Arbejdet med at udforme en miljøpolitik for DOF er nu afsluttet.

I orienteringsløb.dk nr. 5 blev udkast til en formulering af DOF's natursyn lagt frem. Indkomne bemærkninger er nu sammenfattet og HB besluttede på sit seneste møde - med enkelte rettelser - at godkende det fremlagte forslag.
Det er første gang vi formulerer en samlet politik på dette vigtige område, men medlemskabet af Friluftsrådets indstatsområde "natursyn" har gjort det naturligt for os.
DOF's natursyn er ikke en statisk eller upåvirkelig størrelse. Det forventes da også at der senere kan komme tilføjelser eller rettelser.

Find teksten under "Love, regler & vedtagelser" eller via link herunder.

http://www.schm.dk/vedtag/natursyn5.pdf

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF