Kurven er knækket, så bundstregerne nu peger opad – læs

Efter flere års tilbagegang er der nu fremgang i medlemstallet. Det nøjagtige medlemstal som klubberne har indberettet direkte til DIF er 7.319 aktive under DOF. Dette er en stigning på 140 aktive fra året før.

Det er første gang i mange år vi kan notere fremgang, om end den er nok så beskeden.

Det vigtigt, at vi nu holder fast i den vending tingene har taget, fortæller breddekonsulenten til Hjemmesiden. Jeg fornemmer en større beslutsomhed i klubberne, omkring rekruttering og bevidsthed om fastholdelse.

Vi er over de senere år blevet langt færre ”medlemmer”, men nok ikke færre ”orienteringsløbere”.
Det vil udviklingen i 2004 klart vise.

De nye regler om klubkontingent, hvori medlemstallet indgår med stor vægt, har gjort sit til at kurven og bundstregerne pegende ned ad. Men nu er træet rystet – og vi er klar til at byde nye medlemmer velkommen her i EOC- og WOC- årene.

Vel og mærke nye medlemmer der er aktive, og som godt via deres klub vil betale et par hundrede kroner til fællesskabet i kontingent hvert år.

Glædeligt er det også, når et C-løb i Sydkredsen samler 350 løbere og når der mødte 130 løbere op til ”Put & Run” ved Politiets Kredsløb på Sjælland. –

Skal vi ikke være enige om at 2004 bliver året, hvor vi virkelig knækker højdekurven, så den viser en pæn høj i stedet for et surt hul…..

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF