Skip to main content

Klubledermøde 2/2022

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder
Mødested:
OK Roskildes klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde.
Mødedato/tid: Mandag den 13. juni 2022, kl. 17:30 - 21:00.
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! 
Spisning: Mødet indledes med fællespisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18:30.
Dagsorden: Dagsordenen er nu offentliggjort - læs den her.
Referat: Referatet er offentligøres på denne side senest ca. 2 uger efter mødet.
Tilmelding: Via O-service.
Sidste tilmelding:

Lørdag den 11. juni kl. 24:00.