På baggrund af tilbagemeldingerne til Hovedbestyrelsen på efterårets klubledermøder, har HB været hele udkastet til Plan 2020 igennem, og der foreligger nu et opdateret oplæg.

Oplægget, der er til fortsat debat frem mod repræsentantskabsmødet 7. marts 2015 i Middelfart, ligger her: http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/Plan2020_udkast_19-10-14.pdf

Hovedbestyrelsens forslag inkluderer en ændret organisation i DOF, herunder en slankning af HB fra de nuværende 12 til fremover 7 medlemmer. Denne ændring kræver ændring af DOF's love, og Hovedbestyrelsens forslag til lovændringer er nu offentliggjort: http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/Love_for_DanskOrienterings-Forbund_HB-aendringsforslag2015.pdf

En lovændring kræver 2/3 af de repræsenterede stemmer på repræsentantskabsmødet.

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF