Nyheder

2019 DMMellem Skammel2Det har varet alt for længe – men i den kommende weekend er der endelig mulighed for at gennemføre årets første danmarksmesterskaber. Lørdag gælder det DM Mellem, som Tisvilde Hegn OK arrangerer i Aggebo-Græsted Hegn, mens DM Sprint løbes dagen efter ca. 20 kilometer længere mod syd i Hillerød Øst med FIF ved arrangør-roret.

Sprinten lå oprindeligt i Aalborg OK’s hænder med løbsdato i slutningen af maj, men den endte med at blive flyttet på grund af coronapandemien og de deraf følgende restriktioner.

Coronapandemien sætter fortsat sit aftryk på vores idræt og i særdeleshed DM-stævnerne, der er påvirket på flere måder.

Lørdagens DM Mellem afvikles i to halvdele – så de ældste klasser sendes afsted om formiddagen, hvorefter skoven og målområdet tømmes fuldstændigt for løbere, inden de yngre klasser sendes afsted. Læs mere på DM Mellems hjemmeside.

Ved søndagens sprint har arrangørerne indført et loft på 475 deltagere, og starttiderne er spredt ud over fem timer. Ligesom ved lørdagens DM Mellem sendes de ældste klasser afsted om formiddagen, mens D/H 12 – D/H 40 først skal i ilden om eftermiddagen.

Der kommer heller ikke til at være klubtelte, fysisk resultatformidling eller medaljeoverrækkelse som vi kender det. Læs mere på DM Sprints hjemmeside og på stævnets Facebookside.

Stærkt DM-felt
Trods restriktioner og begrænsninger er der al mulig grund til at glæde sig til weekenden.

Det bliver nemlig første mulighed i knap et år for at følge eliteløberne til en større konkurrence – og tilmeldingerne tyder på, at der er spændende opgør i vente begge dage. Da vi ikke kan samles på stævnepladserne, haves ikke speakning, men begge dage sendes live til Youtube fra seniorkonkurrencerne. Lørdag med start på sendingen ca. kl. 14:45 og søndag ca. kl. 14:15. Links til de to produktioner, samt til onlineresultater fra alle klasser, vil kunne findes på de to stævners hjemmeside.

I D21 er den syvdobbelte verdensmester Maja Alm, OK H.T.F. og Cecilie Klysner, FIF Hillerød Orientering på startstregen til både Mellem og Sprint. Og da landsholdet tidligere på måneden var samlet i Norge, viste de to flot form ved at løbe de hurtigste tider af alle i en afdeling af den norske Sprintliga - se evt. mere her.

En lang række af landsholdskollegerne trækker også i DM-tøjet – deriblandt Josefine Lind, OK Gorm, Amanda Falck Weber, Tisvilde Hegn OK og de tre førsteårs-seniorer Ida Agervig Kristiansson, OK Snab, Agnes Nørgaard Kracht og Ida Øbro, THOK.

I H21 har den regerende mellemdistance-danmarksmester Tue Lassen skiftet rollen som landsholdsløber ud med landstrænerposten og er rykket op i H35, hvilket åbner kampen om DM-guldmedaljerne.

Startlisterne til mellemdistancen lørdag tæller navne som Jakob Edsen, Aarhus 1900 og Emil Øbro og Björn Cederberg fra Tisvilde Hegn OK. Sidste års sølvvinder på Mellem Eskil Schøning er også med igen, ligesom norske Emil Ahlbäck (begge OK Pan Aarhus) sikkert også vil forsøge at snuppe endnu en DM-medalje til samlingen.

2020 DMMellem Staevneplads

 

Gavekort fra Trimtex og Løberen
Normalt ville vi også nærme os de afgørende afdelinger i de to ranglister, Trimtex Senior Cup og Løberen League, men med de mange aflysninger i foråret er ranglisterne som vi kender dem også aflyst.

Men der bliver alligevel gavekort at løbe om – for Trimtex og Løberen holder fast i at uddele gavekort til nr. 1, 2 og 3 i hhv. senior- og juniorklasserne.

Foto: DM Mellem-podiet i 2019 - Thomas Greve Jensen
Foto 2: Målpladsen for DM Mellem venter på deltagerne – Helge Lang Pedersen

Lars Lindstrøm og Dansk Orienterings-Forbund har indgået forlig, og den verserende sag mellem parterne er afsluttet.

Det er et stærkt ønske fra begge parter at komme videre, samt at sikre sammenhold og arbejdsglæde i forbundet, så medlemmer og løbere i fællesskab kan have fokus på de kommende års store sportslige begivenheder.

Forliget indebærer dels beklagelser fra begge parter omkring sagens omstændigheder, og dels et for begge parter tilfredsstillende forlig.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Lars Lindstrøm har været ansat som juniorlandstræner, talentudviklingstræner, landstræner og senest som sportschef i forbundet. I årene, hvor Lars havde ansvaret for landsholdet, er der vundet 21 medaljer, og han har været den drivende kraft bag etableringen af det internationalt førende træningsmiljø Elitecenter Orientering i Aarhus.

”Jeg har haft en fantastisk tid som ansat i forbundet – jeg har på rejsen mødt en masse passionerede og gode mennesker, og det har været et privilegium at arbejde intenst med orienteringsløb. Jeg blev ansat til at skabe resultater for Danmark og få skabt en stærk elitekultur, og det har været styrende for mit arbejde. Det har krævet en stor indsats og meget af alle, og jeg er ærgerlig og ked af, hvis det undervejs har været til gene for nogen – det har på ingen måde været min hensigt.”

I bakspejlet erkender begge parter, at der skulle være brugt mere tid og energi på at skabe tydeligere rammer om elitevirksomheden og på at løse uenigheder og uklarheder hen ad vejen.

Lars har bidraget med en stor faglig viden og indsigt i eliteidræt og skabt markante resultater i en epoke, som vil blive husket med stolthed af alle i dansk orientering.

Såvel hovedbestyrelsen som Lars Lindstrøm ser nu frem mod verdensmesterskaberne i Danmark om to år. ”Jeg glæder mig til at følge VM fra stævnepladsen – min passion for orienteringsløb og eliteidræt er intakt, og jeg håber inderligt at løberne præsterer på højeste niveau,” siger Lars Lindstrøm.

Hovedbestyrelsen vil i løbet af efteråret igangsætte en proces, hvor eliteorganisationen, mål og midler skal defineres på ny.

"Vi skal tage et nyt vejvalg - og nu skal vi som bestyrelse tænke os grundigt om og inddrage alle gode kræfter, inden vi fastlægger en ny retning. Vi har dygtige løbere, der træner hårdt frem mod VM 2022 i Trekantområdet - og de skal selvfølgelig have de bedst mulige rammer for deres virke,” siger Torben Seir, Næstformand, Hovedbestyrelsen DOF.

JRA08910

Seniorlandsholdskonkurrencer
Covid-19 har efterladt en international sæson næsten uden internationale mesterskaber. Som udgangspunkt var det tanken at Euromeeting både skulle være en læringsarena for hele landsholdet og en brik i den specifikke forberedelse mod VM 2021, og ikke en direkte præstationsarena. På grund af situationen vi er kommet i, opjusterer vi nu Euromeeting til også at være et prioriteret mesterskab og en præstationsarena.

Løbere i landsholdsgrupperne (Verdensklasse-, Elite- og Udviklingsgruppe) vil stadigvæk være forhåndsudtaget, men de skal være i en træningstilstand, hvor deltagelse i konkurrencerne giver mening (de kan deltage fuldt ud i minimum 2 af 4 konkurrencer).

Derudover åbner vi op for en supplerende udtagelse, hvor løbere uden for landsholdsgrupper med ambitioner om VM 2021 og som opfylder kvalitetskriterierne, kan udtages til Euromeeting med fuld egenbetaling.

Udtagelseskriterier og oversigt over økonomi kan findes her: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet/information

Ungdoms- og juniorlandsholdskonkurrencer
Ud over Euromeeting står EYOC også på den internationale kalender for ungdoms- og juniormesterskaber. EYOC er stadigvæk primært en udviklingsarena, men erstatter på mange måder JWOC, som er udgået af årets program.

Arrangørerne har også lagt en D/H20 klasse ind, som indgår som Junior-EM (EJOC). Udtagelseskriterier kan findes her: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet/information 

Vi gør også opmærksom på at fremtiden stadigvæk er usikker, og at der helt op til mesterskaberne kan forekomme ændringer i oplæg og deltagelse.

Vi er klar over, at der er kommet deltagerbegrænsning ved DM sprint, som figurerer i udtagelseskriterierne. Manglende deltagelse i DM sprint diskvalificerer ikke en løber i udtagelser til EYOC, EJOC og Euromeeting, men i dette tilfælde vil vi naturligt nok kun kunne vurdere præstationer ved DM mellem og DM lang.

Vi gør også opmærksom på at præstationer i DM’er, EYOC, EJOC og Euromeeting kan komme i betragtning, når landsholdsgrupperne (ikke U-18) for 2021 skal udtages. Da 2020 har været begrænset af få internationale konkurrencer til dette formål, er det naturligt at disse konkurrencer bliver en vigtig del af vurderingsgrundlaget.

Kenneth Buch, Cheflandstræner

Kære medlem

Så er sommerferien forbi og skolerne er begyndt igen.

Idræt i Skolen

På grund af coronakrisen har landets skoler tilbragt meget af skoledagen i foråret udenfor. Undersøgelser viser, at det har gavnlige effekter på flere områder for eleverne – læs mere om det her.

Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund sætter fokus på mere udendørs undervisning – også efter corona og mener at kommunerne bør gå forrest. De to organisationer håber også, at de nye rammer kan skabe bedre mulighed for at inddrage foreningerne i "Den Åbne Skole".

I forbundet har vi valgt at følge op på det fokus, der har været omkring udeundervisning og bevægelse i skolen ved at indrykke en advertorial i ”Idræt i Skolen” efter sommerferien. Advertorial’en har fokus på vores Find vej i Skolen-pakker, som udover at opfylde kravene for Fælles Mål i Idræt/Natur og Udeliv også kan anvendes i skolens andre fag. Samtidig er Find vej i Skole-pakkerne lokalt forankret og passer derfor perfekt ind i håbet om at skabe bedre rammer for at få foreningerne inddraget i ”Den Åbne Skole”.

”Idræt i Skolen” udgives af Dansk Skoleidræt og udkommer i alt 4 gange årligt i et oplag på 3.700 stk. Næste udgave kommer på gaden i uge 37 og distribueres til alle landets friskoler og privatskoler, folkeskoler og efterskoler samt til en række specialskoler og dagbehandlingstilbud. Magasinet udkommer også til landets seminarier, til samtlige 98 kommuner i Danmark samt til en række ministerier. Dansk Skoleidræts samarbejdspartnere, kreds- og æresmedlemmer modtager ligeledes bladet, og det samme gør en række af landets medier og alle politiske ordførere i Folketinget indenfor områderne undervisning, sundhed, kultur og idræt. På skolerne distribueres ”Idræt i Skolen” typisk til lærerværelserne ”att.: Idrætslærerne eller den bevægelsesansvarlige”. På landets seminarier distribueres magasinet til de kommende idrætslærere. Og i kommunerne distribueres det til forvaltninger og kontaktpersoner inden for fagområder som børn, skole, sundhed og kultur.

Find vej i Skolen-pakker

Der var før sommerferien stor interesse for Find vej i Skolen-pakkerne, bl.a. nok fordi der var forskellige muligheder for at søge støtte til at rykke undervisningen udenfor. Flere har fået bevilget penge til dette, og vi er nu oppe på over 130 skolepakker. En kæmpe, flot stykke arbejde af de danske orienteringsklubber 💪🏼

Men også her efter sommerferien kan vi mærke skolernes stadige interesse for vores Find vej i Skolen-pakker - Det er in at være ude for tiden 😉

Og med Find vej i Skolen-pakken står I som klub stærkt ift. at byde ind på hvordan undervisningen kan rykkes ud og ikke mindst få klubben inddraget i "Den Åbne Skole". Dette gælder ikke kun ift. at indgå aftaler med den enkelte skole, men også ift. at indgå aftale med hele kommunen. Bl.a. har Skive AMOK her til sommer indgået aftale med Skive Kommune om skolepakker til alle kommunens folkeskoler, deres gymnasium & HF, SOSU-Skive samt VIA-Læreruddannelsen, Skive. I alt 18 skoler skal der tegnes kort over henover det næste år og indgås samarbejder omkring. Fantastisk arbejde af Skive AMOK.

Skole OL

Det meste af Skole OL 2019/2020 blev desværre aflyst. Men heldigvis har mange af Jer klubber sagt, at I er klar til at deltage igen i 2020/2021. Der var lagt op til at forbundet var nødt til at spare skoleområdet væk i 2020/2021. Men med input fra flere klubber og gode folk i forbundet var det muligt at få forhandlet med Skole OL, så Dansk Orienterings-Forbund og klubberne igen i år er med til Skole OL 👍🏼

De næste 4 år vil finalen blive afviklet i børnenes by – Billund. Hvorfor OK Gorm overtager finale-stafetten fra OK PAN. En kæmpe tak skal lyde til OK PAN for deres arbejde 😊

Er I som klub endnu ikke med til Skole OL er I meget velkommen. Det er blot at tage fat i undertegnede og høre nærmere.

Og hvis I som klub eller person har spørgsmål generelt vedr. de muligheder der ligger under DOF ift. skoleområdet, er I også velkommen til at sk:rive eller ringe 😊

/Skolekonsulent Nina Hoffmann

Tlf: 3011 4767
Email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dette nyhedsbrev er udsendt af DOF's skolekonsulent Nina Hoffmann til modtagerne af nyhedsbreve for skoleområdet.
For at modtage nyhedsbreve fremover skal du logge ind i O-service --> trykke på "Løbere" i topmenuen og derefter "Ret løber" --> vælge fanen "Nyhedsformidling" og herefter sætte flueben i de områder, du vil modtage nyhedsbreve fra.

 

Camilla Nikoline MTBO weekend Sjælland August

Nikoline Holm Splittorff og Camilla Søgaard, weekendens vindere i D21 klassen.

Yes, endelig! Flere måneders COVID-19 nedlukning af landet har som bekendt sat en effektiv stopper for langt de fleste arrangementer på stævnekalenderen så langt i år. Men men men, der er lys forude! I tråd med at Danmark stille og roligt gradvis åbner op igen var der - under forudsætning af implementering af fornuftige Corona-relaterede forholdsregler - i den forgangne weekend givet grønt lys for at afholde årets første afdeling af den danske MTBO Cup. Der var således igen trommet sammen til en 3 tætpakkede dage med MTBO ræs på programmet i det nordsjællandske. Klubberne OK ØST Birkerød, FIF Hillerød og Allerød OK var gået sammen om at arrangere en løbsweekend efter det gennemprøvede koncept med en kort, en lang og en mellem hhv. fredag, lørdag og søndag.

Og hvilken weekend det blev! I et Danmark som var badet i sol fra skyfri himmel og trope-lignende tendenser blev der indledningsvis budt op til en sprintdistance på helt nytegnet kort i og omkring Gulddysseskoven et lille klik nord for Roskilde. Terrænet byder på et godt miks af skov, åbne eng- og græsarealer og bebyggede områder med alt fra meget snirklede MTB spor til brede veje og er helt perfekt til sprint-disciplinen. Det er jo også altid sjovt når der bliver åbnet for nye terræner, hvor vores sport kan udfoldes og der blev gået til stålet blandt de startende. I elite-segmentet havde alle junior-rytterne i dagens anledning meldt sig til i seniorelite-klasserne for at få en stærkere konkurrence. Her kunne dagens fødselar Camilla Søgaard (Horsens OK), som en lille gave til sig selv, trække sig sejrrigt ud af opgøret med en margin på godt 1 minut ned til Cæcilie Rueløkke Christoffersen (OK ØST Birkerød) som på sin side henviste Annika Henriksen (Svendborg OK) til den sidste podieplads. Blandt herrerne var der en jævn top 3 efter en god halv times dyst med Mikkel Brunstedt Nørgaard (OK ØST Birkerød) som den sejrende, tæt fulgt af hhv. landstræner Allan Jensen (Silkeborg OK) og Oliver Friis (Horsens OK) indenfor 40 sekunder.

Hvis fredag aften var lummer blev det først rigtigt svedigt lørdag da der i Grib Skov var lagt i ovnen (bogstavelig talt!) til en indædt dyst på langdistancebaner godt lagt af landsholdsrytteren Thomas Steinthal (FIF Hillerød). Om end varmen for flere måske var lige i overkanten blev deltagerne mødt af en skov som vel ikke bliver bedre end den fremstår nu, med tørre spor og med masser af greb, det skulle da lige være hvis de fik en smule fugt tilført i form af regn fra oven. Dagens sejr-damer og -herrer blev hhv. Camilla Søgaard og Allan Jensen som igen gjorde sit for at give lidt inspiration til de yngre i klassen. Blandt junior pigerne trak Annika Henriksen sig bedst ud af dysten i D20. Det var en brandvarm dag for samtlige deltagere, som dog til alles store glæde fik en is at køle ned på umiddelbart efter målgang – et absolut godkendt koncept som meget gerne må gentages ved fremtidige lejligheder!

Den hårde løbsweekend blev afsluttet med en mellemdistance i den lettere kuperede Lystrup Skov som også byder på et udfordrende MTB spor (Djævlesporet) og områder med mange stier af skiftende beskaffenhed. Rytterne blev således præsenteret for en god blanding af tunge opkørsler, hurtige nedkørsler, stræk hvor der skulle trykkes igennem og stræk hvor der skulle finorienteres grundigt for at holde sammen på løbet. Igen var samtlige junior-drenge og -piger tilmeldt i seniorklasserne og denne gang kunne Nikoline Holm Splittorff (FIF Hillerød) henvise Camilla Søgaard til andenpladsen med en sejrsmargin på blot 5 sekunder. I herreklassen havde Morten Ingmar Örnhagen Jørgensen (OK Snab) efter et styrt på lørdagens langdistance et virkelig godt løb hvor han vandt med en god margin på 3 minutter ned til Oliver Friis. Oliver gav den ellers så meget gas under dagens løb at det resulterede i et styrt og en brækket lillefinger. Så er der da ikke tvivl om viljen! Det er selvfølgelig knapt så optimalt med hensyn til de kommende ugers træning, men som landstræneren udtalte: ”han skal jo heldigvis ikke bruge lillefingeren til at cykle med”.

Og dét markerede så afslutningen på løbs-delen af denne velafviklede weekend. Der var efterfølgende stor ros til både arrangører og banelæggere af alle 3 stævner som fik elementerne i sprint, mellem- og langdistance frem på bedste vis i terræner som var som skræddersyet til formatet. Fulde resultater fra weekenden findes her.

Landsholdsgruppen, som jo oprindeligt skulle have været til VM i Tjekkiet i disse dage, har dog forlænget weekenden med nogle ekstra træningsdage i den første halvdel af ugen for at få et godt udbytte ud af de uventede ”fridage” i forhold til den oprindelige sæsonplan. Ved denne landsholdssamling er der selvsagt fokus på forberedelse frem mod det nært forestående EM i Finland. Dette er sat til at løbe af stablen i midten af september og alle involverede håber selvfølgelig på at mesterskabet, som i givet fald bliver det eneste internationale event på årets sæsonplan, kan lade sig gennemføre i denne corona-plagede tid.  De seneste udmeldinger fra de finske arrangører lyder opløftende, men skæbnen ligger selvfølgelig også i bl.a. den finske regerings hænder. Vi krydser fingre for at det ser godt ud også om et par uger…

Som en afsluttende kuriositet skal det lige bemærkes at førsteårs senior-rytteren Thomas Steinthal p.t. er i Schweitz for at køre MTB løbet Swiss Epic sammen med Adrian Jäggi (Schweitzisk MTBO landsholdsrytter). Dette er et 5-dages etapeløb som køres i par af to og to og som dagligt byder på et par tusind højdemeter. Her er de oppe mod mange af de store kanoner, herunder de bedste danske MTB ryttere i forskellige hold-konstellationer og ditto MTB verdensranglisteryttere. De lægger ud på første etape i morgen (tirsdag). Følg med her: Swiss Epic.

        

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF