Fra den 1. juli er det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år.

Fra den 1. juli er det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister. På Børn og Unge-siden kan du downloade en vejledning fra DIF om at indhente og håndtere børneattester. Du kan også downloade de to blanketter, der skal bruges til indhentelsen.

På det seneste møde i Børn og Ungeudvalget blev brugen af børneattester diskuteret.
Konklusionen blev at attester skal hentes for ungdomsledere via Kredsungdomsudvalgene. Attester skal afkrydses for indsendelse til DIF, hvis det er en positiv attest. Det skal ske for alle ungdomsledere, der har med børn under 15 år at gøre, det vil sige U1- og U2-grupperne.
Kredsungdomsudvalget udpeger en person til at varetage opgaven og holde styr på attesterne.

I vejledningen er beskrevet, hvem der skal henstes børneattester på, og det er værd at fremhæve, at er instruktøren fyldt 15 år, skal der indhentes en attest. Omvendt skal der ikke hentes attester på forældre og andre hjælpere, der kører børn under 15 åt til træning og stævner.

http://www.dk-orientering.dk/buu/Nydetail.asp?Id=72

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF