DOF's økonomi har det fint.

Årets første budgetopfølgning viser, at vi stort set følger budgettet for 2010. Der kommer lidt færre kontingentindtægter end budgetteret. Dette skyldes ikke et fald i det samlede medlemstal – men en lille forskydning, da vi er blevet lidt flere unge og lidt færre ældre. Samtidig har vi haft et lille fald i antallet af klubber.
I forhold til COWI-salget, så har vi solgt en anelse mindre end budgetteret, hvorfor vi nedjustere forventningerne på den front.

Tilskuddet fra Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet, der udelukkende vedrører projektet ”Find vej i”, er ikke realiseret endnu, dette sker først ved årsafslutningen, da de er afhængige af vores aktivitet i projektet.

I forhold til udgiftssiden, så anvendes midlerne i henhold til budgettet. Sommerens aktiviteter hos henholdsvis eliten og børn og unge er store poster på udgiftssiden.
Trods et mindre fald på indtægtssiden, så er vurderingen, at vi ikke skal justere det vedtagne budget.

http://plan.do-f.dk/log/subpages/Budgetopfølgning_maj.pdf

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF