November er mødetid

Såvel Eliteudvalget som Eliteklubforum har holdt møde i november. Referaterne fra begge møder kan findes her.

Eliteudvalget
Eliteudvalget har i løbet af 2016 fået ny sammensætning. Udvalgets nuværende medlemmer kan findes her.

Eliteudvalgets tidligere formand, Thomas Jensen, har i dette efterår valgt at forlade udvalget. Jeg vil gerne takke Thomas for hans indsats og store engagement i landsholdsvirksomheden. Thomas fortsætter som skribent på DOFs hjemmeside, ligesom han også fortsat står for arbejdet med udvælgelsen af årets løber og årets træner. Østkredsen har derudover udpeget Rasmus Ødum som nyt medlem som afløser for Helle Holm Clausen, der også gerne ville stoppe. Tak for indsatsen til Helle og velkommen til Rasmus.

Eliteudvalget mødtes i Brøndby 7. november i forlængelse af DOFs strategimøde. De vigtigste emner var evaluering af elitevirksomheden, udtagelse og talentudvikling.

Evalueringen af elitevirksomheden indgår i forberedelserne til udarbejdelse af Plan 2017 – 2020. DOFs elitevirksomhed arbejder i samarbejde med TEAM Danmark med 4-års planer, hvor Plan 2013 – 2016 nu går ind i sit sidste år. Derfor vil resultatet af evalueringen danne input til i 2016 at sætte målene for næste 4 års periode. Dette arbejde starter straks i det nye år, når eliteudvalget mødes i januar. Et andet tema var talentudvikling, der omtales videre under punktet Eliteklubforum nedenfor.

Eliteklubforum
Eliteklubforum afholdes to gange årligt. Alle klubber med interesse for elitevirksomheden er inviterede og 19. november var knap 10 klubber mødt op en regnfuld aften i Odense for at tale om evaluering af elitevirksomheden, udtagelse, økonomi og talentudvikling.

Et af temaerne var præcisering af kravene for at kunne træne med i elitecenteret. Kravene er beskrevet i dette dokument.

Et andet punkt er, at Eliteudvalget efterspørger om der blandt klubberne er et ønske om at udvide elitecenterevalueringen til også at omfatte tidligere løbere og klubberne. Der er mere om dette i mødereferatet.

Mødets hovedpunkt var drøftelse af et nyt koncept for talentudvikling. Status for den fortsatte dialog findes ligeledes i referatet.

Bemærk, at datoerne for fremtidige møder findes i referaterne.

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF