Nu kan juniorløbere trygt finde kalenderen frem og sætte krydser fra 2. august - 8. august 2021. I den uge er der dømt juniorsommerlejr, der foregår i Thorup Strand i det nordvestlige Jylland.

Det er løbere fra årgangene 2001-2005, der hører hjemme i juniorgruppen, og de kan allerede nu begynde at forberede sig på årets tema, der bliver Wild West.

Læs hele indbydelsen her. 

Du kan også melde dig ind i juniorernes Facebookgruppe her.

Nedenstående liste viser de aktuelle klub- og stafetsamarbejder.

Reglementet beskriver lovene for klub- og stafetsamarbejder således:

2.15 Klubsamarbejder

2.15.1
Generelt
Indtil 3 klubber kan indgå klubsamarbejde for sammen at stille fælles stafethold til danske stafetter eller stille et hold i divisionsturneringen. Samarbejdet vælger et fælles navn, der ikke må være en af de samarbejdende klubbers navne, men gerne en kombination heraf. Et samarbejde er bindende for et kalenderår ad gangen. Klubsamarbejder skal anmeldes til forbundet. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om samarbejdets omfang og skal ske senest den 31. december for det kommende kalenderår. En liste over indgåede klubsamarbejder offentliggøres på forbundets hjemmeside med oplysninger om samarbejdets omfang.

2.15.2
Særlige regler for klubsamarbejder om stafetter
Et stafetsamarbejde kan indgås indenfor én eller flere af følgende 3 aldersgrupper:
Juniorer - Til og med D20 og H20
Seniorer - Fra og med D21 og H21 til og med D35 og H35
Masters - Fra og med D40 og H40

2.15.3 
Særlige regler for klubsamarbejder i divisionsturneringen
Et nystiftet klubsamarbejde placeres fra førstkommende kalenderårs start i den division i kredsen, som den højest placerede klub i samarbejdet deltog i den senest afviklede turnering.

Forlader en eller flere klub(ber) et klubsamarbejde, placeres den/de klub(ber) i klubsamarbejdet, der i den senest afviklede turnering har opnået færrest points, i den laveste division i kredsen; den/de bedst placerede klub(ber) i klubsamarbejdet fortsætter i den division, som klubsamarbejdet var placeret i ved ændringen eller opløsningen af samarbejdet. 13 Den eller de ledige pladser, der fremkommer i divisionerne ved stiftelse eller hel eller delvis opløsning af et klubsamarbejde, udfyldes ved oprykning af alle lavere rangerende hold i placeringsrækkefølge.

Er I en helt ny orienteringsklub eller en eksisterende idrætsforening, der udvider med orienteringsaktiviteter? I skal være meget velkomne i vores idræt og fællesskab.

På denne side har vi samlet de vigtigste informationer, som I skal vide for at ansøge om medlemskab af Dansk Orienterings-Forbund - og hvad der kommer til at ske efterfølgende.

 

Opret ny orienteringsklub

Vi har et forslag til vedtægter for en orienteringsklub, og DIF har tilsvarende forslag til vedtægter af mere generelt karakter. Hvis I tager udgangspunkt i dem og retter til efter behov, får I nemt styr på formalia.

 

Ansøg om medlemskab af DOF

Jeres udfyldte ansøgningsskema bliver behandlet af hovedbestyrelsen på førstkommende møde. De holder 4-5 møder om året.

Samtidig bør I gøre jer bekendte med:

 

O-Service er DOF’s medlemsdatabase og løbskalender

Når jeres ansøgning er godkendt, bliver jeres klub oprettet i O-service. Samtidig får I tilknyttet en konsulent, der hjælper jer i gang. Det vil typisk være en rutineret administrator for en anden klub i jeres landsdel.

 

Øst-, Syd- og Nordkredsen

Orienteringsklubberne er samlet i tre geografiske kredse, og når I bliver medlem af DOF, bliver I samtidig medlem af den relevante kreds. 

 

Må vi komme på besøg?

Vi vil meget gerne lære jer at kende, så vi bedre kan hjælpe jer i gang. Lad os finde ud af, hvad I har mest behov for til at starte med, så sender vi den mest relevante konsulent ud til jer med ideer, kontakter og andet.

 

Det kan i dag være svært for nye løbere at få overblik over, hvor man kan komme ud og løbe orienteringsløb, hvis man ikke er medlem af en klub. 

Dansk Orienterings-Forbund har derfor lanceret Orienteringsløb.dk

Platformen giver løberne overblik over alle typer af orienteringsaktiviteter i DOF-regi, så længe de er åbne for alle, der er interesseret i orienteringsløb.  

Det gælder alt fra træningsløb, byorienteringsløb, familieorientering, trailløb, o-løbeskoler, MTB-orientering til de store konkurrencer og mesterskaber.

Løbene bliver både vist i kalenderrækkefølge og på et oversigtskort, så man kan finde det løb, der ligger nærmest ens bopæl. 

Orienteringsløb.dk får den fordel, at deltagerne ikke behøver være medlemmer af en klub for at kunne se et løb. Dermed når den forhåbentlig ud til en masse nysgerrige motionister, der med platformen får et bedre overblik over orienteringsaktiviteter, der er oplagte for dem. 

Opret et mail-abonnement
Sitet er lige nu under udvikling, og det betyder at der gradvist kommer flere funktioner til. I løbet af foråret 2021 får klubberne selv adgang til at lægge løb op og redigere dem. 

Senere vil det blive muligt at oprette et mail-abonnement på løb, så man hver uge får en oversigt over løb fra de klubber, man er mest interesseret i af følge.

Det bliver også muligt for klubberne at indlejre løbsoversigter hentet fra Motionsorientering.dk på deres lokale klubsite. 

For at få deres løb med på sitet, skal klubberne blot lægge deres løb op som begivenheder på deres åbne Facebook-sider. Herfra bliver datoer, beskrivelser og fotos automatisk hentet ind på sitet. 

Klubberne kan med fordel læse den instruktion, der er lagt på sitet. Her gennemgås det skridt for skridt, hvordan de får deres løb til at se godt ud som muligt. 

Se mere på Orienteringsløb.dk

Foto: Ernst Poulsen

 

resultater

Resultater
Siden 1. januar 2019 kan stort set alle resultater fra danske orienteringsstævner findes i O-result, som du går til ved at klikke her.

Divisionsturneringen
De aktuelle stillinger i Divisionsturneringen findes i O-service - under Fælles --> Divisioner.

DM-resultater
Leder du efter resultater fra danmarksmesterskaberne gennem tiden, er de alle samlet her.

Tidligere resultater kan i de fleste tilfælde nås via arrangørklubbernes hjemmesider.

Foto: Camilla Bergmann/Allerød OK

Underkategorier

Artikler vedr. Sydkredsen

O-service nyheder

O-service teknik

RSS Nyheder

feed-image RSS

O-service FAQ

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter
MacUrth

Organisationer og partnere

Nordea-fonden
International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
Naturens Dag
DIF
Aktiv året rundt