Nyheder

DOFTVLOGO

Denne skrivelse er tirsdag d. 21. april sendt ud til alle klubber:

I forlængelse af den gradvise genåbning af Danmark, som blev meddelt af myndighederne torsdag den 16. april, har idrættens organisationer repræsenteret ved bl.a. DIF været i dialog med myndighederne om hvorledes en sundhedsmæssig forsvarlig og gradvis genåbning af udeidrætten bør ske.

Myndighederne har understreget, at første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund forudsætter, at alle fortsat overholder retningslinjerne om social afstand og hygiejneråd, da smittespredningen ellers kan blive så kraftig, at kapaciteten i sundhedsvæsenet vil blive voldsomt udfordret. Dette er den helt grundlæggende præmis for idrættens genåbningstiltag - og DOF opfordrer klubberne til at understrege dette for sine medlemmerne.

Det gælder ligeledes fortsat at klubhuse ikke kan benyttes, og at det ikke er tilladt at samles mere end 10 personer. Man er forpligtet til at følge med i myndighedernes regelsæt løbende, og henstillinger fra myndigheder skal altid følges. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at ”man bør holde sig fysisk aktiv og bør prioritere at komme ud og få frisk luft dagligt,” og Danmarks Idrætsforbund opfordrer til at man ”husker bevægelse og udnytter naturen til at være aktiv med løb eller cykelture.”

I forbindelse med den gradvise genåbning anbefaler DOF fortsat selvtræning / individuel træning. Læs om det her.

Men DOF åbner nu op for muligheden for træningsløb uden post kontrol-stempling på følgende måde:

• Træningsløb afvikles i tidsrum lidt større end vi er vant til (dvs. 2-3 timer).
• Medlemmerne opfordres til at sprede deres deltagelse hen over hele tidsrummet.
• Der vil være postskærme i skoven.
• Der er personale ved start, som kan udlevere printede kort.
• Der er ingen stemplingskontrol i skoven.
• Der tilbydes manuel tidstagning med ur og registrering af tid ved start/mål personalet.
• Der opsættes store snitzlede båse eller ”stop” streger ved at lægge plast strimmel på jorden. Indenfor hver bås må maks. opholde sig 10 ventende løbere med behørig afstand.
• Løberne går frem til start personalet og bliver registreret og får et kort ad gangen (evt. en familie ad gangen).
• Der skal stå sprit på borde og andre steder ved start og mål.
• Når man kommer i mål går man til sin bil efter at have registreret sig.

Generelt for genåbning af træningsløb gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder bør ikke deltage. Ligeledes er det væsentlig at holde for øje, at redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. ikke bør anvendes af flere deltagere. Deltagerne skal i videst mulige omfang selv medbringe evt. redskaber, remedier m.v.

DOF anbefaler fortsat vores klubber at afholde sig fra konkurrenceløb. Men følger løbende myndigheder og DIF`s anbefalinger og når og hvis en mere omfattende åbning kommer på tale - så vil DOF vurdere og følge op i forhold til dette. 

Læs mere på www.coronasmitte.dk eller www.sst.dk
Læs DIF’s vejledning: www.dif.dk/corona
Følg løbende DOF’s vejledninger her: www.do-f.dk

Walther Rahbek
Formand, DOF

Tema Kort

Foråret er over os og forhåbentlig kan vi inden længe igen komme i skoven og løbe orienteringsløb.

Nyhederne på kortområdet er samlet i ”nyhedsbrev april 2020” som ligger på DOFs hjemmeside under ”kort”,  ”dokumenter”,  "6-nyhedsbrev april 2020" eller kan downloades direkte her.

Nyhedsbrevet indeholder blandt andet information om aflysning af forårets kortseminarer, årets kortprofil, print af DM kort og ISSprOM 2019 med mere.

Go’ fornøjelse med læsningen.

Tema loebere uden klub

I ugen op til påske offentliggjorde Kulturministeriet, at det ville yde et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger på 50 millioner kroner.

Puljen er tiltænkt som hjælp til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som coronapandemien har ført med sig gennem aflyste arrangementer med under 500 deltagere og manglende indtægter.

De 50 millioner kroner fordeles mellem Danmarks Idrætsforbund (som DOF hører under), DGI, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd

Af puljen modtager DIF de 23 mio. kr. DIF er i gang med at udarbejde retningslinjer for, hvordan der kan søges støtte igennem puljen. Læs mere her.

Dialog om udendørsidrætter
Derudover fører DIF og DGI en tæt dialog med Kulturministeriet og Sundhedsministeriet om, hvornår det bliver muligt at åbne mere for udendørsidrætterne under coronapandemien.

Indtil nu lyder DIF’s anbefalinger fortsat, at både indendørs- og udendørsidrætterne aflyser deres aktiviteter og holder lukket.

Dog er det muligt at gennemføre individuelle orienteringstræninger og samtidig leve op til myndighedernes anbefalinger. Læs mere her.

2020 repmoede

Referatet fra DOF's repræsentantskabsmøde, der blev afholdt d. 7. marts i Idrættens Hus, er nu godkendt af dirigenten og offentliggjort her på DOF's hjemmeside.

Det findes samme sted som de øvrige dokumenter fra repræsentantskabet (Menu->Forbundet->Repræsentantskab->2020) og kan hentes lige her.

Tema FindvejOpdatering pr. 21. april 2020: På grund af den gradvise åbning af Danmark er det nu muligt at gennemføre tilpassede træningsløb. Find vejledningen her.

DOF har udarbejdet en vejledning til, hvordan man kan gennemføre individuelle træninger og samtidig leve op til myndighederne og Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger vedrørende smitterisiko og coronavirus.

Alle konkurrencer og træningsløb under DOF er fortsat aflyst, klubhuse kan ikke benyttes og det er heller ikke er tilladt at samles mere end 10 personer. Man er forpligtet til at følge med i myndighedernes regelsæt løbende, og henstillinger fra myndigheder skal altid følges.

Dog kan klubber og enkeltpersoner tilrettelægge træninger på en sådan måde, at det er forsvarligt ift. retningslinjerne. Du finder vejledningen her.

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF