Sagen imod den tidligere juniorlandstræner, har nu fundet sin afslutning.

Sagen imod den tidligere juniorlandstræner, har nu fundet sin afslutning.
DIF’s Appeludvalg har den 14. april 2004 stadfæstet DOF’s ordens- & amatørudvalgs afgørelse.
Afgørelsen betyder at den tidligere juniorlandstræner er udelukket uden tidsbegrænsning fra enhver leder- og/eller trænergerning i klub, kreds eller forbund omfattende børn og unge under 18 år.
Udelukkelsen gælder også uanset alder i 5 år for enhver leder- og/eller trænergerning i klub. kreds eller forbund regnet fra dato i straffesagen, den 6. maj 2003.
DIF’s appeludvalg anerkendte DOF’s ret til straks at bortviste juniorlandstræneren og at DOF i lovenes § 6 har hjemmel til at foretage såvel udelukkelse som at idømme karantæne.
Tre medlemmer ud af udvalgets fem medlemmer fandt imidlertid at den af DOF ikendte personlige karantæne på to år var for vidtrækkende og da alle fem medlemmer kunne tilslutte sig omfanget af den af ordens- og amatørudvalget fastsatte udelukkelse blev resultatet en stadfæstelse af DOF’s ordens- & amatørudvalgs kendelse i sin helhed.

Sagen er hermed endelig afsluttet.

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF