Ulfborg og Stråsø Vest er lukket for deltagere.

Fra 17/11 er Ulfborg og Stråsø Vest plantager lukket for potentielle deltagere i JWOC og EYOC testløbene 26. og 27. maj 2007.

http://www.do-f.dk/loeb/skovlukninger.html

Faaborg OK har flyttet DM Nat til Holstenshuus

Terminslisteføreren fra Sydkredsen oplyser, at DM Nat 2007 finder sted i Holstenshuus, hvorfor denne skov er lukket for adgang fra dags dato.

http://www.do-f.dk/loeb/skovlukninger.html

Efter mere end 5 timers intens debat synes brikkerne tæt på at være faldet på plads.

Hovedbestyrelsen havde på sit møde den 18. november budget 2007 til 2. behandling.

Resultatet kan nu ses her på hjemmesiden. Resultatet er et mindre budgetoverskud på ca. 100.000 kr.

De væsentligste ændringer i forhold til version 3.0 udgave er en forventet indtægt på 100.000 kr. i ”partnerskaber”. Generalsekretæren, Sportschefen og Breddekonsulenten skal skaffe ekstern finansiering på 100.000 kr. som en del af deres job.

Der arbejdes endvidere på en ændring for vores medlemsblad så udsendelsesomkostninger og trykomkostninger reduceres og eventuelt fjernes helt på længere sigt. Der er iværksat et udredningsarbejde, men vi forventer allerede i 2007 at kunne spare et beløb på ca. 100.000 kr.

Derudover er der foretaget nøje gennemgang af de mange omkostnings- og aktivitetskonti, hvilket har givet en samlet justering på ca. 250.000.

Endelig er der afsat en ”fagudvalgspulje” på 50.000 kr. som en buffer hvis beskæringen på omkostnings- og aktivitetskontiene har været for hård og til brug for specielle formål som f.eks. tilfælde, hvor en brugerbetaling ikke kan dækkes helt ind.

Budgettet vedtages endeligt på HB’s møde i januar.

Ole Husen

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/

Superlørdagen er et tiltag i TKC-regi for at inspirere og motivere vores talenter til at satse på orienteringsløb, såvel elite som bredde.

Superlørdagen er et tiltag i TKC-regi for at inspirere og motivere vores talenter til at satse på orienteringsløb, såvel elite som bredde. Fremmødet med 43 løbere, trænere og forældre til Superlørdag den 18. november bevidner om, at vi har både elite og bredde, der har en stor interesse i at dygtiggøre sig indenfor orienteringsløb. En udvikling vi vil have glæde af i fremtiden.

Konceptet for Superlørdagene er 2 tekniske træninger samt teori mellem de to træninger. I lørdags var det overordnede tema for dagen stresshåndtering, og programmet i lørdags var følgende:

1. træning / formiddag:
WOC-sprint finalen i Mindeparken. Oplæg til træningen blev leveret af banelægger fra VM-sprinten Thorbjørn Gasbjerg. Resultatet kan ses her: http://www.tutzon.dk/wocsprint.htm

Teori:
Claus Bloch leverede en spændende gennemgang af WOC-sprint finalen, hvor løberne fik mulighed for at høre de overvejelser Claus havde før, under og efter WOC-sprinten. Claus fortalte ligeledes, hvorledes hans udvikling har været siden juniortiden, og dermed inspiration til det træningsoplæg, som TKC-løberne har i den daglige træning. Sidste del af Claus’s oplæg var opdeling i 4 trin af de faktorer, der øger vores stress- eller spændingsniveau i forbindelse med store konkurrencer. Også her var løberne aktive i definitionen af, hvilke faktorer der er vigtige at arbejde med i udviklingen af egen gennemførsel af en solid teknik, når vi oplevere udefrakommende pres.

Du kan se Claus oplæg på DOFs trænerhjemmeside, hvor du skal være oprettet som bruges for at få adgang til dokumenter. DOFs trænerhjemmeside: http://www.springcup.dk/springcup/trainer/

2. træning / eftermiddag:
Stafettræning med samlet start i Marselis Nord.

Flere billeder fra dagen ses på nedenstående link.

http://picasaweb.google.com/tutzon/WOCSprint

Så er der 2 dage tilbage af ansøgningsfristen for et spændende job, hvor du kan være med til at udvikle vore unge talenter

Som et led i DOFs talentudviklingsarbejde søges en træner med ansvar for U-16 landsholdet. Der er to primære funktioner for den nye U16-træner, herunder:

·\tat planlægge og gennemføre 3 træningssamlinger samt U16-landsholdets deltagelse i Ungdoms-EM (EYOC).
·\tat arbejde med personlige udviklingsplaner for gruppen løbere i samarbejde med TKC-træner og personlig træner.

U16-trænerens arbejde vil ske i tæt samarbejde med DOFs talentudvikler (Jan Scheel) samt juniorlandstrænerne (Ulrik Staugaard og Lars Lindstrøm), for derved at sikre sammenhæng i DOFs talentudvikling. Yderligere vil tovholder for ATK blive inddraget i arbejdet, såfremt DOF får godkendt ansøgning om pilotprojekt vedr. ATK. Læs mere om ATK her: http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/content/webs6l7bsu

Det foreløbige program for U16-landsholdet er nedenstående aktiviter. Den nye U16-træner vil naturligvis have mulighed for at præge dette program, men der lægges vægt på, at talentudviklingsstrukturen i de store træk er på plads, og at 2007 er sidste del af implementeringen af det træningskoncept som er blevet beskrevet i DOFs talentudviklingsprojekt (1. jan 2005-1. jan 2007). Se beskrivelse af DOFs talentudviklingskoncept her: http://elite.do-f.dk/elite/Pdf/Træningskoncept%20TKC.pdf

U16 aktiviteter:
Januar\tWeekendsamling i DK (TD-center, Silkeborg)
April\tWeekendsamling i DK (relevant terræn for EYOC)
Maj\tTestløb til EYOC/JWOC
Juni\tEYOC (Eger, Ungarn)
Okt\t4 dages-samling (Nordisk el. DK)


Generelt om DOFs talentudviklingskoncept
Der er ved opbygningen af træningskonceptet lagt vægt på, at U16-træneren (i samarbejde med hjælpetrænere) skal have den fornødne tid til at gennemføre den personlige opfølgning på samlinger, men ligeledes gennem personlige udviklingsplaner at arbejde sammen med TKC-trænere/personlige trænere, således at der kontinuertligt bliver fulgt op på løbernes træning og udvikling. Af samme grund vil det primært være DOFs talentudvikler og ATK-tovholder, der forestår de overordnede udviklingsmæssige tiltag i DOFs talentudvikling, med en naturlig inddragelse af U16-træner samt Juniorelitetrænerne.

Generelt – opdeling i talentudviklingsarbejde (udover junioreliten):
·\tU16-træner (praktisk træning) og løberopsamling. Permanent funktion.
·\tTalentudvikler (opfølgning/implementering på beskrevet talentudviklingskoncept i DOF) – hovedvægt på udvikling i TKC. Sparring med ATK-tovholder omkring udviklingen af ATK (forberedelse mod implementering af ATK). Tidsbegrænset funktion i første omgang i 2007.
·\tATK-tovholder (beskrivelse af aldersrelateret træningskoncept i DOF). Tidsbegrænset funktion i 2007 og 2008.

Ansøgningsfrist er 22. november 2006 ved fremsendelse af kort ansøgning til sportschef K. K. Terkelsen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Såfremt der er spørgsmål vedr. træneropgaven er du meget velkommen til at kontakte talentudviklingstræner Jan Scheel på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 98393959 eller 61467338. Ligeledes kan du naturligvis kontakte K. K. Terkelsen for spørgsmål på telefon 75871705 eller 23393517.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF