Skip to main content

Klubledermøde ØST - 4/2018

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder
Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 5. november 2018, kl. 17.30 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med spisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden: Dagsorden: Østkredsen Klubledermøde 4/2018
Bilag, pkt. G2: Langtidsterminslisten
Bilag, pkt. H1: Forslag til ændringer i DOF’s Fod-O reglement 2019
Referat: Referatet vil blive offentliggjort ca. 1 uge efter mødet
Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen
Sidste tilmelding: Lørdag den 3. november kl. 24:00