Tre glade juniorpiger - fra venstre Ida Øbro, Hedvig Gydesen og Annika Simonsen. Foto: Helge Lang Petersen

Årets Danish Spring blev afsluttet med langdistance - rigtig langdistance. Med vindertid på 103 minutter i herreklassen og 88 minutter i dameklassen, var det nogle rigtig 'herrebaner' løberne blev sendt ud på. Det var nogle gode varierede baner, hvor der både skulle løbes stærk på langstrækkene, og finorienteres på de korte stræk.

Sejr til Cecilie Klysner
I dameklassen viste Emma Klingenberg, at hun snart har konkurreret sig i form. Det er ikke blevet til så meget træning i terræn hen over vinteren, men allerede nu efter nogle få konkurrencer i skoven, er hun ved at være tilbage. Hun førte efter 2/3 af banen, men til sidste måtte hun se sig overhalet af formstærke Cecile Friberg Klysner, der løb sejren i mål med en sejrsmarginal 1:08 minutter. Maja Alm stod over i dag efter hun faldt og slog knæet i går. Meldingen lyder at det formentlig ikke er noget alvorligt, men hun ville ikke tage nogen chancer. Da Maja nu har misset tre ranglisteløb, kommer hun som minimum til at mangle en tællende konkurrence, så Cecilie har lige nu et rigtig godt greb om ranglisten, og kan selv løbe den samlede sejr hjem, hvis hun holder samme høje niveau resten af året.

Miri Thrane Ødum løb en fin 7. plads hjem, mens Caroline Gjøtterup efter en dårlig start med et stort bom på post 1 løb sig op igennem feltet til en 8. plads.

Søren Bobach blev træt
Søren Bobach gjorde som lovet og gav den fuld gas fra start. Han førte med 1½ minut foran finske Elias Kuukka det meste af banen, men til sidst slap krafterne op, og på de sidste 2½ kilometer tabte han mere end tre minutter til Kuukka - ikke mindst på grund af et meget defensivt vejvalg på sidste langstræk, hvor det så ud til, at han for alt i verden ville ud at løbe på sti. Søren måtte derfor tage til takke med en andenplads. Det gav dog stadig 100 point i Trimtex seniorcuppen, og han fik igen vist, at formen er rigtig god - i hvert fald til 1½ timers løbning. Det var lidt småt med øvrige gode danske resultater i denne klasse.

Hedvig Valbjørn Gydesen vandt sin første Løberen League sejr
I damejunior bølgede det frem og tilbage. Efter 11 af 17 poster førte Annika Simonsen med 1½ minut - men langstrækket til post 12 blev udslagsgivende. Her havde Hedvig bedste stræktid. Hun var 40 sekunder foran Ida Øbro, der havde næstbedste tid på strækket - og Annika mistede næste tre minutter til Hedvig på dette stræk. Derefter lå Hedvig først, Ida 2'er og Annika 3'er - og den stilling holdt helt til mål.

Tredje Danish Spring sejr i træk til Kasper Fosser
I herrejuniorklassen var Kasper Fosser fra Norge igen helt suveræn. Han vandt med næste 6 minutter foran Andreas Bock Bjørnsen, der dermed tog endnu en sejr i Løberen League juniorcuppen. Ligesom på mellemdistancen fulgte Søren Thrane Ødum på 3. pladsen og Simon Larson på 4. pladsen. Finske Teemu Oksanen blev nr. 5, mens Malthe Poulsen og Mads Møller Skaug blev nr. henholdsvis 6 og 7.

Præmiepodiet i Løberen League. Fra venstre Søren Ødum, Andreas Bjørnsen og Simon Larson. Norske Kasper Fosser der vandt konkurrencen tæller ikke i den danske liga. Foto: Helge Lang Petersen.

Præmiepodiet i Danish Spring i kvinde eliteklassen. Fra venstre Emma Klingenbert, Cecilie Klysner og Sanni Kivila. Foto: Helge Lang Petersen.

En glad vinder Elias Kuukka, en træt toer Søren Bobach, og Fredrik Eden som 3'er. Foto: Helge Lang Petersen

tbu

Foto: Jeppe Ruud

Som en del af DOF’s strategiaftale med DIF for 2018-2021, kommer der nu endnu mere fokus på børn- og ungeområdet, via et projekt som har fået navnet TBU – Træning af Børn og Unge. Det indledende arbejde med TBU startede allerede i 2017, og fra efteråret 2018 starter TBU for alvor op med klubprojekter, nye træneruddannelser, udgivelse af TBU-bogen og opstart af DOF’s online trænerforum. På denne side kan du læse om TBU’s baggrund, formål, målsætninger og indhold. Siden opdateres løbende med ny information, som projektet skrider frem, så du vil senere også kunne finde information af mere praktisk karakter.

Baggrund for TBU:

I 2005 beskrev Team Danmark for første gang aldersrelateret træningskoncept (ATK), og den gang fulgte DOF hurtigt trop med et koncept og en beskrivelse af ATK i orienteringssammenhæng. Ud af det kom bl.a. bogen ”Talentets Udvikling”, der siden har været grundbogen indenfor orienteringstræning af børn og unge i Danmark. Derudover blev der med god succes lavet klubprojekter med 10 udvalgte klubber, og mange af disse klubber er fortsat nogle af de stærkeste klubber i Danmark inden for børn- og ungeområdet.

Meget ny viden er kommet frem siden, og i 2016 opdaterede Team Danmark deres aldersrelaterede træningskoncept med bogen ”ATK 2.0”. Orienteringssporten har også ændret sig siden 2005, og med afsæt i Team Danmarks opdatering, er det på tide at nytænke vores tilgang til børn- og ungearbejdet i forbundet og forbundets klubber.

Orienteringssporten i Danmark står desuden over for mange udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af børn og unge i sporten, og der er brug for en større og mere målrettet indsats i klubberne, samt bedre koordinering af de af forbundets indsatsområder, som relaterer sig til børn og unge området (skole, klubudvikling, rekruttering, uddannelse). Derudover siger al erfaring at øget rekruttering og fastholdelse af børn og unge i sporten, er afgørende for også at skabe øget rekruttering og fastholdelse af nye voksne forældre i sporten.
For få af forbundets klubber arbejder målrettet med træningstilbud til børn og unge, og mange klubber efterlyser mere viden og sparring til at kunne starte eller videreudvikle deres børn- og ungetilbud. Der er brug for en målrettet indsats for at få hjulpet og motiveret disse klubber i deres børn- og ungearbejde, samt få uddannet flere børn- og unge-trænere.

Mange klubber kæmper med at få deres børn og unge til at deltage i åbne løb og på forbundets ungdomskurser. Der skal fremover mere fokus på, hvad der skal til for at øge klubbernes deltagelse af børn og unge i åbne løb og på ungdomskurser.

Formål:

Flere børn og unge der løber orienteringsløb i forbundets klubber er vigtigt for at skabe fornyelse og udvikling, samt sikre fremtiden i dansk orientering. Vi tror på at et målrettet fast ugentligt træningstilbud til børn og unge i forbundets klubber er afgørende for at fastholde, motivere og udvikle børn- og unge orienteringsløbere. Vi skal blive bedre til at favne bredt i vores børn- og unge-træningstilbud i klubberne, samt udfordre løberne på deres respektive niveau, så de oplever udvikling og trivsel. Klubbernes træningstilbud til børn og unge skal danne et solidt fundament, så de også løber orienteringsløb, når de bliver voksne, uanset om det er som motionist, på landsholdet eller som klubtræner/leder.

Der er brug for at få udbredt mere viden omkring træning af børn og unge til klubberne. Dette skal ske gennem bedre og mere målrettet uddannelse af børn- og unge-trænere med udgangspunkt i den TBU-bog, samt hjælp og sparring til klubberne gennem klubprojekter og DOF’s nye online trænerforum.

Overordnede ambitioner for TBU:

1) At skabe begejstring for orientering blandt børn og unge, gennem deltagelse i træning, konkurrence og sociale fællesskaber.
2) At skabe større rekrutteringsgrundlag for klubber, kredse og landshold.
3) At skabe mere kvalitet i klubbernes træning og udvikle deres børn- og ungearbejde.
    o Flere inspirerende træningsmiljøer, der fastholder og motiverer børn og unge.
    o Flere børn og unge der udvikler deres færdigheder (fysisk, teknisk, mentalt, socialt).
    o Flere trænere og ledere der får større forståelse for, og viden om, børn og unges træning og udvikling.
4) At skabe større sammenhængskraft i Dansk Orientering.

TBU løber i første omgang indtil 2021, hvor følgende mål skal være nået:

1) Målrettet træning af børn og unge finder sted i min. 40 klubber.
2) Gennemført TBU-projekter i min. 20 klubber.
3) Øget konkurrencedeltagelse på 50% (i.fh.t. 2016)
4) Medlemsvækst blandt børn og unge på 7%

Indhold i TBU:

1) TBU-klubprojekter, hvor fokus bliver på at få implementeret TBU-konceptet i så mange af forbundets klubber som muligt. I TBU-klubprojekterne tages der udgangspunkt i et tæt samarbejde med DOF’s TBU-konsulenter. Klubbens tilknyttede konsulent skræddersyr, i samarbejde med klubbens repræsentanter, et individuelt tilpasset udviklingsforløb med udgangspunkt i den enkelte klubs udfordringer og mål.

Der arbejdes på en model for, hvordan klubber bliver en del af et klubprojekt. Så snart dette er afklaret, kommer der nyt på denne side og forsiden af DOFs hjemmeside.

2) Bogen ”Træning af børn og unge orienteringsløbere”, som skal samle al ”gammel” viden med den nyeste viden og erfaringer inden for børne/ungdoms/junior-træning og talentudvikling i én bog. Den nye bog skal være et praktisk anvendeligt redskab for træneren. Bogen kommer desuden til at omhandle klubbens organisering omkring TBU-træningen, og hvordan den kan øge rekrutteringen og fastholdelsen af flere børn og unge i klubben.

3) DOF’s træneruddannelser skal omstruktureres så de matcher TBU-konceptets aldersopdelte opbygning. Bogen ”Træning af børn og unge orienteringsløbere” kommer i stor udstrækning til at fungere som undervisningsmateriale.

4) DOF’s trænerforum, en online platform, som løbende skal opdateres med flere niveau-/aldersopdelte træningsøvelser, og hvor der skal være plads til erfaringsdeling for DOF’s uddannede trænere og personer involveret i TBU-klubprojekter.

Ethvert brud på gældende love, reglementer, dopingregler, vedtagelser og beslutninger samt ethvert spørgsmål om krænkelse af forbundets eller andre medlemmers anseelse kan
pådømmes af forbundets Appeludvalg - enten efter påtale fra hovedbestyrelsen eller den krænkede part.

Appeludvalget kan - alt efter overtrædelsens art og grovhed - idømme såvel klubber som enkelte medlemmer sanktioner i form af advarsler, tidsbestemt karantæne eller hel eller delvis udelukkelse.

Eksklusion af en klub skal efterfølgende forelægges for repræsentantskabet til godkendelse. I økonomiske anliggender kan der idømmes bøder op til 5.000 kr. for en enkelt overtrædelse.

Appeludvalget består af:
Formand: Thomas Lindschouw, Faaborg OK
Medlemmer: Torben Kristensen, Herlufsholm OK og Lars Hanghøj Petersen, Ballerup OK
Suppleanter: Bjarke Refslund, OK Pan Århus, 

Appeludvalget kontaktes via DOFs sekretariat, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  eller tlf: 4326 2740

Langdistancen afsluttede i dag tre intensive testløb for de danske ungdoms- og juniorløbere. Nu har løberne gjort deres - og så er det op til landsholdstrænerne at stille det bedste hold. Holdene bliver offentliggjort senest på torsdag den 8. juni 2017.

I D16 er der tre løbere, der har skilt sig ud, og har løbet sig i top tre alle tre dag. Hedvig Valbjørn Gydesen vandt langdistancen i dag, og fik dermed fuldt hus med tre sejre. Alberte Kååe-Nielsen løb sig i dag til en 2. plads - efter 3. pladser på sprint og mellemdistance. Siri Simonsen, der blev 2'er på sprint og mellem, løb 3. pladsen sikkert i hus.

I H16 vandt Søren Thrane Ødum sin anden sejr denne weekend. Elias Hinge Krogsaard var 46 sekunder efter Søren, og løb en sikker andenplads i hus, næsten fire minutter foran de to nærmeste forfølgere, gårsdagens 2'er Morten Örnhagen Jørgensen og gårsdagens vinder Anton Werner Løhndorf.

D18 og D20 var delt op i dag, da løbet samtidig var sjællandsmesterskaber. Men de løb samme bane, så tiderne er helt sammenlignelige. Josefine Lind gjorde rent bord og tog sin tredje sejr denne (forlængede) weekend. Agnes Kracht fulgte flot op på din 3. plads fra i går, med en andeplads. Hun var knap 6 minutter efter Josefine. Annika Simonsen blev nr. 3 og Ida Øbro nr. 4. De kronede således en rigtig flot weekend for de to piger, hvor Annika blev nr. henholdsvis 3, 4 og 7 - og Ida løb to 2. pladser og en 4. plads hjem.

H 18 og H 20 var også lagt sammen - men løb ligesom pigerne samme bane. Carl Emil Kovsted Schøier løb en meget sikker sejr i hus 3:15 minutter foran nærmeste konkurrent. Der har været lidt udveksling i toppen har herre junior klassen, men Carl Emil har været stabil i top med to andenpladser og dagens sikre sejr. Malthe Poulsen blev 2'er - så sammen med hans 3. plads på sprinten og 9. plads på mellemdistancen, giver den er god weekend han bør være tilfreds med. Lasse Fugmann Thamdrup kan være endnu mere tilfreds. Han var blot 10 sekunder efter Malthe i dag og blev nr. 3. Han har desuden en sejr fra mellemdistancen og en 5. plads fra sprinten. Fjerdepladsen gik i dag til Laurids Bidstrup Møller, der blot var et sekund efter Lasse.

Så nu er der bare den nervøse venten ved telefonen tilbage for vores talentfulde unge løbere.

Du kan se resultater og tracking fra alle tre dages konkurrence her: http://www.fiforientering.dk/wp-pinse2017/?page_id=990&lang=da

Langdistancen afsluttede i dag tre intensive testløb for de danske ungdoms- og juniorløbere. Nu har løberne gjort deres - og så er det op til landsholdstrænerne at stille det bedste hold. Holdene bliver offentliggjort senest på torsdag den 8. juni 2017.

I D16 er der tre løbere, der har skilt sig ud, og har løbet sig i top tre alle tre dag. Hedvig Valbjørn Gydesen vandt langdistancen i dag, og fik dermed fuldt hus med tre sejre. Alberte Kååe-Nielsen løb sig i dag til en 2. plads - efter 3. pladser på sprint og mellemdistance. Siri Simonsen, der blev 2'er på sprint og mellem, løb 3. pladsen sikkert i hus.

I H16 vandt Søren Thrane Ødum sin anden sejr denne weekend. Elias Hinge Krogsaard var 46 sekunder efter Søren, og løb en sikker andenplads i hus, næsten fire minutter foran de to nærmeste forfølgere, gårsdagens 2'er Morten Örnhagen Jørgensen og gårsdagens vinder Anton Werner Løhndorf.

D18 og D20 var delt op i dag, da løbet samtidig var sjællandsmesterskaber. Men de løb samme bane, så tiderne er helt sammenlignelige. Josefine Lind gjorde rent bord og tog sin tredje sejr denne (forlængede) weekend. Agnes Kracht fulgte flot op på din 3. plads fra i går, med en andeplads. Hun var knap 6 minutter efter Josefine. Annika Simonsen blev nr. 3 og Ida Øbro nr. 4. De kronede således en rigtig flot weekend for de to piger, hvor Annika blev nr. henholdsvis 3, 4 og 7 - og Ida løb to 2. pladser og en 4. plads hjem.

H 18 og H 20 var også lagt sammen - men løb ligesom pigerne samme bane. Carl Emil Kovsted Schøier løb en meget sikker sejr i hus 3:15 minutter foran nærmeste konkurrent. Der har været lidt udveksling i toppen har herre junior klassen, men Carl Emil har været stabil i top med to andenpladser og dagens sikre sejr. Malthe Poulsen blev 2'er - så sammen med hans 3. plads på sprinten og 9. plads på mellemdistancen, giver den er god weekend han bør være tilfreds med. Lasse Fugmann Thamdrup kan være endnu mere tilfreds. Han var blot 10 sekunder efter Malthe i dag og blev nr. 3. Han har desuden en sejr fra mellemdistancen og en 5. plads fra sprinten. Fjerdepladsen gik i dag til Laurids Bidstrup Møller, der blot var et sekund efter Lasse.

Så nu er der bare den nervøse venten ved telefonen tilbage for vores talentfulde unge løbere.

Du kan se resultater og tracking fra alle tre dages konkurrence her: http://www.fiforientering.dk/wp-pinse2017/?page_id=990&lang=da

Underkategorier

Artiler vedr. Sydkredsen

O-service nyheder

 • 18 feb, 2018

  Har i styr på hvem der har adgang til…

  Når EU’s Persondataforordning træder i kraft den 25/5-2018 er det et krav at klubberne…
 • 10 dec, 2017

  Rejsenøgle

  Har du oplevet ikke at kunne komme på O-Service fra udlandet, så er løsningen at få…
 • 09 dec, 2017

  Divisionsresultater

  Som arrangør af en divisionsmatch, kan du nu indtaste resultaterne af de enkelte matcher…

O-service teknik

RSS Nyheder

feed-image RSS

O-service FAQ

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter
MacUrth

Organisationer og partnere

Nordea-fonden
International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
Naturens Dag
DIF
Aktiv året rundt