Efter en knæoperation den 15 december har Claus Bloch nu smidt krykkerne.

Der er nu gået en uge siden VM bronzevinder Claus Bloch blev opereret for den skade han pådrog sig under VM træningslejren i slutningen af oktober.
- ”Det ser meget bedre ud end ventet”, siger en glad Claus Bloch, ”Jeg har nu smidt krykkerne. Efter jul må jeg begynde at genoptræne på kondicykel og efter nytår må jeg stille og roligt begynde at løbe på flad vej”.
Efter MR-scanningen i november så prognosen ellers dyster ud for Claus Blochs videre satsning, da det så ud som om bruskfladerne i knæet var beskadiget. Ved operationen viste det sig imidlertid, at det var falsk alarm. Der er ingen skader på bruskfladerne eller på menisken, ligesom der heller ikke er korsbåndsproblemer. Det der så ud som løs brusk i knæet var noget betændelse efter slaget. Det er nu blevet renset væk.
- ”Skaden får ikke nogen betydning for min orienteringskarriere, siger en tilfreds Claus Bloch, og slutter ”nu satser jeg på Nordisk Mesterskab på Bornholm i maj og VM i Ukraine i august”.

TKC Rapporten er nu tilgængelig på eliteudvalgets hjemmeside

Lørdag den 9. december var alle TKC'erne samlet i Jelling til det årlige fællesmøde.
Før dette møde var der foretaget en evaluering i hver af de seks TKC'er.
Evalueringsmaterialet fra de enkelte TKC'er indgår sammen med de sammenfatninger, der blev gjort på mødet i den endelige TKC Rapport 2006.

Efter at rapporten er taget til efterretning på DOF/TD's Arbejdsgruppemøde i onsdags er rapporten nu tilgængelig på eliteudvalgets hjemmeside.

http://elite.do-f.dk/elite/Pdf/TKC%20Rapport%202006.pdf

Få svaret den 13. januar 2007...

Hvert år i januar indbyder forbundet til et møde for klubbernes skovkontakter. Det sker i 2007 lørdag den 13. januar fra kl. 10-16. Her sætter vi fokus på de generelle og mere specifikke spørgsmål om vores adgang til skovene.

I 2007 sker det i tæt samarbejde med Friluftsrådet og Danmarks Idræts-Forbund.

Vi er på flere områder foran udviklingen og derfor interessante for andre brugere. Derfor har vi til mødet for skovkontakter i år indbudt, miljøkonsulent Dorthe O Andresen fra DIF og alle de medlemmer som DIF har i statsskovenes brugerråd til vores møde. Det gælder også repræsentanter fra andre specialforbund under DIF

Dorthe O Andersen vil give os en opdatering på adgangsreglerne og den praksis der knytning til disse regler.

Friluftsrådet er repræsenteret af vores egen Ove Gasbjerg. Han vil give os indblik i de tanker der rør sig omkring idræt i de nye nationalparker og generelt orientere om Friluftsrådets arbejde.

Fra planudvalget deltager Bendt Frandsen. Bendt er leder af den funktion i planudvalget, som har med kalenderplanlægning og skovadgangskontoen at gøre. Bendt er også vores kontakt til Skov- og Naturstyrelsen.

Endelig vil undertegnede fortælle om ”De danske skove i oplevelsesøkonomien”. Et nyt og spændende projekt mellem Skov- og Landskab under KVL og Copenhagen Business Scholl.

Det bliver en lørdag med undervisning, debat og holdninger.

Tilmelding via O-service

Den 15. december 2006 udløb fristen for ansøgninger om andel i skovadgangskontoen.

Ved fristens udløb den 15. december var der indkommet 14 ansøgninger om tilskud i 2007. Sammenlagt er der søgt om støtte for i alt kr. 201.916.

Da der i 2007 efter HB’s budgetforlig alene er afsat kr.145.000 til køb af skovadgang har planudvalget foretaget en gennemgang af ansøgningerne og foretaget de nødvendige beskæringer.

Resultat kan du se via link herunder.

http://plan.do-f.dk/log/subpages/2007_skovadgang_endelig.pdf

Nye takster og blanketter 2007

Nytåret giver anledning til at kikke fremad. Forbundets samling af blanketter er nu opdateret med nyeste takster og oplysninger.

Den almindelige takst for kørsel i egen bil er uændret kr. 1,78 pr. km i 2007. Det er kun den høje takst, der i år har fået et lille løft fra kr. 3.30 i 2006 til kr. 3,35 pr. km i 2007.

Ellers er satserne og reglerne "idrætscirkulæret" for ulønnede trænere, medhjælpere og ledere uændret følgende:

Skattefrit og uden oplysningspligt kan klubben i 2007 yde følgende:

1. Fri kontingent
2. Alle idrætsfaglige kurser betalt
3. 1.500 kr. til køb, vask og vedligehold af sportstøj
4. 800 kr. i godtgørelse for porto, kontoartikler og møder
5. 1.200 kr. i godtgørelse for telefon og Internet
6. Befordringsgodtgørelse til træning, stævner og møder efter statens takster
7. Rejsegodtgørelse over 24 timer med 107,25 pr. døgn og kr. 184,- til privat natophold alternativt kr. 429,- pr. døgn.
8. 50 kr. pr. dag til merudgift til fortæring ved udenbys stævner over 5 timer.
9. Refusion af alle faktiske udlæg under rejse.
10. Frirejser til alle stævner, konkurrencer og samlinger.

Kik indenfor i blanketsamlingen – og kontakt din breddekonsulent eller generalsekretær, hvis du vil vide mere om mulighederne for at holde skattefar ude jeres mellemværende med trænere, medhjælpere og ledere.

Find blanketterne via link eller sådan: Forbundet -> Blanketter

http://www.do-f.dk/forbund/dok/blanket/

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF