Hvem kan jeg spørge om brugen af OCAD?
Kan jeg bruge Divisionsmatchberegning sammen med MeOS?
Klubben skal have en ny hjemmeside, hvilket system har andre erfaringer med?

Der sker løbende ændringer og dermed forbedringer i de forskellige programmer som klubberne anvender, og på visse områder står din klub måske foran at skulle tage helt ny teknik i brug.

Den enkelte klub er typisk afhængig af at have et eller flere medlemmer der driver disse tiltag i klubben, men hvem er det lige at disse medlemmer kan sparre med?

Lad os bruge hinandens viden og erfaring, vær åben for at hjælpe på kryds og tværs mellem klubberne – det kan jo være at det er dig der har svaret i dag, men selv står med et spørgsmål i morgen...

Vi har udvidet O-Service, således at Klubadministrator nu kan registre hvilke programmer og standardløsninger som klubben anvender.

Klubadministrator foretager disse registreringer via menuen ‘Klubben’/’Ret klub’ hvor området ‘Programmer’ så udfoldes.

Her kan du klikke de programmer til som i anvender i klubben.

O-Service registrer automatisk om i anvender Emit eller SportIdent. 

Sådan søger du i klubbernes oplysninger

Alle der er logget ind i O-Service, kan søge i klubbernes oplysninger om programmer, denne søgning er tilgængelig via ‘Fælles’/’Programmer’.

Når du åbner siden får du vist et kort hvor klubber der har udfyldt oplysninger om et eller flere programmer er markeret.

Via checkbokse til højre, kan du markere hvilket program som du vil se nærmere på.

Hvis du f.eks. klikker på ‘Winkas’ vil du på kortet kun få vist Viborg OK, så hvis vil du vide mere om anvendelsen af Winkas til klubadministartion så er det Viborg OK du skal have fat i.

O-service nyheder

O-service teknik

O-service FAQ

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter
MacUrth

Organisationer og partnere

Nordea-fonden
International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
Naturens Dag
DIF
Aktiv året rundt