Nyheder-alle

 

WOC2020LOGOArrangørerne af VM i Danmark 2020 har udskudt verdensmesterskaberne, så det i stedet afvikles i sommeren 2022.

WOC-arrangørgruppen har udsendt følgende pressemeddelelse torsdag d. 7. maj 2020:

VM i orienteringsløb, WOC, bliver afviklet i sommeren 2022 i Kolding, Fredericia og Vejle. Oprindeligt var mesterskabet planlagt til afvikling i juli i år, men pga. covid19-udbruddet har det været nødvendigt at udskyde eventen.

Dansk Orienterings-Forbund, Trekantområdet og Sport Event Denmark har gennem de seneste uger samarbejdet med det Internationale Orienteringsforbund på at finde en løsning på afviklingen af VM i orienteringsløb, som skulle have været løbet af stablen til sommer. Sommeren 2022 er blevet valgt af hensyn til dels den internationale løbskalender og dels de sportslige og eventmæssige aspekter.

Dorthe Rosenvinge, WOC2020 Office Director siger:
”Det har været vigtigt for os at finde et nyt tidspunkt for afviklingen af VM, hvor både det sportslige og afviklingsmæssige bliver tilgodeset. Derfor har vi i fællesskab valgt at placere VM’et i 2022. Skotland, som skulle have haft 2022 får nu 2024. De har vist stor samarbejdsvilje og ønske om at få brikkerne til at falde på plads for alle parter. ”

Deltagende nationer og deltagere er blevet orienteret, ligesom også de mange frivillige og sponsorerne for en måneds tid siden fik besked om udsættelsen og nu har fået yderligere besked om, at eventen afvikles i 2022.

Der arbejdes på at eventen skal afholdes omkring uge 26. De konkrete datoer i 2022 vil blive udmeldt, så snart de foreligger.

VM i orienteringløb, Nokian Tyres World Orienteering Championships, er det Internationale Orienteringsforbunds sprint-vm, og skal afvikles i 2022 i Fredericia, Vejle og Kolding af Dansk Orienterings Forbund med Sport Event Denmark og Trekantområdet som partnere. Udover selve VM'et bliver der en række publikumsløb, som er åbne for alle, der kunne have lyst til at prøve kræfter med orienteringsløb.

VM i orientering 2020 blev i første omgang foreslået flyttet fra 7.-11. juli til oktober 2020 pga. corona-situationen. Med den seneste beslutning bliver mesterskabet først afviklet i 2022.

For yderligere informationer:
Dorthe Rosenvinge
WOC2020 Office Director
tel: +45 6130 0402

VM i Danmarks hjemmeside

DOF's formand Walther Rahbek bakker op om beslutningen om udskyde verdensmesterskaberne.

"Vi skal glæde os over, at det kan lade sig gøre at afvikle VM i Trekantområdet i 2022. Rundt omkring os bliver store idrætsbegivenheder aflyst og droslet ned. Men med denne løsning kan vi fortsat trække på det store forarbejde, som arrangørklubberne har lavet i de seneste år, og samtidig kan vi se frem til en orienteringsfest i løbet af sommeren 2022, hvor kombinationen af mesterskabsløb i verdensklasse og attraktive publikumsløb kulminerer," siger han.

Tema loebFredag d. 1 maj åbnede DIF og DGI for ansøgninger til hjælpepuljen på i alt 44 millioner kroner, der skal hjælpe idrætsforeninger, der har mistet indtægter som følge af coronapandemien.

Hvis I som klub oplever et fald i indtægter ved f.eks. aflyste stævner eller manglende kontingentindbetalinger, har I mulighed for at ansøge puljen om økonomisk støtte.

DIF og DGI skulle have sendt information om puljen ud til alle klubber, men den kan også findes her på DIF's hjemmeside.

Der er kun åbent for ansøgninger frem til og med d. 15. maj og organisationerne håber at have færdigbehandlet alle ansøgninger ved udgangen af juni.

Foto: Camilla Bergmann

 

Tema Loeb2

Dansk Orienterings-Forbund følger i disse dage myndighedernes restriktioner og DIF`s anbefalinger, som gælder frem til og med 10. maj. De medfører at alle konkurrencer og traditionelle træninger under DOF er aflyst, at klubhuse ikke kan benyttes, samt at forbuddet mod at være flere end 10 samlet varer foreløbig frem til den 10. maj. Forbuddet mod store arrangementer med mere end 500 deltagere varer til og med august måned.

Det er nemt at agere efter frem mod d. 10. maj, samt for arrangementer med flere end 500 deltagere.
Men det er langt mere uklart, hvordan vi kan forholde os til perioden efter 10. maj, når det gælder arrangementer med færre end 500 deltagere – og den videre planlægning resten af året.

Vi modtager løbende henvendelser fra både klubber og løbere, der efterlyser svar på, hvad der sker med resten af forårets og efterårets stævner.

DOF forventer at regeringen først melder ud omkring fase 2 i genåbningen af Danmark nogle dage før d. 10. maj.

I mellemtiden har Stævne- og reglementsudvalget fået til opgave af HB at udarbejde tekniske retningslinjer for afvikling af orienteringsstævner, når der åbnes op for disse. SRU har også planlagt et møde d. 11. maj, når planerne for genåbning forventes at være kendt. Her håber udvalget på at kunne udarbejde et revideret stævneprogram, som kort efter kan lægges frem sammen med de tekniske retningslinjer. Det forudsætter naturligvis, at alle ovenstående præmisser holder.

Foto: Camilla Bergmann

Eftersom situationen med Coronavirus har betydet aflysninger og flytninger af samtlige internationale mesterskaber inden for fod-o, er de tidligere udmeldte udtagelseskriterier anullerede.

På siden Landsholdsinformation er alle dokumenter indtil videre blevet fjernet. Efter d. 1/7, når der er mere klarhed over, hvilke mesterskaber der vil komme i efteråret, vil nye udtagelseskriterier og sæsonplaner blive offentliggjort.

Det betyder også, at løbene d. 5.-7. juni i Hillerød, som skulle bruges som udtagelse til bl.a. Junior-VM og EYOC ikke længere er gældende for udtagelse. Løbene er aflyst, men FIF Hillerød arbejder på at lave et erstatningsløb søndag d. 7/6. Læs mere på www.fiforientering.dk/sommer2020

453A4190

Status på internationale konkurrencer 2020:

World Cup, afd. 1-3, Schweiz                             Aflyst

EYOC, Ungarn                                                        Flyttet til 23.-25. oktober

Junior-VM, Tyrkiet                                                Flyttet til efteråret

VM, Danmark                                                        Flyttet til efteråret

Studenter-VM, Rusland                                       Aflyst

EM, Estland                                                            Aflyst

World Cup, afd. 7-9, Italien                                Aflyst

Baltic Junior Cup                                                   23.-25. oktober

Tema Kort

DOF’s hovedbestyrelse har på et møde i sidste uge vedtaget en spareplan for forbundet, hvis økonomi i 2020 bliver hårdt ramt af corona-krisen og de mange aflyste aktiviteter. Foreløbig ser det ud til, at forbundet står til at miste omkring 600.000 kroner i manglende løbsafgifter. Og det beløb ventes at vokse i løbet af året, da flere aktiviteter må formodes også at blive aflyst eller skrumpe i størrelse.

Derfor har en arbejdsgruppe under HB udarbejdet et sparekatalog, som HB har taget udgangspunkt i ifm. de vedtagne besparelser, der i alt udgør 865.000 kr. Det betyder naturligvis at en lang række områder rammes af besparelser.

Blandt andet bliver Orientering Online lagt i dvale resten af året, når den igangværende produktion af historier er publiceret.

Samtidig har HB besluttet ikke at forlænge projektbevillingen til Skoleorientering, der udløber pr. 1. juli. Der er koblet en deltidsstilling til projektet, som derfor ikke forlænges efter sommeren. Derfor betyder det også, at DOF ikke deltager i Skole OL i det kommende skoleår.

Eliteområdet har i de seneste måneder måtte aflyse en lang række aktiviteter i ind- og udland. Det bidrager naturligvis også til den samlede besparelse for 2020.

HB arbejder i den kommende tid videre på at finde yderligere besparelser, så der i alt kan spares 1,2 millioner kr. Det skal imødegå de samlede tab, som forbundet risikerer at opleve ved yderligere aflysninger af stævner og heraf manglende løbsafgifter.

DOF’s formand Walther Rahbek har udsendt et brev til alle klubformænd, der redegør for de enkelte besparelser og de fortsatte overvejelser for resten af året.

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF