På hovedbestyrelsesmøde den 28. januar 2004 fik hovedbestyrelsen forlagt det omfattende materiale om ny kort- og afgiftspolitik. Læs mere om reformpakken her

HB's brev til klubberne begynder sådan:

Nyborg 28. januar 2004

Til
Klubber, Kredse og Udvalg


Ny kort- og afgiftspolitik
På det kommende repræsentantskabsmøde 2004 skal der tages stilling til forbundets politik på to helt forskellige områder, som hidtil har været tæt forbundne.
Hovedbestyrelsen har arbejdet intenst med problemstillingerne og fremlægger de to forslag hver for sig. Dette betyder ikke, at repræsentantskabsmødet bliver afskåret fra en tværgående debat, men at resultatet gerne skulle blive en frigørelse af forbundets økonomi fra kortsalget.
Det er vigtigt at forstå, hvorfor en nytænkning af kortpolitikken er blevet nødvendig. Den nye kopi- og printteknologi giver nye muligheder, som gør et centralt kortlager i DOF-regi forældet. Udviklingen i kortsalget har klar vist vejen. Der kopieres og printes lokalt.
På det kommende repræsentantskabsmøde skal der findes en samlet afklaring.
Derfor udsender vi allerede nu vores forslag til en "Ny kortpolitik", og samtidig et nyt kortreglement. Det sidst er vedtaget af HB, men vil først træde i kraft, når repræsentantskabet godkender den overordnede kortpolitik.

....................

Læs hele brevet her - og kik indenfor i DOF's nye oversigt over love, regler og vedtagelser her.

Det nye kortreglement, der er vedtaget betinget af HB læser du her. De vigtige overgangsregler og spillereglerne for kortudsalget kan læses her.

I år ligner banelægningskonkurrencen slet ikke sig selv. Den er lavet helt om og fokuserer udelukkende på det kreative arbejde.

Vi har i år lavet DOF's banelægningskonkurrence helt om. Der er i denne version tale om rent kreativt o-arbejde, for vi bedømmer ikke andet end
kvalitetsindholdet.
Hvis man er nervøs for at afsløre sit mangel på talent kan man fra i år være med under pseudonym.
Det er en god mulighed for at lære noget om banelægning og for at prøve sig selv af. Der bliver en fair bedømmelse - alle 4 bedømmere gennemser samtlige besvarelser og der tages et gennemsnit af de points, vi tildeler. Du får personlig tilbagemelding på det, du har lavet (alle dine stræk).
Terrænet er spændende og der skal laves en lang, svær bane. Se at komme i gang! Det er nu, toget kører. Se i sidste nummer af O-posten hvordan tilmelding foregår.

Venlig hilsen,
Kai Ø Laursen, Kent Lodberg, Helge Lang Pedersen og Kenneth Skaug.

Fåborg har stillet 2 ændringsforslag til HB's forslag om ny afgiftspolitik. Læs mere her

Fåborg OK har været igang med regneark og PC'er og stiller på grundlag heraf 2 ændringsforslag til ØU's og HB's forslag til ny afgiftspolitik.
Det er Fåborgs opfattelse, at der med den nye afgrænsning af løb vil blive et større provenu til DOF end forventet, og der derfor er plads til enten en anden afgrænsning eller en lavere afgift pr. løb.

Fåborgs forslag til repræsentantskabsmødet kan læses her.

Kortudvalget har foretaget den lovede opdatering af kortlisten. Listen omfatter DOF-kortene, der i forbindelse med den Ny kortpolitik, skal gennem en fordelingsprocedure og kortudsalget. Læs mere her...

Den opdaterede kortlisten ligger nu på Nettet, og kan hentes herfra i word-format her.

Læs om kortudsalget her og det nye kortreglement med bilag her.


Flere løb er kommet til, et enkelt er aflyst.Også ændringer i skovlukninger.

De sidste par dage er der kommet mange rettelser til løbskalenderen, specielt i Nordkredsen. I alt er der tale om en halv snes ændringer, og det er ændringer i både dato og terræn, samt en enkelt aflysning (Køge OK's løb i Vemmetofte Strandskov 6/3). Desuden er der tilføjet et par løb.
Så check lige, om det løb, du havde tænkt dig at tilmelde dig, nu også er det samme sted og på samme dag, som du troede.

Samtidig er der foretaget et par skovlukninger og -åbninger som følge af Hovedbestyrelsens vedtagelse af reglementsændringer. Det drejer sig udelukkende om ændringer for eliten, der bl.a. har fået lukket for adgang til SM og JFM skovene.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF