Nu er referatet af årets repræsentantskabsmøde at finde på hjemmesiden.

Mødets altoverskyggende tema var den afsluttende debat om Vision 2015 - Let at gå til..., og debatten fremgår af referatet. I den forbindelse vil de fleste dog nok finde det mest interessante i det afsluttende bilag, som er den vedtagne Vision 2015.

Ud over dette og referatet af selve mødet er mødets forskellige tekniske foredrag kort beskrevet.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2010_Repraesentantskabsmoede.pdf

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF