Nyheder-alle

Rasmus, som siden januar 2017 har været en del af eliteafdelingen i Aarhus stopper med udgangen af juni måned.

Rasmus har indtaget flere roller i eliteafdelingen, men primært som juniorlandstræner i perioden 2017 - 2019 samt haft ansvar for talentudvikling i 2019. Som juniorlandstræner spillede Rasmus især en stor rolle i at løfte det fysiske niveau hos vores juniorer, og han påvirkede kulturen i en positiv retning – både på landshold og i vores talentcentre.

I forbindelse med omlægningen af eliteafdelingen i februar 2020 tiltrådte Rasmus en ny stilling som assisterende landstræner. Rasmus var tiltænkt en stor rolle i forbindelse med planlægning og afvikling af træningslejre og mesterskaber i 2020, men coronapandemien har ændret sæsonplanerne for eliteafdelingen, og derfor har Rasmus valgt at stoppe nu, et par måneder før det ellers var planen.

Dansk Orienterings-Forbund vil gerne benytte lejligheden til at takke Rasmus for hans store indsats gennem årene - og vi ønsker ham det bedste fremover.

Tema loeb

Myndighedernes beslutninger vedrørende fase 3 af den gradvise genåbning af Danmark gør det nu muligt igen at gennemføre orienteringskonkurrencer, dog ikke uden en række ændringer i forhold til den måde, vores stævner hidtil har været afviklet på.

Stævne- og Reglementsudvalget har siden offentliggørelsen af fase 3 arbejdet intensivt med at udarbejde et sæt retningslinjer og guidelines til stævnearrangører, der efter SRU’s opfattelse overholder myndighedernes retningslinjer. Du kan finde retningslinjerne her.

Desværre har det ikke været muligt at få en generel godkendelse af DOF’s retningslinjer hos myndighederne. Det arbejdes der nu på med DIF’s hjælp.

Indtil denne foreligger, vil det være nødvendigt for stævnearrangører at få den lokale politimyndigheds godkendelse af retningslinjerne. Det springende punkt er forbuddet mod at afholde og deltage i arrangementer med flere end 30-50 personer til stede. Vi håber, at vi kan få godkendt vores fortolkning “intet sted og på intet tidspunkt er der flere end 30-50 til stede”.

SRU har endvidere udarbejdet et sæt anvisninger og anbefalinger til deltagere i orienteringsstævner. Du kan finde anvisningerne her.

Spørgsmål om fortolkninger af retningslinjerne rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

OK Pan Aarhus, Randers OK samt Horsens OK meddeler, at de med baggrund i de forholdsregler, som er givet af myndighederne som følge af Covid-19 ikke ser det muligt at afvikle de 3 MTBO DM-løb i weekenden d. 12-14. juni 2020 på forsvarlig vis. De aflyser dermed afviklingen af alle løbene.
DE afvikler ikke DM til efteråret, da det ikke harmonerer med de respektive klubbers øvrige konkurrencer og adgang til terræner.Mt.
De har aftalt med Sydkredsen, som ellers stod for DM i 2021, at dette års DM i MTBO weekend afvikles dette i de samme terræner i 2021, og så kommer DM MTBO til Sydkredsen i 2022.

De 3 respektive skovområder fastholderes deres status som DM terræn og vil derfor fortsat være lukket for alle som skal deltage i DM MTBO i 2021, jf. reglerne for lukning af DM-terræn.

Ydeligere spørgsmål omkring aflysningen, bedes rettet til de 3 stævne ansvarlige
John Skovbjerg, OK Pan Aarhus
Kaj Jansson , Randers OK
Camilla Søgaard, Horsens OK

Kenneth Majkjær Mikkelsen

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 23. april besluttet en række besparelser som følge af coronasituationen og de manglende løbsindtægter.

En af besparelserne berører direktørstillingen i 2020. Efter gensidig aftale er det aftalt at Kenneth Majkjær Mikkelsen fratræder den 30. september 2020. HB vil efter sommerferien tage beslutning om en evt. genbesættelse af stillingen herunder definere dens indhold og normering.

Formand for DOF, Walther Rahbek, udtrykker stor beklagelse over at forbundet nu må sige farvel til vores direktør, som siden april 2017 har bestridt stillingen med stor dygtighed. Den akutte økonomiske situation i DOF og Kenneths ønske om at komme videre i sin karriere med nye udfordringer, har ført til at samarbejdet nu stopper til efteråret.

Vi ønsker ham alt mulig held og lykke fremover i den stilling som måtte følge efter.

På hovedbestyrelsens vegne

Walther Rahbek, formand

 Tema Loeb2

DOF vil gerne sige tusind tak for de mere end 60.000 kroner, som Orienteringsdanmark har sendt afsted for at hjælpe forbundet.

Det er ingen hemmelighed, at DOF’s økonomi er presset af coronapandemien, fordi de mange aflyste stævner også betyder, at der ikke kommer løbsafgifter ind til forbundet.

Derfor er der startet et uafhængigt initiativ, hvor man kan donere en lille sum til DOF, når man f.eks. har løbet en af de tilpassede træninger, som vi jo heldigvis har fået mulighed for.

Det kan gøres på Mobile Pay-nr: 269030 – skriv gerne ”Frivillig donation DOF” i besked-feltet. Det kan også gøres ved en almindelig bankoverførsel - til DOF's konto i SparNord. Find detaljerne i højrespalten her: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/forbundet

DOF vil sætte stor pris på fortsatte donationer.

Foto: Camilla Bergmann

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF