HB vedtog på sit møde den 11. december 2004 udviklingsgruppens forslag om at sætte farver de o-tekniske niveauer.

Udviklingsgruppen foreslog:

4. Reglementsændring – Sprog & Image (enkelhed)
"Vi mener den markedsføringsmæssige og pædagogiske ide med, efter svensk forbillede, at benytte farver som betegnelse for sværhedsgrader er så oplagt, at den straks bør vedtages. Herved sætter vi fokus på det vigtige i at finde den rigtige sværhedsgrad og en fornyelse i sproget som kan bruges i markedsføring, undervisning etc.

Vi anbefaler at
HB straks vedtager at:
•\tBetegnelserne for sværhedsgraderne tilføjes farverne, grøn, blå, rød og sort, som kendes fra skisport.
•\tDet vedtages samtidig at farverne skal benyttes i reglement, i nyt undervisningsmateriale og ved inddeling af kurser etc.
•\tTilføjelsen i reglementet sker med virkning fra den 1. januar 2005
•\tHB har kompetencen til at ændre i reglementet også imellem de ordinære revisionsperioder. Vi anser ændringen for at være af redaktionel karakter, så høring er derfor ikke er påkrævet.
•\tTeknisk udvalg bemyndiges til at foretage de sproglige rettelser.


HB sagde ja, selvfølgelig skal vi bruge den svenske ide. Nu er det op til de kommende projektgrupper og faste udvalg sætte farver på O-livet.

Se ændringerne i reglementet under "Love, regler & vedtatagelser" eller via link herunder.

http://www.schm.dk/vedtag/forside.html

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF