Overdommeren, Bjørn Jørgensen, har nu vurderet den protest, der blev indgivet mod stævneledelsens afgørelse på den klage, der ved stævnets afslutning blev indgivet mod post 9 på den danske H21 bane.

Overdommeren, Bjørn Jørgensen, har nu vurderet den protest, der blev indgivet mod stævneledelsens afgørelse på den klage, der ved stævnets afslutning blev indgivet mod post 9 på den danske H21 bane.

Afgørelsen lyder:
1) EOC-testløbsbanen H21D, søndag den 13 juni i Valdemarskilde skov aneres.
2) Der bliver ikke lavet noget erstatningsløb.
3) Deltagerafgiften bliver ikke betalt tilbage.

Denne afgørelse kan af de implicerede parter ankes til Dansk Orienterings-Forbunds Amatør- og Ordensudvalg. Anken skal være skriftlig og fremsendes gennem forbundets sekretariat, poststemplet eller på anden måde dateret for afsendelsen senest 7 dage efter modtagelsen af denne afgørelse.

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter
MacUrth

Organisationer og partnere

Nordea-fonden
International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
Naturens Dag
DIF
Aktiv året rundt