Nye regler for "Ikke danske løbere" vedtaget af Hovedbestyrelsen

Den indstilling til nyt reglement for "Ikke danske løberes" deltagelse i danske mesterskaber som Konkurrenceudvalget har foreslået til vedtagelse i Hovedbestyrelsen er på det ekstra ordinære HB-møde søndag den 11. juli 2004 i Ny Tolstrup Sjælland blevet vedtaget.

Det betyder, at den på DOF's officielle hjemmeside:
http://www.schm.dk/vedtag/dmforslag2004.doc er blevet vedtaget, og således er gældende fra 12. juli 2004.

Klubber skal her specielt være meget opmærksomme på det nye reglements § 11.1.3.1, hvorom der nu gælder, at ikke danske statsborgere, der er tilmeldt folkeregistret efter 31. december 2002 og frem til dette reglements ikrafttræden, til Dansk Orientering-Forbunds sekretariat skal fremsende fornøden dokumentation for opnået registrering i folkeregistret.
For at opnå opstillingsberettigelse i danske mesterskaber (DOF's reglement § 11) i efteråret 2004 ( fra 2. august 2004) skal ovenstående ikke danske statsborgere fremsende original bopælsattest til Dansk Orienterings-Forbunds Sekretariat.
Indsendelse skal ske senest 1. august 2004.

På konkurrenceudvalgets vegne
Klaus Olsen / Tom P. Neesgaard

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF