Nyheder-alle

Tema Kort

Foråret er over os og forhåbentlig kan vi inden længe igen komme i skoven og løbe orienteringsløb.

Nyhederne på kortområdet er samlet i ”nyhedsbrev april 2020” som ligger på DOFs hjemmeside under ”kort”,  ”dokumenter”,  "6-nyhedsbrev april 2020" eller kan downloades direkte her.

Nyhedsbrevet indeholder blandt andet information om aflysning af forårets kortseminarer, årets kortprofil, print af DM kort og ISSprOM 2019 med mere.

Go’ fornøjelse med læsningen.

Tema loebere uden klub

I ugen op til påske offentliggjorde Kulturministeriet, at det ville yde et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger på 50 millioner kroner.

Puljen er tiltænkt som hjælp til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som coronapandemien har ført med sig gennem aflyste arrangementer med under 500 deltagere og manglende indtægter.

De 50 millioner kroner fordeles mellem Danmarks Idrætsforbund (som DOF hører under), DGI, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd

Af puljen modtager DIF de 23 mio. kr. DIF er i gang med at udarbejde retningslinjer for, hvordan der kan søges støtte igennem puljen. Læs mere her.

Dialog om udendørsidrætter
Derudover fører DIF og DGI en tæt dialog med Kulturministeriet og Sundhedsministeriet om, hvornår det bliver muligt at åbne mere for udendørsidrætterne under coronapandemien.

Indtil nu lyder DIF’s anbefalinger fortsat, at både indendørs- og udendørsidrætterne aflyser deres aktiviteter og holder lukket.

Dog er det muligt at gennemføre individuelle orienteringstræninger og samtidig leve op til myndighedernes anbefalinger. Læs mere her.

2020 repmoede

Referatet fra DOF's repræsentantskabsmøde, der blev afholdt d. 7. marts i Idrættens Hus, er nu godkendt af dirigenten og offentliggjort her på DOF's hjemmeside.

Det findes samme sted som de øvrige dokumenter fra repræsentantskabet (Menu->Forbundet->Repræsentantskab->2020) og kan hentes lige her.

Tema FindvejOpdatering pr. 21. april 2020: På grund af den gradvise åbning af Danmark er det nu muligt at gennemføre tilpassede træningsløb. Find vejledningen her.

DOF har udarbejdet en vejledning til, hvordan man kan gennemføre individuelle træninger og samtidig leve op til myndighederne og Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger vedrørende smitterisiko og coronavirus.

Alle konkurrencer og træningsløb under DOF er fortsat aflyst, klubhuse kan ikke benyttes og det er heller ikke er tilladt at samles mere end 10 personer. Man er forpligtet til at følge med i myndighedernes regelsæt løbende, og henstillinger fra myndigheder skal altid følges.

Dog kan klubber og enkeltpersoner tilrettelægge træninger på en sådan måde, at det er forsvarligt ift. retningslinjerne. Du finder vejledningen her.

Tema post

 

Opdatering pr. 11. juni 2020: Her finder du de seneste retningslinjer for gennemførsel af stævner og DM-kalenderen.

Opdatering pr. 21. april 2020: På grund af den gradvise åbning af Danmark er det nu muligt at gennemføre tilpassede træningsløb. Find vejledningen her.

Opdatering pr. 8. april: DOF har udarbejdet en vejledning til, hvordan man kan gennemføre individuelle træninger og samtidig leve op til anbefalingerne vedrørende coronavirus og smittespredning. Den finder du her.

Vi håber at I alle er raske og sunde, og passer godt på hinanden i denne tid hvor alting ikke er ved det normale.

Efter myndighedernes pressemøde mandag den 6. april, er anbefalingen at restriktionerne som omfatter at alle konkurrencer og træningsløb under DOF er aflyst, at klubhuse ikke kan benyttes og, at forbuddet mod at være flere end 10 samlet varer foreløbig frem til den 10. maj. Det er desuden allerede nu varslet, at forbuddet mod store arrangementer kommer til at vare til og med august måned.

Dansk Orienterings-Forbund bakker 100% op omkring myndighedernes beslutning.

DOF ønsker, at I allesammen vil passe godt på jer selv, hinanden og støtte op omkring de tiltag som vi løbende får fra myndighedernes side.

Vær desuden opmærksom på at DIF og myndigheder løbende opdaterer deres informationssider, herunder med en lang række praktiske oplysninger omkring konsekvens af at aflyse events, kompensationsordninger, klubkontingent osv.

Læs mere via nedenstående links:

DIF's information med praktiske oplysninger

Myndighedernes hjemmeside om coronasmitte:
Her kan du læse de seneste opdaterede nyheder fra myndighederne om coronavirus, påbud og opfordringer.

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF