kommer forbi en af de næste dage er der en lille overraskelse på vej. Læs

Med årsskiftet og med redaktørskiftet får O-posten et noget andet udseende, og et nyt navn.

Det er redaktionen, der er kommet med forslaget om først ny trykketeknik og layout og senest nyt navn til HB, som har sagt ja. Udover over at give en stor besparelse, opnår vi bedre plads til det redaktionelle stof, fortæller Lars Vendelbjerg til Hjemmesiden.

Men døm selv - ikke den første dag, men over det kommende år. En mindre ændring er det nye navn til : orienteringsløb.dk.

Ja, Hvad, ellers ? Spørger Lars i sin lille leder på side to og fortsætter:

Tankegangen er helt enkel – ”O-posten” er et lidt naivt og indforstået navn. Med det nye navn vil vi gerne understrege sammenhængen med forbundets nye kommunikations form - Internettet.

Forbundet har med virkning fra 1. februar 2004 erhvervet retten til adressen - www.orienteringsløb.dk på nettet, så der kan komme sammenhæng også den vej.

Det er planen at det nye organ for o-sporten i fremtiden skal hænge tæt sammen med nyhedsformidlingen og de faste informationssider på DOF's hjemmeside, slutter Lars Vendelbjerg, på vej ud til flyveren, der bringer ham i flyverskjul i Australien, når www.orienteringsløb.dk udkommer.

Lars er hjemme igen til repræsentantskabsmødet, og håber på god respons, så den nye ramme for forbundets officielle organ udnyttes bedst muligt.


Dansk Orienterings Forbund har modtaget indbydelse til Universitets-Verdensmesterskabet i Orienteringsløb 2004. (Bedre kendt som studenter-VM).

Dansk Orienterings Forbund har modtaget indbydelse til Universitets-Verdensmesterskabet i Orienteringsløb 2004. (Bedre kendt som studenter-VM).

Årets udgave bliver afholdt i perioden 21-27/6 i regionen Pilsen (forjættende) i Tjekkiet.
Information om mesterskabet kan findes på www.orientacnibeh.cz/english/wuoc2004/

Hver nation kan stille med maksimalt 6 herrer og 6 damer, + maks. 4 ledere
De nationale orienteringsforbund står for at udtage og tilmelde deres repræsentanter.

Betingelserne for at kunne deltage er:
1. At man er universitets-studerende, eller dimitend fra 2003 eller 2004
2. Er født i perioden 1. januar 1976 og 31. december 1986

DOF afsætter ikke økonomiske- eller leder-resourcer til studenter-VM-deltagelse, men landstræneren forestår de administrative opgaver omkring holdudtagelse og tilmelding. Der vil ikke blive afholdt udtagelseskonkurrencer men såfremt interessen er overvældende, vil der blive udvalgt iagttagelsesløb fra årets terminsliste.

Såfremt nogen danske studerende skulle have interesse i at deltage, skal de melde sig under fanerne hos Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., - som også ligger inde med kort over løbsområderne.

Følgende tilmeldingsterminer er i spil:
Forbundsinteresse skal meldes nu!
Foreløbig tilmelding senest 21/3 2004
Endelig tilmelding senest 9/6 2004

Den 28. januar 2004 afsagde Amatør- og Ordensudvalget kendelse. Læs

Den 28. januar 2004 afsagde Amatør- og Ordensudvalget kendelse i karantæne- og udelukkelsessagen imod den tidligere landstræner for Juniorgruppen..

Kendelsen lyder –

”DOF’s afgørelse om karantæne fra O-sporten ophæves.

xxxxxxxx skal tidsubegrænset være udelukket fra enhver leder- og/eller trænergerning i klub, kreds eller forbund omfattede børn og unge under 18 år, og tidsbegrænset være udelukket fra enhver leder og trænergerning i klub, kreds eller forbund i 5 år regnet fra dato i straffesagen, den 6. maj 2003.”

Landstræneren blev i maj 2002 anmeldt til politiet af forældre til en kvindelig juniorløber, der var blevet seksuelt krænket.

Anmeldelsen og en efterfølgende samtale bevirkede at forbundet straks bortviste Landstræneren fra ansættelsesforholdet og udelukkede han fra enhver trænergerning vedrørende børn og unge.

I maj 2003 blev straffesagen ved Kriminalretten I Århus afsluttet med domfældelse. Det skete efter den såkaldte ”lærerparagraf” straffelovens § 223, der forbyder en person, der har en ung under 18 år betroet til undervisning eller oplæring, at have samleje eller anden kønslig omgang med sin ”elev”. Straffen blev udmålt til betinget fængsel i 3 måneder, med en prøvetid på 1 år.

I november 2003 besluttede hovedbestyrelsen, udfra de oplysninger, der var kommet frem under straffesagen, at idømme landstræneren 2 års karantæne fra O-sporten og samtidig præcisere udelukkelsen til at gælde uden tidsbegrænsning og for enhver leder- og trænergerning

Det er denne afgørelse, som Amatør- og Ordensudvalget har haft til pådømmelse, med ovennævnte resultat.

Begge parter har nu 4 uger - regnet fra den 28. januar 2004 - til at overveje, om sagen skal indbringes til pådømmelse i Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg.


Kortudvalget tog i dag afsked med to markante skikkelser indenfor kortverden, og tog imod nye men velfunderede kræfter. Læs…

Den mest markant skikkelse indenfor skabelsen og udvikling af de særlige Orienteringskort, Flemming Nørgaard har besluttet at stoppe i kortudvalget efter 36 år i udvalget.

Ikke for at gå på pension eller efterløn, men for 100% at bruge sine kræfter på WOC2006, der skal blive de hidtil bedste mesterskaber afviklet i IOF-regi.

Der kan fortælles mange sjove historier om O-kort, som især ”kortfolket” er gode til at fortælle. Der var ingen undtagelse herfra på kortudvalgets møde på Silistria i dag.

Trods en dagsorden med mange tunge punkter op til det kommende repræsentantskabsmøde, var der også tid til et par afskedsord til Flemming Nørgaard og Steen Frandsen.

Steen Frandsen, - der gennem de seneste 12 år har styret kortadministrationen for KU og samtidig rentegnet et mindre hav af flotte kort, - fik af formanden for kortudvalget Michael Dickenson tildelt beskrivelsen: – ”Hvis ikke du er den bedste korttegner, så i hvert fald den flittigste”.

Det var i øvrigt bemærkelsesværdigt at Flemming i sin lille tale kom ind på problemerne med at tegne det første danske O-kort over Hald Ege.

Faktisk var HB meget imod at det projekt de unge brødre Nørgaard fra Viborg, kom med. Det ville helt ødelægge DOF’s økonomi..... For det første var de nye kort ikke til at styre, og for det andet ville DOF tabe penge, fordi man allerede dengang tjente pænt på at lave ”særtryk” af de gamle GI-kort. Første udsnit af kort i 1.40.000 trykt i to farver senere omsat til 1.25.000 trykt i tre farver..

HB nægtede således, de unge lømler at betale for trykningen af Hald-kortet og forhinderede dermed dem i at få udgivet på sædvanlig vis. Heldigvis ville en fremsynet O-løbere med hjertet og pungen det rette gerne betale for den dyre trykning. Senere indså HB at de tog fejl og betalte derefter kortet, hvorved det kortsystem vi har kendt endtil idag var født

Dengang blev det bedste kort vinderen. Sådan skal det være nu og derfor skal vi have fri adgang til korttegning.

”Jeg er personligt meget glad for det nye kortreglement, der ligger fra KU og HB. Det indeholder den adskillelse af kortene og DOF’s økonomi, jeg de sidste 10 år har været talsmand for. Først nu har den tekniske udvikling gjort det indlysende for alle, at den særlige opdeling af kortene i klub-kort og DOF-kort skulle ophører så udgivelsen af alle kort blev samlet i klubberne.

For mig har det været vigtigst, at få lysten til at tegne kort styrket, hvilket bedst gøres i klubregi, hvor de fleste gerne ligger deres kræfter.

Jeg ser ikke den fri korttegning som noget problem. Skulle der være enkelte skovområder der tegnes to gange er det selvfølgelig lidt spild men. jeg tror klubberne vil finde sammen om fornuftige aftaler, som hidtil omkring klubkort, og skulle der ske overlap vil det sikkert kun blive i hjørner af et kort, hvor man har brug for sit eget kort i et nærområde eller fordi kortet ikke bliver ordentlig vedligeholdt, slutter Flemming Nørgaard, til hjemmesidens udsendte.

Herfra et beskedent - tak, Steen og Flemming, vi ses i skoven

Ny i kortudvalget er Flemming Hjort, OK Hvalsø. Flemming er uddanne kartograf og ansat i Kort- & Matrikelstyrelsen. Han har løbet O-løb siden 1975 og er netop udpeget til at være DOF’s repræsentant i IOF’s kortkomite, hvilket gør hans medlemskab af KU helt naturligt.

Odense Orienteringsklub frygter konsekvenserne af den nye afgiftspolitik. Læs..

Lars Jeppesen har på vegne af Odense Orienteringsklub set nærmere på det nye forslag til afgiftspolitik. Med den måde man praktisere fælles "interne løb" og "T-løb" på i det fynske område, vil de fleste træningsløb blive omfattet af den nye løbsafgift.

Læs Odenses ændringsforslag via oversigten eller direkte her.(pdf)

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF