Emil Thorsen og Bjarne Hoffmann overtager ledelsen af juniorlandsholdetPå weekendens juniorsamling på Fanø blev juniorgruppen introduceret til det nye juniortrænerteam. Efter seks sæsoner med Lars lindstrøm ved roret overtager Emil Thorsen og Bjarne Hoffmann styringen af juniorlandsholdet.
De er begge yderst kompetente og dedikerede til projektet, så forventningerne til dem er store. Emil Thorsen har været med i juniorarbejdet det seneste år som teknisk træner, og han indtager nu en koordinerende rolle i trænerteamet. Emil Thorsen er bosiddende i Århus, hvor han i de seneste år har studeret – samtidig med dette har han i en årrække være klubtræner i OK PAN. Derudover er han uddannet diplomtræner og har en stor indsigt i de tekniske elementer i Orientering.
”Jeg elsker at hjælpe vores dygtige løbere i periode af deres liv, hvor der sker rigtig meget og mange vigtige valg tages. Jeg ser det som min store opgave, og som et privilegium, at støtte og vejlede vores juniorer på alle aspekter af deres satsning. I forhold til skole, familie og ungdomstræning skal der tages svære valg i denne periode, og her gælder det om som træner, at kunne rådgive og hjælpe udøverne på vej.” siger Emil Thorsen.


Bjarne Hoffmann har igennem de seneste 10 år været en del af elitearbejdet i DOF. Bjarne Hoffmann har fungeret som talentcentertræner, kraftcentertræner og damelandsholdstræner og desuden været med til flere internationale mesterskaber som træner og leder, så han er en af de mest rutinerede trænere forbundet har. Bjarne er bosiddende i Hobro og arbejde til dagligt som flyveleder. Bjarne er derudover uddannet diplomtræner og har i de seneste to år arbejdet med forbundets sponsoraftaler og lavet koordinerende arbejde i regi af eliten.

Bjarne Hoffmann siger følgende om den kommende opgave”
”For snart 10 år siden i ’Projekt kontinuitet i Landstræneransættelsen´, definerede jeg, i forbindelse med en opgave i sports-psykologi, min trænerfilosofi. Den lød: ’Udvikling gennem Glæde’ & Glæde ved Udvikling’. Essensen i filosofien er, at det primært handler om at udvikle udøveren/individet og huske at tage glæden med på rejsen, for uden Glæden stopper rejsen alt for tidligt. Samtidigt handler det også om, at få udøveren til at glæde sig over sin udvikling og have fokus på læring frem for resultater - fokus på udvikling og ægte glæde er vigtigt brændstof i den læringsproces, det er at nå verdenseliten. Min tid i elitearbejdet har budt på mange forskellige opgaver, men min begejstring og glæde ved trænergerningen er det bærende element, så det er med stor entusiasme jeg begynder på opgaven sammen med Emil Thorsen og alle de dygtige løbere. Jeg glæder mig…”

Det er et utrolig kompetent team der indtræder i ledelsen af junioreliten - efter seks år med en stærk udvikling i junioreliten bliver udfordringen fremover fortsat udvikling og fastholdelse af det høje niveau. I løbet af foråret vil juniorlederne forsøge at rekruttere flere ledere til arbejdet – herunder specielt kvindelige ledere.

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til:
Direktør Mads Ingvardsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Igennem 2010 har DOF forhandlet med Skov og Naturstyrelsen, og nu ligger der en ny aftale klar.

Skov og Naturstyrelsen er pr. 31/12 2010 nedlagt og lagt ind under en nyoprettet styrelse - Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet og gennemfører regeringens politik på natur- og miljøområdet. Det er Naturstyrelsens opgave at skabe rammen for mennesker og natur i by og på land. Naturstyrelsen er landsdækkende med en stærk lokal repræsentation, som sikrer, at opgaverne løses med fokus på lokale ønsker og behov.

Denne omstillingsproces styrelsen har været igennem har betydet, at vi først i januar har kunne forhandle aftalen færdig. DOF har haft et godt samarbejde med Skov og Naturstyrelsen/ Naturstyrelsen igennem arbejdet med aftalen, og der er stor gensidig respekt.

I forhold til den tidligere aftale, er der foretaget en del ændringer især i relation til måden vi ansøger om skovtilladelser på, da der siden den seneste aftale er blevet oprettet et web-bookingssystem.

I forhold til meddelelsesløb, så er deltagerantallet hævet fra 125 til 150 deltagere. Det er også fastslået, at naturzoner max. må udgøre 10 % af arealet. Det er meget vigtigt, at DOF fastholder denne grænse, og kun i særlige tilfælde accepterer højere procentsatser.

Det er også fastlagt, at DOF skal fremsende en langtidsterminsliste med en tidshorisont på 8 år med en liste over de skovområder vi måtte ønske at anvende til store arrangementer - dette for at sikre vores adgang i de attraktive skovområder. Herunder også B-skovene.
Den seneste aftale er fra 2002 og den nye aftale løber over minimum 6 år

På skovkontaktseminariet lørdag den 22/1 i Odense vil aftalen blive gennemgået.

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettets til:
Direktør Mads Ingvardsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., 4196 9370

OPDATERET 2/2020 - De to gældende aftaler på området findes her.

Efter en lang og vedholdende indsats har TC Syd’s træner, Steffen Alm, valgt at stoppe.

Styregruppen for TC Syd søger en ny træner med tiltrædelse fra 1. marts 2011.

TC Syd samler talenter fra hele Sydkredsen. Grundet de geografiske afstande, er træningerne hidtil blevet gennemført på månedlige samlinger i weekender. Her gennemføres et antal træningspas med teoretisk oplæg og eftersnak. På samlingerne anvendes aftenerne til at opsummere dagens træning samt på at forberede næste dags træning, ligesom der dyrkes o-teknisk teori. Det sociale element er et vigtigt element i samlingen. Vi betragter fællesskabet som en vigtig del af sammenhængskraften i TC'et, og dermed også ifht at fastholde og dyrke talenterne.

TC Syd beskriver sit formål som at:
- skabe et inspirerende og motiverende træningsmiljø for de bedste ungdomsløbere (15-23 år) i de deltagende klubber
- give et træningstilbud på et højt o-teknisk niveau
- give en kvalificeret vejledning og rådgivning om fysisk træning, kost, skadesforebyggelse, skadesbehandling, doping m.m.
- udvikle og træne den mentale side i forbindelse med orienteringsløb
- motivere ungdomsløberne til fortsat elitesatsning og i den forbindelse give vejledning og råd i forhold til det at strukturere en dagligdag med skolegang, studier, arbejde og målrettet træning.

Klubberne i Sydkredsen er alle en del af TC'ets styregruppe, og de har hidtil i fællesskab leveret de fysiske rammer for mange af samlingerne. Klubberne er bevidste om TC'ets arbejde og TC'et er i løbende kontakt med klubberne om optagelse af nye talenter.

Vi søger en person eller et team af personer til at lede træningen i talentcenteret.

Det er en fordel men ikke et krav, at ansøgeren har trænererfaring – specielt med børn og unge. Det vil være en fordel, hvis ansøger har gennemgået, eller er indstillet på at gennemgå forbundets træneruddannelse. TC'erne er der, hvor de kommende landholdsløbere bliver "klækket", og det er derfor vigtigt, at ansøgere har mod på arbejde fokuseret med og frem mod elite orientering.

Kan du/I se dig/jer selv som træner for en flok engagerede, seriøse og sociale unge orienterings-løbere, som rigtig gerne vil blive meget bedre, på både fysik, o-teknik og mental styrke, så skal du søge stillingen.

Evt. spørgsmål kan rettes til Bjarne Hoffmann, Søren Klingenberg, eller til Steffen Alm, som gerne står til rådighed for besvarelse af praktiske og faglige spørgsmål.

Ansøgning eller interessetilkendegivelse senest 15. februar 2011 til styregruppen på mail
til adressen: ethna.soeren@mail. dk

Alle bruger O-service til at tilmelde sig løb, men klubadministratorer, kasserere og løbsadministratorer bruger det til meget mere. Derfor afholder DOF sammen med Kredsudvalg Syd en workshop rettet specielt mod disse brugere. Formålet er at gøre deltagerne i stand til at vedligeholde klubbens data, og håndtere regnskab overfor den enkelte løber, og klubben generelt (løbskontoen).

Instruktører er medlem af O-service brugergruppen Bjørn Christoffersen, Svendborg OK, og kredsadministrator Mogens Nielsen.

Tid: Mandag d. 7/2 2011, kl. 19-22.
Sted: OK FROS's klubhus

http://www.sydkredsen.dk/kurser/Indbydelse%20o-service%20feb%20%202011.pdf

Det nye Junioreliteteam benytter muligheden for at uddele Wildcards

Joakim Sehested Sie (OK Øst), Jonas Falck Weber (Tisvilde Hegn OK) og Stefan Frands (Allerød OK) har alle fået wildcard til juniorelitesamlingen den 4-6 februar i Silkeborg.
Alle tre har vist positiv udvikling og god indstilling henover efteråret og vinterens måneder.
Samlingen er i øvrigt en fællessamling med senioreliten og vil for juniorerne primært have et fysisk fokus.

Junioreliteledelsen
Bjarne Hoffman og Emil Thorsen

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD