Overdommeren, Bjørn Jørgensen, har nu vurderet den protest, der blev indgivet mod stævneledelsens afgørelse på den klage, der ved stævnets afslutning blev indgivet mod post 9 på den danske H21 bane.

Overdommeren, Bjørn Jørgensen, har nu vurderet den protest, der blev indgivet mod stævneledelsens afgørelse på den klage, der ved stævnets afslutning blev indgivet mod post 9 på den danske H21 bane.

Afgørelsen lyder:
1) EOC-testløbsbanen H21D, søndag den 13 juni i Valdemarskilde skov aneres.
2) Der bliver ikke lavet noget erstatningsløb.
3) Deltagerafgiften bliver ikke betalt tilbage.

Denne afgørelse kan af de implicerede parter ankes til Dansk Orienterings-Forbunds Amatør- og Ordensudvalg. Anken skal være skriftlig og fremsendes gennem forbundets sekretariat, poststemplet eller på anden måde dateret for afsendelsen senest 7 dage efter modtagelsen af denne afgørelse.

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF