Skip to main content

Klubledermøde 1/2022

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder
Mødested:
Visuelt møde via Microsoft Teams - dvs. over internettet.

Mødet tilgåes ved at trykke på et link, som fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. Ingen tilmeling - intet link og ingen deltagelse.

Det er tilstræbt at mødet kan afholdes inden for 2 timer.
Mødedato/tid: Mandag den 31. januar 2022, kl. 19.00 - ca. 21.00 
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Selvbetjening efter eget behov  
Dagsorden: Dagsorden: Dagsorden
Bilag: Østkredsen - Beretning 2021
Bilag: Østkredsens udvalg for Børn & Unge - Formandens opgaver
Referat: Referat klubledermøde 1/2022
Bilag 1: Deltagerliste
Bilag 2: WOC 2022 præsentation
Bilag 3: Invitation medhjæperklubber WOC
Bilag 4: Langtidsterminslisten 2022-2027
Bilag 5: Beretning Østkredsen 2021
Bilag 6: Orientering om Depot og Bivogn
Tilmelding: Via O-Service
Sidste tilmelding: Lørdag den 29. januar kl. 24:00