På mandagens bestyrelsesmøde i Team Danmark (4.12.) blev DOFs ansøgning om at komme med i Team Danmarks ATK projekt godkendt

Aldersrelaterede træningskoncepter (ATK) skal styrke talentudviklingen i dansk idræt.

Da 15-årsreglen blev fjernet i forbindelse med "Lov om eliteidræt" fra 2004, fik Team Danmark mulighed og ansvar for at bidrage til talentudviklingen af også helt unge udøvere. For at skabe et styrket vidensgrundlag nedsatte Team Danmark derfor en ekspertgruppe, som beskrev talentudviklingen for børn og unge på generelt niveau – både før, under og efter puberteten i bogen ”Aldersrelateret træning”.

Næste skridt for Team Danmark var i samarbejde med udvalgte specialforbund at udvikle træningsmodeller og træningsmetoder som var idrætsspecifikke.

I 2006 blev fire forbund udpeget til sammen med Team Danmark at være med i de første pilotprojekter: badminton, svømning, ishockey og gymnastik.

Den 2. oktober blev indkaldt ansøgninger til en ny projektrunde til igangsætning i starten af 2007.

Med den fokus Dansk Orienterings-Forbund har på talentudvikling var det oplagt, at forbundet skulle søge om at komme med i dette udviklingsarbejde i 2007.

På mandagens bestyrelsesmøde i Team Danmark blev DOF’s ansøgning behandlet og godkendt med følgende motivering:

”Kriterierne for deltagelse i pilotprojektet vurderes at være opfyldt.
I de senere år er der foretaget en række tiltag for at forbedre talentudviklingen i DOF, hvorfor
ATK-projektet vil være en kærkommen lejlighed for at komme helt up-to-date. DOF mangler pt.
et gennemarbejdet undervisningsmateriale og en vidensbank, der kan støtte trænerne i deres
arbejde, hvorfor ATK også på det punkt vil kunne løfte talentudviklingen. ATK tænkes implementeret på træner-, løber- og ledersiden via skriftligt materiale samt uddannelse og lokale talentudviklingsprojekter. ATK tænkes også integreret i DOFs uddannelsesmateriale.

Med godkendelsen følger en økonomisk bevilling fra team Danmark på 120.000 kr til projektets første fase, beskrivelsesfasen, der skal være afsluttet inden udgangen af 2007”

Tidligere juniorelitetræner og nu TKC-træner, Cand. Pæd. Psyk. Mads Ingvardsen, bliver ansvarlig for projektet.DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF