Som sidste år er der i år 39 klubber, der sender repræsentanter til mødet på lørdag og søndag i Vejle.

Ved anmeldelsesfristens udløb kunne der tælles 39 klubber på listen.

Selvom repræsentantskabsmødet af holdes i Vejle er Østkredsen, der er forbundets største, repræsenteret med flest klubber, nemlig 16 klubber. Herefter følger Sydkredsen med 12 og Nordkredsen med 11 klubber.

Ikke alle klubber har indgivet navneanmeldelse endnu, men med gæster, hovedbestyrelse og stab bliver vi tæt 100 personer, der har valgt at bruge en weekend på at gøre status og se fremad.

Der er vigtige ting på dagsordenen, herunder især Ny kort- og afgiftspolitik, men også plads til godt samvær, æresbevisninger og en bred Cafe debat om: hvilket DOF vil vi have ?

Det bliver et par vigtige dage i DOF's historie og i vores selvopfattelse, har kun måneder før EOC2004.
DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF