Budgetopfølgningen pr 30/8 udviser en forringelse af det forventede resultat på 75.000 kr. Hvor der oprindelig var budgetteret med et overskud på 74.500 kr., forventes der nu et beskedent underskud på 500 kr. Den væsentligste budgetafvigelse ligger på udgifterne i forbindelse med direktørskiftet i foråret.

Der er mindreindtægter i forbindelse med de gennemførte kontingent- og afgiftsforhøjelser, primært fordi reguleringen af løbsafgifterne først er gennemført med virkning fra 1/7 2011. Mindreindtægterne modsvares af mindreudgifter ved besættelse af den ny stilling som DOF-sekretær. Begge disse mulige afvigelser var kendt og blev omtalt ved budgetfremlæggelsen på repræsentantskabsmødet.

Der gennemføres besparelser på bevillingerne til to af fagudvalgene, Breddeudvalget (30.000 kr) og Børn og ungeudvalget (25.000 kr) samt på bevillingen til internationalt arbejde (35.000 kr).

http://www.do-f.dk/forbund/dok/Budgetopfolgning_300811.pdf

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF