Planudvalget har besluttet at klubber, der ikke har ansøgt om tilskud inden den 15. december 2006 ikke får del i midlerne for 2007.

Det er ingen hemmelighed at budget 2007 er lagt meget stramt.

I juni 2006 rettede Bendt Frandsen, der er kontoansvarlig for skovadgangskontoen henvendelse til alle klubber, der på stævnekalender 2007 stod til at lave stævner i private skove, og anmodede om en ansøgning om tilskud fra skovadgangskontoen.

Fristen for svar blev sat til udløbet af august 2006, fordi planudvalget den 1. september 2006 skulle aflevere sine budgetønsker for 2007.

Ved fristens udløb, havde kun få reageret. Der er derfor senere udsendt 2 rykkere, men der mangler stadig svar fra nogle. Det kan selvfølgelig skyldes at der ikke er krav om betaling, men så vil Bendt gerne vide det.

Resultatet er at HB på sit møde den 18. november 2006 i forbindelsen med 2. budgetbehandling besluttede at afsætte kr. 145.000 til skovadgang i 2007. Dette beløb dækker ikke helt de ansøgninger der foreligger pt., så der bliver under alle omstændigheder tale om en prioritering og en egenbetaling for nogen af de klubber, der har søgt.

Planudvalget besluttede på sit møde mandag den 27. november 2006, at sætte en endelig frist for ansøgninger til 2007. Denne udløber den 15. december 2006, hvorefter klubberne får besked om den endelige fordeling.

Det er i denne forbindelse ikke nogen undskyldning, at man ikke har fået underskrevet en skovaftale, så det endelige beløb er kendt. En ansøgning i en mail med et realistisk anslået beløb er tilstrækkelig. Så enkelt er det.

Planudvalget besluttede samtidig at administrationen for 2008 vil blive strammet op. Det er målet at hovedbestyrelsen senest i november 2007 kan få et realistisk budget 2008 at forholde sig til.

Læs mere om planudvalgets møde via link.

Bendt Frandsen har mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

http://plan.do-f.dk/

Forbundet er på jagt efter en person, der som supervisor vil og kan sætte fokus på kortarbejdet.

Hovedbestyrelsen havde i juni 2006 kortudvalget i konsultation. Det gav en god dialog om, hvordan vi kan fremme kortkvaliteten. Konklusionen var, at HB ønskedes mere og tidligere vejledning og mindre regler og kontrol.

I forbindelse med budgetbehandlingen for 2007 blev alle sten vendt. Også de der er så små, at de ikke skal med på et orienteringskort.

På kortområdet ønskede HB ikke at opretholde en fast konsulentstilling. I stedet var der accept af en mere fleksibel ordning for betalt arbejde på kortområdet. Det vil betyde, at opgaverne spredes på flere personer og betales med opgavebestemte honorarer eller via skattefri omkostningsdækning efter idrætscirkulærets regler.

Kortudvalget ønsker dog fortsat, at der er en person, der samler trådene og som kan virke som daglig hotline og give en omgående og direkte support til klubbernes korttegnere og forbundets kortkonsulenter.

Samtidig ønsker kortudvalget en række fremadrettede opgaver løst i form af nyt undervisningsmateriale, struktur på uddannelse af nye korttegnere og hermed være med til at forøge antallet af korttegnere i klubberne.

Opgaven som kortsupervisor lægges nu frem som en samlet pakke, idet vi ønsker, at alle skal have lejlighed til at byde på opgaven.

Se opgavebeskrivelsen via link herunder

http://kort.do-f.dk/log/subpages/Kortsupervisor_annonce.pdf

Den 1. december hvert år skriver DIF os i mandtal...

Danmark Idræts-Forbund, har netop udsendt vejledning og koder til alle 88 danske idrætsklubber, der har orientering på programmet, og som er anerkendt som medlemmer af både DIF og DOF.

Det er en broget flok, fra de ”rene” orienteringsklubber, over afdelinger i flerstregende idrætsforening til militære foreninger knyttet til de forskellige forlægninger.

Det er især de sidste vi har mistet nogle af de senere år. Det skyldes først fremmest nedlæggelse og sammenlægning af tjenestesteder.

Antallet af medlemmer er heldigvis for opadgående. Vi måler nu hver måned i O-service, der jo er den officielle database. Signalet har været klart nok, selvom stigningen er fladet lidt ud.

Vi har fået opmærksomhed i 2006, men det der tæller er ikke avis- og TV- omtale, men det at klubben beslutter sig for at vi skal være flere. Det er ikke nok, at finde et par stykker, der skal tage af de nye. En medlemskampagne skal være HELE klubbens projekt.

Og det glade budskab er at det aldrig er for sent at tage fat. Fik I ikke gjort nok ved det i efteråret er det nu I skal til at planlægge, de ti gange træning for begyndere, der skal ligge i april, maj og juni. Brug blot den samme skov, mød de nye det samme sted og på det samme tidspunkt hver uge.

Gør det enkelt og sjovt –

Tilbage til medlemsopgørelsen. Gør os den tjeneste at få tallene indtastede med det samme. Der er intet at frygte, opgørelsen bruges alene af DIF i deres system. Forbundets opkrævninger af klubkontingent sker ikke ud fra disse tal, men ud fra de tal vi kan måle i O-service den 1. april hver år.

Og til sidst – Lad nu være med at smide folk ud af medlemslisten eller indberette dem som passive, hvis der faktisk er håb om at få dem i gang igen. 2007 er vores hold fast år, så begynd med at holde fast i dem vi kender… Især børnene er gode at holde fast i – De tæller faktisk som 4 dobbelt i medlemstallet, når DIF udregner vores tilskud efter fordelingsnøglen.

Læs mere om, hvornår man er aktiv eller passiv via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/2004_aktiv.pdf

Mogens Jørgensen, Søllerød OK tegner Sportident i Danmark, fremover.

Mogens Jørgensen har det seneste år stået for udlejning og vedligeholdelse af Østkredsens sportidentudstyr. Efter nedlæggelse af Østkredsen i juni er aktiviten nu placeret i en selvstændig forening under navnet "Østkredsens Venner".

Det er den hidtidige agent for Danmark, O-butikken. der har valgt at træde ud af samarbejdet med Sportident for at hellige sig de andre produkter i forretningen. Dog vil O-butikken stadig sælge sportident-brikker som hidtil.

Fremover er det Mogens Jørgensen der tegner Sportident i Danmark.

Mogens Jørgensen kan du altid kontakte på telefon
40 56 44 96 eller via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan også blive lidt klogere ved at benytte link herunder.

http://www.sportident.dk

MTB-O projektgruppen lægger stærkt ud med tilbud om MTB-O Camp i Jammerbugten

Hovedbestyrelsen har valgt at sætte turbo på udvikling af MTB-O. Dette sker ved, at vi trods stram økonomi, fastholder en pæn bevilling til arbejdet. Samtidig er denne nye disciplin nu organisatorisk placeret i en projektgruppe direkte under HB.

Men det er absolut det er ikke svært at få noget til at ske på dette område. MTB-O folket er forfulgt af ildsjæle, gode ideer og masser af energi.

Første større udmelding til 2007 er årets MTB-O camp. Den er på forhånd næsten overtegnet, fordi den tilsvarende O-Camp 2006 på Bornholm var en stor succes.

Nu foreligger den endelige indbydelse, hvor Johan Holkmann fra projektgruppen skriver i indledningen:

”MTB-O Camp 2007 – Jammerbugten” er en træningslejr for mountainbike orienterings-ryttere i før-påsken 2007. Træningslejren vil have fokus på eliten, men alle er velkomne uanset alder og niveau. Træningslejren har til formål at forberede deltagerne teknisk og fysisk til den nye sæson, men der vil også blive lagt vægt på sociale aktiviteter der kan knytte bånd både nationalt og internationalt mellem MTB-O folket.
Der vil både være diverse tekniske træninger og en gennemgående MTB-O konkurrence, men det foregår på et uformelt niveau, hvor alle selv bestemmer, hvor meget de vil deltage i.


Tidspunktet er fra den 30. marts til 4. april og tilmeldingsfristen den 1. januar 2007.

Læs meget mere i indbydelsen via MTB-O projektgruppens hjemmesiden:

http://mtb-o.do-f.dk/

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF