Der kommer hele tiden nye oplysninger frem som gør budgettet 2007 mere sikkert.

Efter HB mødet i lørdags er der arbejdet videre med tallene på det administrative plan. Især er der store beløb i spil omkring vores støtte fra Team Danmark.

Der er møde i Team Danmarks bestyrelse den 4. december 2006, hvorefter vi administrativt kan binde de sidste ender inden HB endelig tager stilling på mødet i Januar.

Den nyeste udgave, nu version 3,3, har jeg netop lagt på nettet.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/

Den danske Landinspektørforening (DdL) er også sponsor for juniorranglisten i 2007 og 2008

På et møde i Jelling mellem Den danske Landinspektørforening (DdL) ved Jacob B. Hesselbjerg og DOF ved K. K. Terkelsen er parterne blevet enige om at fortsætte samarbejdet omkring juniorranglisten også kaldet LANDINSPEKTØR JUNIOR CUP i foreløbig endnu to år.
Når aftalen blev indgået ved årets begyndelse, var det fordi DdL fandt Dansk Orienterings-Forbunds juniorer for en interessant målgruppe i forhold til en målrettet kampagne for at hverve flere medlemmer til landinspektøruddannelsen.
På mødet i Jelling gav Jacob Hesselberg på DdL’s vegne udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet. Udbyttet og samarbejdet var blevet drøftet i foreningen og her var der en klar tilkendegivelse af, at man havde været meget tilfreds og gerne ville forlænge den nuværende et-årige aftale med foreløbig endnu to år. Tilsvarende udtrykte K. K. Terkelsen også tilfredshed med en aktiv sponsor, der bl.a. er kommet til udtryk ved, at der stort set til alle afdelinger af LANDINSPEKTØR JUNIOR CUP’en havde været en repræsentant fra landinspektørerne for at overrække gavekortene til de talentfulde unge juniorer.

Indholdet af aftalen er i 2007 og 2008 den samme som hidtil. Den danske Landinspektørforening betaler 30.000 kr. pr år for sponsoratet, hvoraf ca. ½-delen går til præmier til juniorerne. Der er således gavekort både til nr. et, to og tre i hver af de to klasser i alle afdelinger. Årets samlede vindere betænkes med ekstra store gavekort.

Referatet af årets sidste HB møde den 18. november 2006 i Nyborg er nu offentliggjort

Efter den nye struktur, som faldt på plads ved repræsentantskabsmødet i marts 2006, er hovedbestyrelsen tildelt rollen, som bestyrelse for den daglige drift af forbundet.

Et af ledelsesredskaberne er det årlige budget, eller ”finanslov” for forbundet.

Når du læser referat af 2. behandlingen skal du derfor forstå, at det ikke er noget der tages let på. Faktisk bruger fagudvalg og kontoansvarlige for de mange konti en del tid på at få tingene til at nå sammen.

Det er en sund og demokratisk proces, som gerne skal sluttes af med et forlig. En løsning der tegner en profil af et forbund i udvikling.

Vi nåede i lørdags stort set i mål. Rammerne for de næste års arbejde er stramme. Det er der intet nyt i, men processen er vigtig, fordi den får alle til at tage medansvar og ejerskab til den fælles husholdning.

Vi mangler stadig at få slået de sidste knuder. Ligesom de mange frivillige skal tages med på råd, inden der sættes et endeligt punktum på HB mødet i januar. Først og fremmest skal vi have svar på vores ansøgning til Team Danmark. Det får vi i begyndelsen af december. Og så skal HB give sig tid til at lytte...

Tag godt imod det budget 2007, nu i version 3,3, som HB har brugt mange timer på – og husk at HB arbejde også er frivilligt arbejde.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/

IOF's første sportsdirektør er en god ven af dansk orientering...

På IOF's kongres i Århus vedtog medlemslandene et ny vision og handlingsplan for det internationale arbejde i de kommende år.

Som en del af denne plan er der i budget 2007-2008 skabt plads til en ny stilling som IOF "Sports Direktor".

Stillingen er nu besat af en af os meget bekendt person. Björn Persson, Sverige. Björn var vores IOF advisor på WOC 2006 og havde som sådan sin del af æren for det flotte arrangement. Et arrangement der løftede både international og dansk orientering til nye standarder for, hvad der kan lykkes.

Vi ser frem til samarbejdet Björn !


IOF, Radiokatu 20, 00093 SLU, FINLAND

NEWS RELEASE

21 November 2006

IOF appoints a Sports Director

The IOF today announced the appointment of Mr Björn Persson, SWE, to the position of Sports Director.

Björn Persson, currently a member of the IOF Arena Production Group, was the Senior Event Adviser for the 2006 World Orienteering Championship in Denmark.

IOF President Ake Jacobson comments: “The appointment of a Sports Director reflects the IOF’s desire to increase its professional human resources and will assist in the realisation of key IOF goals outlined in Strategic Directions
2006-2012, a document unanimously adopted by the XXIII General Assembly of the IOF.”

The main areas of responsibility of the Sports Director will be the conceptual development of world level events, the taking of initiatives to
increase TV exposure, co-ordination of the technical development of orienteering including arena production, quality control and quality assurance.

In particular, the Sports Director will play an important role in making the IOF’s main events, primarily World Championships and World Cup, more attractive to a wider audience. Initially, the Sports Director will work in a part-time capacity.

Björn Persson starts work on 2 January 2007.

http://www.orienteering.org/

Gode nyheder og ros er altid værd at tage med….

Onsdagens klubledermøde i Øst startede med en god nyhed. Københavns Amt nedlægges ved årets udgang, og har i den anledning valgt at overdrage ”Bivognen” og øvrigt materiel til Østkredsens venner, ..”hvilket vi naturligvis er meget glade for” , kunne formand for kredsudvalg Øst, Jørn Simonsen, indlede mødet.

Mødet bød på en grundig eftersnak, med en fortjent grundlæggende positiv tone. Især Køge OK's flotte DM fik ros. Et stort velgennemført arrangement lavet af en lille klub.

Kortkvaliteten er ikke god nok. Især med print går det galt. Det sker når man som arrangør vælger den nærmeste og billigste løsning. Der er ikke fair overfor korttegnernes og banelæggernes mange timer i skoven, når man byder de sagesløse deltagerne på uldne, ulæselige og fejlfarvede print. Et forslag om at pålægge arrangørerne en bødestraf, hvis printet var for dårligt vandt bifald men ikke gehør.

Det blev også klart at løbskalenderen er et korthus for viderekomne. Der er efterhånden så mange bindinger som ikke levner plads til ret mange justeringer før det hele ramler. Flere gode ideer skal tygges grundigt igennem til 2008 udgaven.

Kredsudvalget mangler hænder og hoveder. De manglende funktioner som "stedfortræder", med mulighed for snart at blive formand, "kredsredaktør" med ansvar for hjemmeside og nyheder til vores medlemsblad samt som "kredsadministrator" i O-service vil blive nærmere beskrevet og ”opslået”.

Mødet nåede også en runde i forbundets budget 2007. Større deltagerbetalinger på eliteudvalgets område udløste en del bemærkninger. Det bliver de få eliteklubber der bliver ramt her. Men også vores medlemsblad og hjemmesiden fik en omgang i synspunkternes vridemaskine.

Der var lydhørhed overfor HB beslutning om at nytænke forbundets kommunikation, men stadig et klart ønske om at alle får et trykt medlemsblad i hånden. Her vil 3-4 numre være OK, hvis trykkvaliteten blev bedre.

Mødet gav endelig også plads til et par reklameindslag. Først efterlyste Jette Kreiberg indbydelser fra klubber i Øst til breddekonsulenten og derefter efterlyste stævneleder Tom P. Neesgaard, hjælpere og deltagere til NOC 2007.

Den billigste tilmeldingsfrist udløber den 1. december !

http://www.ostkredsen.dk/

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF