Nyheder-alle

2020 orienteringsklubber innovation 

DOF bliver, ligesom alle andre forbund under DIF, holdt løbende orienteret om spørgsmål og svar om håndteringen af aktiviteter under de gældende corona-restriktioner. Af dagens top 5 spørgsmål og svar er der flere, der er relevante for vores o-aktiviteter.

Udendørs træning er tilladt i grupper med maks. 5 personer, dvs. at klubber, der hidtil har gennemført o-træning med forudtilmelding i tidsslots, gerne må fortsætte hermed, hvis det er praktisk muligt med forsamlingsforbuddets begrænsning til 5 personer.

Der må streames fra indendørs træningslokaler, men kun af lønnede trænere. Træningslokalet skal være aflåst, og der må ikke være andre personer til stede end træneren.

Klubhuse og foreningslokaler må kun benyttes helt kortvarigt af en enkelt person eller to til fx toiletbesøg eller afhentning af udstyr.

Endvidere anbefaler DIF, at generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder, udsættes, hvis de står til afvikling i de kommende to måneder, idet forsamlingsforbuddet er en nødretstilstand, som giver mulighed for at afvige fra vedtægterne og fra uskrevne foreningsregler.

Nyttige links

Tema loebere uden klub

Mens coronasituationen stjæler langt det meste af opmærksomheden – også når det kommer til idræt, er der samtidig en anden betydningsfuld debat i gang for os alle.

Hvordan skal de nye naturnationalparker, som politikerne blev enige om før jul, indrettes?

I begyndelsen af december blev det besluttet at oprette yderligere 13 naturnationalparker, så antallet ender på 15 i alt. Hovedtrækkene er, at store områder udlægges til urørt skov for at fremme biodiversiteten. Dvs. at skovdriften ophører og døde træer, væltede stammer mm. får lov til at blive liggende. Og samtidig er det en del af planen, at der i et vist omfang udsættes store græssende dyr i større indhegninger.

Læs mere i Milijøministeriets pressemeddelelse: 

DOF er sammen med Danmarks Idrætsforbund - DIF og DGI i fuld gang med at tale idrættens sag i debatten for at være sikker på, at der tages hensyn til såvel dyre- og planteliv som friluftsliv, når naturparkerne tager form.

Derfor er DIF og DGI i fællesskab udkommet med anbefalinger i seks punkter, som du kan læse her. 

De går blandt andet på, at man undgår vilde heste og kvæg, der ellers kan skabe utrygge situationer, lader de bynære og mest benyttede naturområder gå fri og forsøger at lægge naturparkerne i private skove i så høj grad som muligt.

Emnet blev også debatteret i DR Nordjyllands eftermiddagsflade i radioen tirsdag d. 5. januar, hvor formanden for DOF’s skovudvalg Ole Husen deltog.

- De dyr man vil sætte ud, er jo ikke naturlige. De har ikke været i Danmark de sidste 10-12.000 år. Og de skal ovenikøbet hegnes ind for ikke at rende væk, fordi det er steppedyr. Vi er utrygge ved det. Og vi har oplevet at 44 procent af unge og voksne bruger naturen som idrætsplads. Og de store græssere vil formodentlig sætte det tal ned, sagde Ole Husen blandt andet.

Du kan høre hele interviewet (ca. 4. minutter) via linket her: https://www.dr.dk/radio/p4nord/p4nord-eftermiddag/p4-eftermiddag-2021-01-05-15-03-7

Spol frem til 1.14.20 nede i den mørke bundbjælke for at gå direkte til interviewet.

DIF og DGI fik også lagt idrættens syn på sagen frem i Tv2 News og Radioavisen i løbet af tirsdagen.

Har du spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte DOFs skovkonsulent Nina Hoffmann på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tema Kort

Regeringen skærper fra onsdag d. 6. januar coronarestriktionerne endnu en gang. Den mest betydningsfulde skærpelse for orienteringsidrætten er uden tvivl at forsamlingsgrænsen sænkes til 5 personer.

Det er således stadig tilladt at dyrke idræt udendørs i små grupper, og de mange kreative corona-tilbud som klubberne har udarbejdet kommer sammen med Find vej i Danmark-projekterne for alvor til deres ret i den kommende tid.

De nye restriktioner gælder foreløbigt frem til d. 17. januar.

Danmarks Idrætsforbund har oprettet en særlig coronaside, der giver svar på mange spørgsmål omkring coronarestriktionerne.

Myndighedernes hjemmeside omkring coronasituationen og gældende restriktioner findes her.

 

2021 Tim Falck Weber 

Da coronaen i foråret 2020 lukkede alle større konkurrencer i orienteringssporten, dukkede nye initiativer hurtigt op. Et af dem, CoronaCup’en i Nordsjælland blev hurtigt populær, og står det til idemanden bag, bør den være et fast tilbud.

Af Ernst Poulsen

”Jeg var egentlig tilmeldt 20-30 forskellige konkurrencer i ind- og udland i foråret. Men de blev alle aflyst, da coronaen ramte,” fortæller Tim Falck Weber fra Tisvilde Hegn OK, der beskriver sig selv som en løber, ”der er meget motiveret af konkurrencer”.

De mange aflysninger ansporede ham til i stedet at lave baner selv og løbe dem sammen med sønnen Lasse og kæresten Iben.

”Men det gik ret hurtigt op for os, at det ville være oplagt at andre kunne løbe med. Udfordringen var blot at arrangere noget, som holdt sig inden for alle de restriktioner, som myndighederne kom med.”

Resultatet blev CoronaCup, hvor løbere kan downloade kort fra et lukket Facebook-gruppe, der samler alle banerne. Find den her (link til Facebook). Projektet startede med nogle få baner, men er vokset i omfang, så der i skrivende stund her under anden coronabølge er tilbud i 18 forskellige skove. Hvert sted kan løberne vælge mellem tre forskellige baner.

Løberne møder ikke hinanden, men løber blot, når det passer ind i deres egen kalender. Efter løbet kan deltagerne uploade deres gps-track til www.o-track.dk, hvor de kan sammenligne vejvalg og tider med hinanden.

”Jeg har brugt mange timer på at sidde og sammenligne vejvalg med andre. Det er en god måde at være sammen på – når vi ikke må være sammen,” konstaterer Tim Falck Weber, der også har bemærket, at en del af deltagerne løber banerne flere gange for at se, om de kan forbedre resultatet.

Lynhurtigt et stort fællesskab

Det var nemlig ikke bare Tim og den nærmeste familie, der syntes godt om konceptet.

Selv om der er tale om en lukket Facebook-gruppe, som man skal anmode om at blive medlem af, har den allerede over 700 medlemmer. Dermed er den på et halvt år vokset til at være en af de tre største Facebook-grupper inden for orienteringssporten. Der er tilmed udviklet en app med udspring i CoronaCup’en.

Især i foråret var der mange af løberne, der uploadede deres vejvalg til www.o-track.dk, og det betød, at man ofte kunne sammenligne sit vejvalg og hastighed med 20-30 andre, der havde løbet samme bane – også selv om banerne alle var ”svære” baner – og en del af dem tillige var såkaldte ”ultimate”-baner, hvor stierne var fjernet fra kortet.

”Vi vil virkelig gerne skabe et fællesskab, og derfor opfordrer vi tit løberne til at dele beretninger og billeder fra skoven på Facebook-siden,” siger Tim Falck Weber.

Kvalitet er kernen
Som initiativtager er han særligt glad for at der også er tilbud i en del skove, som der ikke løbes i så ofte, og at konceptet har spredt sig, så flere og flere klubber nu gerne vil være med på en fælles platform. Det gælder fx HSOK, Allerød OK, OK Øst, Farum OK, Søllerød, FIF Hillerød og hans egen klub Tisvilde Hegn OK. Senest har Sorø OK og OK Roskilde også budt ind med baner.
Men han har et stort forbehold.

”Det er virkelig afgørende, at der er tale om både kvalitetsbaner og gode kort hver eneste gang. Folk lugter drønhurtigt, hvis tingene ikke er i orden, og så holder de op med at komme,” understreger han.

”Orienteringsløb er virkelig en sport, hvor folk går op i detaljerne. Vi kan diskutere kvaliteten af hver eneste stræk og hver eneste kort i uendeligheder. Men det er netop det fede ved sporten.”

Visionen: Lad os få faste tilbud
Den store opbakning fra klubberne og de mange deltagende løbere har fået Tim Falck Weber til at håbe på, at grundprincippet i CoronaCup’en bliver et fast tilbud, som kan supplere klubbernes almindelige træningsløb – også når coronaen er overstået.
Han ser det som en oplagt mulighed for innovation i sporten. Navnlig peger han på den fleksibilitet, som mere permanente løbstilbud giver nye deltagere.

”Klubberne har jo alligevel indhentet en skovtilladelse og brugt timer på at lave skarpe baner og sætte posterne ud. Det er ærgerligt, hvis det tilbud kun kan benyttes i nogle få timer.”

Det svarer også til de erfaringer flere jyske klubber gjorde sig i foråret, hvor der kom langt flere deltagere til corona-træningsløb.
Han er godt klar over, at konceptet skal udvikles med flere forskellige banetyper, og at posterne på især de nemme baner kan forsvinde, hvis de står ude i længere tid. Han mener dog godt, at man kan lave et koncept som tager højde for den del.
Grundlæggende handler det for ham om at udvikle sporten.

”Vi bruger alt for mange kræfter på at arrangere ting hver for sig i klubberne i stedet for at lave tilbud som går på tværs. Jeg synes vi burde være i stand til at stable nogle fælles tilbud på benene i hver af de tre kredse.”

Derfor er han nu gået i gang med at skrive et oplæg, som han håber kan finde bredere opbakning – også økonomisk.

”Jeg så gerne, at det blev et tilbud, som man også betalte nogen for at stå for, så man både sikrer kontinuiteten og især kvaliteten. Det kunne være nogle unge, erfarne eliteløbere eller andre, som kan sikre en høj kvalitet,” slutter Tim Falck Weber.

Blå bog for Tim Falck Weber

• Skovfoged i Nordsjælland, hvor han arbejder med idrætsfaciliteter i naturen – fx shelters, løberuter, Find vej i-pæle, mv.

• Uddannet diplomtræner og Elite/talenttræner i Tisvilde Hegn OK. Tidl. TC-træner og landstræner for DOF’s juniorelite.

• Formand for Tisvilde Hegn OK

• 2016: Vinder af DIF, DR og Dong’s pris: ”Årets energibundt”

Foto: Privat

FindvejiDK bred 02688

Pressemeddelelse
2020 blev et år, hvor danskerne drog ud i skoven som aldrig før. Det fortæller Dansk Orienterings-Forbund, der har mærket en eksplosion i antallet af danskere, der kombinerer en tur i skoven med en jagt på orienteringsposter.

Da regeringen lukkede for mange skoler og arbejdspladser – og især de almindelige idrætsfaciliteter, drog danskerne i stedet ud i skoven for at motionere videre på corona-sikker vis.

Det viser en statistik fra Dansk Orienterings-Forbund , hvor 97.000 danskere i løbet af 2020 benyttede sig af forbundets tilbud Find vej i Danmark , hvor man kan hente gratis orienteringskort. Det er næsten 60% flere end året før.

”Trafikken på sitet eksploderede allerede i weekenden efter den drastiske nedlukning af Danmark den 11. marts. Vi fik med det samme tre gange så mange brugere på sitet, og interessen holdt sig helt frem til slutningen af maj måned, hvor vi var gennem det værste af forårets restriktioner,” fortæller Jakob Lind Tolborg, der er projektleder på Find vej i Danmark. Trafikken holdt sig på et højt niveau hen over sommeren.

Her i december, hvor der atter er blevet indført skrappe restriktioner, er brugen af tilbuddet, der findes på hjemmesiden Findveji.dk steget igen, men på grund af vintervejret er antallet af brugere naturligt nok ikke helt på højde med forårsmånederne.

På Findveji.dk kan man gå på jagt efter omkring 10.000 poster fordelt på 300 skove, parker eller byområder i hele landet. Det er landets 70 orienteringsklubber, som løbende vedligeholder både kort og poster, så man til stadighed kan gå på postjagt.

VM i Danmark udskudt - men klubberne knokler på
Selv om interessen for at tage i skoven steg markant, så blev de mange frivillige og klubberne dog også ramt af Corona-restriktionerne i perioder.

Danmark skulle i 2020 have været vært for VM i sprintorientering i Trekantområdet, men det prestigefyldte arrangement blev på grund af corona-situationen i hele verden udskudt til 2022.

Samtidigt blev hovedparten af de største hjemlige orienteringsløb aflyst på grund af forsamlingsforbuddet, hvilket ramte både klubber og forbundet hårdt økonomisk.

De lokale klubber har dog været i stand til at tilpasse en del af træningen, så det stadig er muligt at komme ud og løbe. Samtidig er orienteringssporten en af de få idrætsgrene, der fortsat kan udøves, fordi sporten foregår i fri luft og fordi udøverne netop løber hver for sig.

”Mange klubber arrangerer nu corona-sikre træningsløb, hvor man henter kortene på klubbernes hjemmeside. Når man har printet kortet derhjemme, kan man blot løbe, når man selv har tid, og dermed kan undgå at komme tæt på andre,” fortæller Jakob Lind Tolborg.

”Mange af løberne sammenligner bagefter deres tider og især deres vejvalg ved at uploade tracks fra deres løbeure til et fælles website – o-track.dk. På den måde er vi sammen – hver for sig,” forklarer Jakob Lind Tolborg, der glæder sig over, at klubberne er blevet ret gode til at udnytte de digitale muligheder.

Orienteringsforbundet har samlet klubbernes mange selvtræningstilbud på Motionsorientering.dk, mens man kan finde de 300 gratis kort med faste poster på Findveji.dk.

Fakta – Brugere på Findveji.dk
2016: 52.000 brugere
2017: 53.000 brugere
2018: 55.000 brugere
2019: 61.000 brugere
2020: 97.000 brugere

 

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF