Arbejdet med Plan 2020 skrider fremad, og nu præsenteres det foreløbige udkast til diskussion blandt klubber og medlemmer.

Det foreliggende udkast til Plan 2020 er blevet til gennem et grundigt forarbejde i DOF’s eksisterende udvalg og blandt enkeltpersoner i HB. Parallelt med dette har der været afholdt diskussionsmøder i klubber og fællesmøder rundt i landet, som formanden og direktøren har deltaget i. Der har været givet en kort briefing på klubledermøderne i foråret. HB har været samlet i 24 timer i august for at drøfte hovedlinjerne, herunder forslaget til ny struktur og ledelse af DOF.

Udkastet til Plan 2020 indeholder således også, at ledelsen i Dansk Orienterings-Forbund omlægges fra den nuværende hovedbestyrelse til en mindre bestyrelse valgt af forbundets klubber, dels på det årlige repræsentantskabsmøde og dels på klubledermøderne i de tre kredse.

Vi er nu klar til at drøfte Plan 2020 i detaljer med alle forbundets medlemmer – og i første omgang klubberne på de kommende klubledermøder i de tre kredse senere i oktober måned. Vi vil herefter gå i gang med at prioritere indsatserne ikke mindst i forhold til at få budgettet til at hænge sammen for 2015. Dette sker på førstkommende HB-møde i november måned.

Efterfølgende kommer der et nyt udkast, som klubberne kan forholde sig til hen over vintermånederne, og som kan danne baggrund for yderligere konstruktiv debat frem mod repræsentantskabsmødet i marts 2015, hvor vi forventer, at Plan 2020 kan vedtages.

Udkastet findes via nedenstående link.

Plan 2020 kan også debatteres på http://strategi2020.blogspot.dk/

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/Plan2020_udkast 13-10-14.pdf

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF