Plan 2020 tager form

Arbejdet med Plan 2020 skrider fremad og var hovedemnet på Hovedbestyrelsens møde i Nyborg tirsdag 25. november.

På baggrund af de mange input til Plan 2020 fra klubber og kredse, har HB revideret i det tidligere udsendte oplæg, hvor vigtigste ændring er, at ”Motion og foreningsliv” indføres som et indsatsområde i det oplæg, som fortsat er åben for debat frem mod repræsentantskabsmødet 7. marts 2015. Det reviderede oplæg til vision, mission og struktur findes her: http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/Plan2020_vision-mission-struktur.pdf

Inden jul vil HB også offentliggøre reviderede oplæg til strategier for de 14 indsatsområder samt forslag til vedtægtsændringer som følge af oplægget til en ny HB-struktur.

På mødet blev det endvidere vedtaget at afsætte midler til fornyelse af DOF’s hjemmeside.

Læs hele HB-referatet via nedenstående link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2014-5-HB-referat.pdf

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF