Skip to main content

Puljer og fonde

Der kan være mange penge at hente til klubbens aktiviteter, projekter og materiel, hvis man ved, hvor man skal søge.

Her får du et overblik over nogle af de mest relevante puljer og fonde for orienteringsklubber.

 

FÅ INSPIRATION TIL FONDSANSØGNINGER

Fundraising.how har oprettet en artikeldatabase, der kan tilgås gratis, med artikler og overblik over fonde og legater, der kan søges til udvikling af idrætsforeninger og sportsklubber. 

De har også oprettet en blog, hvor man kan læse om cases og få inspiration og hjælp til hvordan man søger fonde og legater. 

DIF og DGI's foreningspulje

Støtter projekter, der vedrører klubbens grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, samt projekter, der udvider klubbens aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet.

Ansøgningsfrister for beløb over 30.000 kr.: 31. oktober 2023.

Ansøgninger på mindre end 30.000 kr. vil blive behandlet pr. 1. februar 2024.

Kan søges én gang årligt pr. forening.


Nordeafondens projektpulje ”Liv i det lokale

Støtter aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet.

Typiske beløb på 10.000 – 40.000 kr.

Løbende ansøgningsfrist.


Nordeafondens delepulje

Støtter udstyr, som kan komme mange til gode. F.eks. pandelamper, kompasser eller SI-brikker til deling og udlån mellem nye medlemmer og andre, der er interesserede i at prøve orientering.

Beløb op til 15.000 kr.

Kan søges løbende i hele 2023.


Friluftsrådets lokalforeningspulje

Støtter aktiviteter og projekter, der styrker klubbens daglige virke og løbende arbejde med friluftsliv samt aktiviteter og projekter, der forbedrer rammerne for foreningsarbejdet inden for friluftsliv.

Støtter ikke aktiviteter, der primært har karakter af konkurrenceidræt.

Foreninger kan søge sammen. Der kan søges om tilskud på op til 40.000 kr.

Forventet ansøgningsfrist i maj/juni 2024, men meldes ud primo 2024.


Tjek din kommune

Udover folkeoplysningsmidler i form af lokale- og aktivitetstilskud har mange kommuner og lokale idrætssamvirker eller idrætsråd også puljer, der kan søges af foreninger hjemmehørende i kommunen.

Det kan f.eks. være til rejser, events, stævner og faciliteter.

Undersøg gerne mulighederne i lige netop din kommune.


Tre gode råd

Sådan øger du chancen for at få bevilget midler

1. Vær opmærksom på, om klubbens projekt/aktivitet lever op til puljens formål. Hvis du er det mindste i tvivl, så ring og spørg puljens kontaktpersoner.

2. Beskriv, hvordan det gennemførte projekt/aktivitet vil komme klubben og lokalområdet til gavn – også gerne på langt sigt.

3. Lav et realistisk og detaljeret budget, som også viser, hvordan klubben selv bidrager til at realisere projektet/aktiviteten – f.eks. med egenfinansiering og frivillige kræfter.


Erfaringer fra OK Esbjerg

Gode råd til din ansøgning

Inden man starter skal man typisk have minimum:

 • Seneste underskrevet klubregnskab
 • Gældende vedtægter
 • CVR nr, hvem søger etc. alle praktiske ting, evt. login til kommunen etc.
 • Projektet
  • Budget på ens projekt (Hvad søger man i kroner ved puljen, hvad søger man ved andre steder, hvad giver foreningen selv (skal måske være 25%), frivillig tid)
  • Beskrivelse af projektet (Formål, målgruppe etc.)
  • Tidsplan for projektet (afstem med de puljer man søger og vær i god tid)
  • Projektet må gerne være noget ret konkret: Eks. Har vi de senere år fået penge til Sportident, Touch skærm og tilskud til et løb.
   Vi har ikke søgt til timer/løn, til projekter som direkte sigter efter mere aktivitet og tilsvarende.
 • Undersøg nøje de puljer man søger:
  • Hvad lægger de vægt på?
  • Hvad har de tidligere støttet?
  • Hvornår skal man søge og hvornår kan man få en bevilling?
  • Hvem sidder og bestemmer (ved lidt lokal ansøgning, vidste jeg at der var en person fra Varde i bestyrelsen, derfor nævnte jeg specifik vores ”aktivitetsområde til Esbjerg, Varde, Ribe mm….) – jeg tror det hjalp.

Umiddelbart har de fleste ansøgninger ikke givet 100% det vi gik efter. Ofte søgte vi måske på 50-60 % af den fulde omkostning, men fik måske 40-50 % tildelt.

Vi har også søgt en del steder uden held, og noget er tilfældigt og andet er fordi beløbet passer perfekt til deres bevillinger og øvrige ansøgninger.

Afslag ét år, kan jo godt betyde, at man lettere kan få en godkendelse året efter, fra samme pulje.

Af Kurt Thorøe, bestyrelsesmedlem i OK Esbjerg

ET EKSEMPEL PÅ EN VELLYKKET FONDSANSØGNING

OK Esbjerg fik i 2020 bevilget 50.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje til indkøb af SportIdent-udstyr til tidtagning.

Find inspiration til klubarbejdet

Bliv flere medlemmer

Det er sjovest at være flere i et klubfællesskab.

Men for de nye, der kommer og prøver orienteringsløb første gang, kan der være lang vej fra man første gang hører om o-løb, til man melder sig ind i den lokale klub.

Kunsten er at finde en måde, hvor klubben kan hjælpe de nye til at komme godt i gang og føle sig velkomne i fællesskabet.

Her finder du masser af gode eksempler og inspiration.

Gør jeres arrangementer grønnere

Bæredygtige stævner

I dansk orientering tager vi ansvar i den grønne omstilling og løsningen af klimakrisen.

Som arrangør af et orienteringsstævne kan du være med til at bidrage til den grønne dagsorden.

Har du f.eks. overvejet nogle tiltag inden for transport, forplejning og materialer, I kan afprøve til det næste stævne, klubben står for?

Ved at gøre få ting anderledes, kan vi gøre en forskel.