OK skræmen indsendte den 31. december 2005 høringssvar, som der ikke er taget hensyn til...

I forbindelse med klubhøringen, indsendte OK Skærmen et høringssvar vedrørende forslaget til ny struktur, med et forslag om at det fortsat skal være et Økonomiudvalg i forbundet.

HB besluttede på sit møde den 1. februar 2006 ikke at indarbejde dette forslag i HB's forslag til lovændringer. Dette blev ummiddelbart herefter meddelt OK Skærmen.

OK Skærmen står uforstående overfor dette og vil gerne fastholde sit forslag.

Dette fremlægges derfor som et ændringsforslag til HB's forslag til lovændringer på søndag.

Læs OK Skærmens høringssvar og argumentation via link herunder.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF