Ny udgave af Kortreglementet.

Kortudvalget har i efteråret arbejdet med en revision af kortreglementet med tilhørende bilag.

På det seneste HB mødet, den 2. februar, blev den reviderede udgave af Kortreglementet godkendt. Ændringerne er hovedsagelig en opdatering til dagens praksis.

I bilagene til Kortreglementet som vedligeholdes af Kortudvalget er kriteriet for at kunne sælge kortet til den høje pris blevet ændret til at gælde for kort, der er godkendt af en kortkonsulent, hvor kriteriet før var, hvor langt tid siden kortet sidst er blevet revideret. Denne ændring påvirker ikke aftaler, der er indgået før 1. marts 2012.
Samtidig er er teksten opdateret så det det mere klart fremgår hvordan man griber et ønske om godkendelse an.

Det nye kortreglement kan ses på
http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/2012_kortreglement.pdf

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF