I går blev Team Danmarks nye støttekoncept for perioden 2005 - 2008 præsenteret for specialforbundene. Øverste lag i støttekonceptet kaldes nu TOP-Team Danmark.Her er DOF og dansk eliteorientering placeret.

Team Danmarks bestyrelse har vedtaget et nyt støttekoncept for perioden 2005-2008.
Støttekonceptet betyder, at 30 specialforbund under DIF vil modtage Team Danmark-støtte i de kommende fire år.
Yderligere 9 forbund vil have mulighed for at opnå økonomisk støtte i den kommende periode, hvis der opnås de nødvendige esultatforbedringer blandt de aktive eller ved at indgå i projektforløb for at styrke det nationale eliteset-up.
Endelig vil 10 forbund i den kommende periode fortsat være omfattet af Team Danmarks rådgivningsprogram, men ikke få mulighed for at opnå direkte økonomisk støtte. De 10 forbund omfatter 4 individuelle idrætsgrene, hvor
Team Danmark analyserer/vurderer, at udbredelsen og konkurrenceniveauet på internationalt plan er meget begrænset. Endvidere drejer det sig om 6
holdidrætsgrene, hvor analyser og evalueringer dokumenterer, at der ikke er noget internationalt resultatperspektiv i de kommende år.

Fælles DIF/TD forberedelsesprojekt:
Team Danmark vil for at hjælpe forbundene på vej fremover operere med flere udviklingstrin i elitestøtten. Det er intentionen, at en fælles DIF/Team Danmark-pulje skal hjælpe forbundene med at udvikle de meget grundlæggende forudsætninger for en eliteudvikling; f.eks. øge rekrutteringsgrundlaget, udvikle klubberne mv. DIFs bestyrelse skal drøfte puljen på sit
bestyrelsesmøde i næste uge, og DIF vil i givet fald skulle tage spørgsmålet om en sådan pulje op blandt alle specialforbundene i DIFs
repræsentantskab.

TD-udviklingsprojekter
En anden ny ordning er en udviklingspulje, som Team Danmark står for alene.
Lykkes det forbundene at styrke forudsætningerne for eliteudviklingen, vil
de fremover kunne få støtte til Team Danmark-udviklingsprojekter, som først
og fremmest har til formål at støtte talentarbejdet.

"Vi har vedtaget et støttekoncept, hvor den sportslige overligger er sat
højt, men hvor vi samtidig har skabt en større helhed i Team Danmarks
støttearbejde, således at det stadig fremover er muligt at bevæge sig på
forskellige udviklingstrin i støttekonceptet," siger Team Danmarks
bestyrelsesformand Carl Holst.

"Vi er i Team Danmark klar over, at vores nye støttekoncept vil udløse
skuffelse hos de forbund, der mister støtte. Andet ville være unaturligt,
fordi alle, der arbejder med eliteidræt, har store ambitioner. Vi håber
blot, at en række af forbundene vil bruge disse ambitioner til at
omprioritere og lægge en langsigtet strategi for den fremtidige udvikling
af idrætsgrenene. Det hjælper Team Danmark gerne med bl.a. via de nye
udviklingsprojekter," siger Carl Holst, som samtidig understreger, at alle
forbund, der mister støtte, naturligvis vil blive behandlet fair i den
kommende periode, hvor der skal drøftes gradvis nedtrapning af tilskud.
Carl Holst understreger også, at utilfredse forbund naturligvis vil have
mulighed for en løbende dialog med Team Danmark i den kommende tid, men han
har svært ved at forestille sig argumenter, der vil ændre på de vedtagne
principper for støttekonceptet:

"Vi vil altid lytte til gode argumenter. Men vi har brugt de seneste par
måneder på at udvikle støttekonceptet, på at høre utilfredse forbund og på
en grundig gennemgang af idrætsgrenene. Vi skal videre nu - også af hensyn
til den resterende del af forbundene, der har fået udskudt deres
bevillinger på grund af den uafklarede situation," slutter Carl Holst.

Præsentationen fra pressemødet herunder forbundenes indplaceringer i de
forskellige støttekategorier findes på nedenstående link.

http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsresources.nsf/filenames/Stoettekoncept.pps/$file/Stoettekoncept.pps

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF