Nyheder-alle

Tema FindvejiSkolen

Kære medlem

Jeg håber, at I alle er vel derude. Corona er det nye ord på alles læber og alle, små som store, er blevet tvunget til at tænke alternative tanker og løsningsmodeller.

Det er en fornøjelse at se alle de kreative, men også velgennemtænkte alternativer, der er kommet til vores traditionelle, ugentlige træninger – landet over. Dejligt at se, at man også tilbyder det på tværs af klubberne og at klubberne har tid til at tænke på forbundet og opfordre til ”corona-afgift”. Som Skole- og Naturkonsulent bliver jeg stolt over, hvordan I klubber håndterer vores sport i disse corona-tider.

Skolerne er et andet område, hvor jeg ser og allerede fornemmer, at der er potentiale i disse corona-tider.

Lige nu er mange af skolerne pressede, da pladsen kan være trang på skolerne, og eleverne skal helst være ude så meget som muligt. Der kan I som klub være behjælpelige.

Jeg ved, at mulighederne for de enkelte klubber er forskellige. Nogle har Find vej-projekter de kan henvise skolerne til, eller måske et bykort og andre har allerede en Skolepakke under Find vej i Skolen. En Skole-pakke gør det kort sagt lettere at være idrætslærer i skolen. Ligesom Skolepakken kan anvendes i skolens andre fag. Men et tilbud, uanset udgangspunkt, om en bane eller lign. kan vise sig at være en stor hjælp. Ligesom et link til vores Orientering - Lær at finde vej eller Signaturforklaring kan gøre hverdagen nemmere for skolelæreren. Skolepakkernes undervisningsforløb er i år blevet udvidet med FIT FIRST 10 konceptet. Dette og det traditionelle undervisningsforløb findes på Find vej i Skolen. Men fælles er, at I som klub kan starte med at kontakte skolerne og tilbyde lidt hjælp, hvor I ser det muligt.

Både i Øst- og Vestdanmark hører jeg desuden at klubber har kontaktet skoler og f.eks. tilbudt at sætte en bane op med små skærme på allerede eksisterende kort/bynære kort, som skolerne kan bruge. Klubben har så sørget for skovtilladelse etc. Et sted ved jeg at klubben, efter at have tilbudt hjælp i forbindelse med at få skolerne op at køre igen, nu er kommet i dialog med kommunen om egentlig udarbejdelse af skolepakker til 3-5 af kommunens skoler.

Der er i Dansk Orienterings-Forbund pt. oprettet over 100 Skolepakker. Nogle er oprettet med samarbejder mellem skole og klub, andre ikke. Nyeste evidens viser at op mod hver fjerde, der har prøvet en idræt i skolen, starter til denne – hvis det er sket i et forløb/samarbejde mellem skole og forening. Ungdomsforsker Søren Østergaard er blevet interviewet af Skole OL, og der er kommet disse videoer ud af det: https://www.you-tube.com/playlist?list=PLaqR9KlPSFechV4S7bPbatpj-3Tsg8szu Jeg håber, at I som klub vil kunne finde inspira-tion i disse.

Skolepakkerne vil fremadrettet have fokus på samarbejdet mellem skole og foreningen, hvorfor et nyt aftalepapir er udarbejdet og kan findes på DOF’s Hjemmeside under Vejledninger/Reglement -> Find vej i Skolen. Klubvejledning og generelle anbefalinger vil også snarest blive tilpasset og lagt ind på hjemmesiden. Ligesom der er en ny flyer på vej på Find vej i Skolen-hjemmesiden. Prisen på pakken vil stige og der er en ny sammensætning af økonomien, da I som klub, udover betaling af kort, skal have betaling for samarbejdet

Jeg har i starten af april 2020 sendt mails ud til alle skoler med eksisterende skolepakker. Her tilbyder DOF dem gratis opdatering af deres Skolepakke med FIT FIRST 10 lektionsplanerne (disse er nu standard i en skolepakke), samtidig med at vi spørger ind til deres interesse for skolesamarbejde og om de allerede har et. Jeg vil løbende tage fat i relevante klubber, når jeg kender tilbagemeldingerne fra skolerne. Således at I som klub kan kontakte skolen med henblik på et evt. samarbejde. Og I er selvfølgelig også velkommen til selv at tage kontakt.

Tag endelig fat i mig, hvis I som klub er interesseret I at høre mere om Skolepakkerne anno 2020 eller har behov for støtte i forbindelse med oprettelse af nye skolepakker og/eller oprettelse af skolesamarbejde ved eksisterende skolepakker efter det nye koncept. Pt. kører der et projekt, hvor både nye skolepakker og eksisterende skolepakker kan få rabat, hvis de opretter samarbejdsaftale for skoleåret 20/21 inden medio juni 2020.

Pas på Jer selv. Håber vi snart kan ses i skoven igen.

Nina Hoffmann
Skole- og Naturkonsulent

2019 NinaHoffmann Naturkonsulent

DOFTVLOGO

Denne skrivelse er tirsdag d. 21. april sendt ud til alle klubber:

I forlængelse af den gradvise genåbning af Danmark, som blev meddelt af myndighederne torsdag den 16. april, har idrættens organisationer repræsenteret ved bl.a. DIF været i dialog med myndighederne om hvorledes en sundhedsmæssig forsvarlig og gradvis genåbning af udeidrætten bør ske.

Myndighederne har understreget, at første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund forudsætter, at alle fortsat overholder retningslinjerne om social afstand og hygiejneråd, da smittespredningen ellers kan blive så kraftig, at kapaciteten i sundhedsvæsenet vil blive voldsomt udfordret. Dette er den helt grundlæggende præmis for idrættens genåbningstiltag - og DOF opfordrer klubberne til at understrege dette for sine medlemmerne.

Det gælder ligeledes fortsat at klubhuse ikke kan benyttes, og at det ikke er tilladt at samles mere end 10 personer. Man er forpligtet til at følge med i myndighedernes regelsæt løbende, og henstillinger fra myndigheder skal altid følges. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at ”man bør holde sig fysisk aktiv og bør prioritere at komme ud og få frisk luft dagligt,” og Danmarks Idrætsforbund opfordrer til at man ”husker bevægelse og udnytter naturen til at være aktiv med løb eller cykelture.”

I forbindelse med den gradvise genåbning anbefaler DOF fortsat selvtræning / individuel træning. Læs om det her.

Men DOF åbner nu op for muligheden for træningsløb uden post kontrol-stempling på følgende måde:

• Træningsløb afvikles i tidsrum lidt større end vi er vant til (dvs. 2-3 timer).
• Medlemmerne opfordres til at sprede deres deltagelse hen over hele tidsrummet.
• Der vil være postskærme i skoven.
• Der er personale ved start, som kan udlevere printede kort.
• Der er ingen stemplingskontrol i skoven.
• Der tilbydes manuel tidstagning med ur og registrering af tid ved start/mål personalet.
• Der opsættes store snitzlede båse eller ”stop” streger ved at lægge plast strimmel på jorden. Indenfor hver bås må maks. opholde sig 10 ventende løbere med behørig afstand.
• Løberne går frem til start personalet og bliver registreret og får et kort ad gangen (evt. en familie ad gangen).
• Der skal stå sprit på borde og andre steder ved start og mål.
• Når man kommer i mål går man til sin bil efter at have registreret sig.

Generelt for genåbning af træningsløb gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage. Ligeledes er det væsentlig at holde for øje, at redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. ikke bør anvendes af flere deltagere. Deltagerne skal i videst mulige omfang selv medbringe evt. redskaber, remedier m.v.

DOF anbefaler fortsat vores klubber at afholde sig fra konkurrenceløb. Men følger løbende myndigheder og DIF`s anbefalinger og når og hvis en mere omfattende åbning kommer på tale - så vil DOF vurdere og følge op i forhold til dette. 

Læs mere på www.coronasmitte.dk eller www.sst.dk
Læs DIF’s vejledning: www.dif.dk/corona
Følg løbende DOF’s vejledninger her: www.do-f.dk

Walther Rahbek
Formand, DOF

Tema Kort

Foråret er over os og forhåbentlig kan vi inden længe igen komme i skoven og løbe orienteringsløb.

Nyhederne på kortområdet er samlet i ”nyhedsbrev april 2020” som ligger på DOFs hjemmeside under ”kort”,  ”dokumenter”,  "6-nyhedsbrev april 2020" eller kan downloades direkte her.

Nyhedsbrevet indeholder blandt andet information om aflysning af forårets kortseminarer, årets kortprofil, print af DM kort og ISSprOM 2019 med mere.

Go’ fornøjelse med læsningen.

Tema loebere uden klub

I ugen op til påske offentliggjorde Kulturministeriet, at det ville yde et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger på 50 millioner kroner.

Puljen er tiltænkt som hjælp til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som coronapandemien har ført med sig gennem aflyste arrangementer med under 500 deltagere og manglende indtægter.

De 50 millioner kroner fordeles mellem Danmarks Idrætsforbund (som DOF hører under), DGI, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd

Af puljen modtager DIF de 23 mio. kr. DIF er i gang med at udarbejde retningslinjer for, hvordan der kan søges støtte igennem puljen. Læs mere her.

Dialog om udendørsidrætter
Derudover fører DIF og DGI en tæt dialog med Kulturministeriet og Sundhedsministeriet om, hvornår det bliver muligt at åbne mere for udendørsidrætterne under coronapandemien.

Indtil nu lyder DIF’s anbefalinger fortsat, at både indendørs- og udendørsidrætterne aflyser deres aktiviteter og holder lukket.

Dog er det muligt at gennemføre individuelle orienteringstræninger og samtidig leve op til myndighedernes anbefalinger. Læs mere her.

2020 repmoede

Referatet fra DOF's repræsentantskabsmøde, der blev afholdt d. 7. marts i Idrættens Hus, er nu godkendt af dirigenten og offentliggjort her på DOF's hjemmeside.

Det findes samme sted som de øvrige dokumenter fra repræsentantskabet (Menu->Forbundet->Repræsentantskab->2020) og kan hentes lige her.

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF