Østkredsen har i forløbet klart givet udtrykt sin utilfredshed med Kortudvalgets og HB’s forslag til en ny kort- og afgiftspolitik. Nu foreligger det endelige udspil til repræsentantskabet.

Det er ingen hemmelighed at stærke kræfter i Østkredsen er særdeles utilfreds med Kortudvalgtes og HB’s oplæg til den nye kortpolitik.

Især klubber i Nordsjælland, mener ikke at den nye kortpolitik i tilstrækkelig grad tager hensyn til de særlige forhold i denne region.

Derfor stiller Østkredsen forslag til repræsentantskabsmødet om ændringer i såvel kortpolitikken som afgiftspolitikken.

Find Østkredsens ændringsforslag under oversigten: Love, regler og vedtagelser her.

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF