Skip to main content

Tegningen til ny Træner I og Træner II uddannelse tager form

| Administrator | Nyheder 2005

Arbejdet med at beskrive en ny Træner I og Træner II uddannelse i DOF skrider planmæssigt fremad.Projektgruppen var i går aftes samlet i Odense for anden gang.

Projektgruppen havde i går aftes sit andet møde i Odense. Denne gang var det henlagt til Institut for Idræt, Odense Universitet, hvor projektets tovholder Jesper Franch har sin daglige gang.
Beskrivelsen af de to uddannelser skrider planmæssigt frem.
Som i tilfældet med Diplomtræneruddannelsen er det tanken at Træner I og Træner II uddannelserne skal ske i et samarbejde med DIF, således at de begge består af en idrætsspecifik del som forbundet står for og en generel del som DIF står for.
Det er DOF-delen arbejdsgruppen beskæftiger sig med.
Gruppen er nu ved at have en klar mening om, hvordan vægtning af indhold skal være på henholdsvis Træner I og Træner II uddannelsen.
Uddannelserne opererer inden for fire søjler.En søjle, der omhandler teknisk træning, en søjle for fyssisk træning, en for banelægning og så en søjle vi foreløbig kalder for redskabsfag.
På mødet fik gruppen sat navne på fire søjleansvarlige, som til næste møde den 6. april, har ansvaret for at komme med bud på "læseplan" og prioritering af niveau på de to uddannelser.
Projektgruppen er nu der i processen, hvor medlemmerne opfordres til at kigge ud, for at søge interesserede og kompetente personer, der kan bidrage inden for de enkelte søjle. Skulle der således være personer, der gerne vil bidrage inden for en eller flere af søjlerne kan man kontakte Jesper Franch eller en af de søjleansvarlige.


Projektgruppen består af:
Betty Folino
Jan Scheel
Morten Pedersen, søjleansvarlig for teknisk træning
Henrik Thomsen, søjleansvarlig for banelægning
Preben Schmidt og K. K. Terkelsen, søjleansvarlige for redskabssøjlen
Jesper Franch, søjleansvarlig for fysisk træning og tovholder for projektet.

Træner I og Træner II uddannelsen retter sig mod klubinstruktører og klubtrænere og det niveau uddannelserne vil komme til at beskæftige sig med er - med henvisning til farveskalaen - niveauerne grøn til rød - fra let til mellemsvær.