Listen over ikke danske statsborgere, tilmeldt folkeregisteret efter 31. december 2002, der via deres klubber har dokumenteret bopæl i Danmark i mindst 6 måneder, er nu klar.

Listen over ikke danske statsborgere, tilmeldt folkeregisteret efter 31. december 2002, der via deres klubber har dokumenteret bopæl i Danmark i mindst 6 måneder, er nu klar.
De nye regler om start- og medaljeret blev vedtaget på HB-mødet den 11. juli 2004 med ikræfttræden for løb efter den 12. juli 2004.
Hovedkravet for ikke danske statsborgeres start- og medaljeret til DM/FM er mindst 6 måneders tilmelding til folkeregisteret forud for den 30. juni og 31. december hvert år.
Start- og medaljeret til efterårets DM/FM'er samt 1. divisionsmatcher har således løbere uden dansk statsborgerskab, der er blevet tilmeldt folkeregisteret før 31. december 2003.
Det er endvidere en forudsætning at løberen har været og er medlem af en dansk klub og at løberen på løbsdagen fortsat er tilmeldt dansk folkeregister.
For at lette administrationen for arrangørerne er det bestemt at klubberne har pligt til at indsende dokumentation for folkeregister registreringen til DOF's Sekretariat.
DM/FM-listen over klubber og løbere der har indsendt dokumentation er tilgængelig under "Love, regler og vedtagelser". Listen vil løbende blive opdateret.
Det er præciseret i reglerne, at det er klubberne, der har ansvaret for at de overfor DOF's Sekretariat anmeldte og på listen registrerede oplysninger til stadighed er korrekte.

http://www.schm.dk/vedtag/DMFM-listen.doc

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF