Nyheder

DOF åbner hver dag en låge i julekalenderen, og bagved gemmer sig et eller flere orienteringsarrangementer i 2018.

23. december: DM Stafet på Harrild Hede

Den 8. september er der mulighed for at måle sig med landets bedste - sammen med sine klubkammerater, når Herning OK arrangerer DM Stafet i Harrild Hede.

Orienteringskort over Harrild Hede 1987

Herning OK skriver:

DM weekenden d. 8. – 9. september 2018 afvikles traditionen tro den anden weekend i september, hvor der vil blive rig lejlighed til at blive udfordret i typiske jyske hedeterræner med afvikling af DM stafet om lørdagen d. 8. september på Harrild Hede og individuelt i Ulbjerg om søndagen.

DM Lang i Ulbjerg gemte sig bag lågen d. 11. december

I Herning Orienteringsklub, der afvikler DM stafetten, er vores udgangspunkt for løbet, at

  • kortet er nytegnet med forventet kvalitetsstempel fra DOF
  • der er korte afstande samt en intim og hyggelig stævneplads
  • at banerne er intense i varieret terræn med en forventning om hurtige løbstider
  • der skal være et varieret og sundt udbud af varer i kioske

Løbet tager sit udgangspunkt fra Naturcenter Harrild Hede i den gamle Harrild Vandmølle. Om dette område skriver Naturstyrelsen: “Her er store hede- og plantagearealer, rene og hurtigtstrømmende vandløb, hedesøer, hugorme, masser af krondyr, stilhed og højt til himlen”. I dag ville Naturstyrelsen sikkert også nævne, at her er fundet spor af ulve.

Der findes mere information på løbets hjemmeside, der findes via www.herning-orienteringsklub.dk

Vi glæder os til at se mange løbere i skoven lørdag den 8. september 2018 og sende jer videre til Ulbjerg den 9. september 2018, hvor Viborg Orienteringsklub tager imod.

Indsendt af Kim Gottlieb, Herning Orienteringsklub

DOF åbner hver dag en låge i julekalenderen, og bagved gemmer sig et eller flere orienteringsarrangementer i 2018.

22. december: Sprint i Svaneke og Höst Open 2018

Dagens låge gemmer på hele tre løb på Bornholm i oktober 2018. Først en bysprint i Svaneke 26. oktober, som PI København arrangerer som et opvarmningsløb til Höst Open, der udgør resten af dagens låge med løb i Blykobbe Plantage/Hasle Lystskov lørdag d. 27. oktober og i Slotslyngen dagen efter.Viking Orientering, der er hovedarrangør skriver:

I 2018 bliver det igen muligt at løbe bysprint i en bornholmsk kystby og nærmeste opland med den karakteristiske klippekyst. De nærmere detaljer og tilladelser er ikke på plads, men stævnepladsen bliver med stor sandsynlighed i nærheden af havnen med udsigt til havet, klipperne, fyrtårnet og Utzons vandtårn, der er byens vartegn.

Svaneke byder bl.a. på krogede gader, små pladser og torve, åbne gårdmiljøer og bynær skov. Dermed er der lagt op til en sjov og svær sprint.

Der løbes på nytegnet sprintkort over Svaneke og nærmeste omegn.

Lørdag løbes der i Blykobbe Plantage/Hasle Lystskov, der byder på et terræn med let kupering et udbygget sti-net. Men der er også svære momenter med slugter og flere detaljer ved kystlinjen, gamle kaolinbrud og åløb. Løbskortet vil være ny-tegnet.

Søndag løbes der i Slotslyngen, der er et af Danmarks sværeste, mest kuperede og mest spektakulære terræner med såvel høje som lave klipper, slugter, søer, vandløb, forholdsvis uberørt skov og et stort hede-område. Kortet er nytegnet i 2015 og revideres i 2018.

Se mere på http://www.host-open.dk/ og https://www.facebook.com/bornholmhostopen/

 

 

 

IOF forsideKORT NYT - for kortinteresserede dec. 2017

Som bekendt er der i 2017 kommet ny kortnorm for skovkort - ISOM 2017

De fleste ændringer er en justering af dimensioner på de enkelte symboler.
Den væsentligste indholdsmæssige ændring er, at det symbol, vi kalder hugning har fået en bredere betydning, og at der nu er mulighed for at tilføje gennemløbelighed på symbolet. En teknisk ændring er det, at meridianerne nu skal tegnes med 300 meters mellemrum i stedet for 250 meter.

Symbolet for hugning hedder nu lineær spor og dækker linjer/spor (sandspor, skiløjpe, hugninger og spor opstået efter skovarbejde) gennem terrænet, og som ikke har en tydelig sti i sporet. Løbbarheden vises i gul, grøn eller hvid med en lidt tykkere linje som baggrund. MTB spor tegnes som hidtil med stisymbolet.

Konvertering fra ISOM 2000 til ISOM 2017

Alle internationale løb incl. World Ranking Events og Danske Mesterskaber skal fra 1. januar anvende kort tegnet efter den nye norm. For øvrige danske kort vil det være naturligt at konvertere kortet i forbindelse med den førstkommende revision.
Det er væsentligt, at det fremgår af kortet og instruktionen for arrangementet, at kortet er fremstillet efter ISOM 2017, hvis det er tilfældet.

Normen er oversat til dansk og er nu på vej igennem en sproglig renselsesproces.
Så snart den er klar, sættes den på DOFs hjemmeside i pdf format. Senere vil den blive offset trykt. Den engelske udgave ligger på hjemmesiden under kort - dokumenter e - Diverse - IOF kortnorm ISOM 2017

En vejledning i konvertering af ocad filer ligger på hjemmesiden under
c - Rentegning - Vejledning konvertering ISOM 2000 til 2017 (juli 2017)

ISOM 2017 symboler for Illustrator ligger under c - Rentegning - ISOM 2017 Illustrator ai10 filer

MapMagic

Takket være Ulrik Nielsen, som har designet MapMagic, er adgangen til grundmateriale blevet meget enklere. Korttegnere, som er godt inde i Ocad og har mod på at udforske mulighederne i programmet, kan selv downloade (www.mapmagic.dk) kortmateriale og fremstille grundkort.
Grundmateriale kan stadig bestilles meget billigt gennem DOF, hvorfra man modtager brugsklar materiale. Se under kort - dokumenter på DOFs hjemmesiden a - Grundmateriale - Bestilling og priser, grundkort (nov. 2017)

Der er her i efteråret kommet nogle nyheder i MapMagic, idet man nu kan bestille materialet i 3 grupper.
Lidar - kurver, hilshade (nu to forskellige fremstillingsmåder) og vegetationskort.
Orthofoto - nyeste forårsbilleder. Tilgængelige i det sene efterår.
FOT - Også kaldet GeoDK er topografiske data. Bygninger, veje, grøfter, træer osv.

Lidar data er fremstillet på grundlag af den nyeste laserscanning fra 2015-16, og det vil helt sikkert vare mange år, før der kommer en ny landsdækkende scanning.

Orthofoto fremstilles på grundlag af fotoflyvninger hvert forår og er tilgængelige i det
sene efterår. Ved enhver revision vil det derfor være fornuftig at bestille dem. De er
gratis - også ved bestilling gennem DOF.

FOT betegnelse dækker over geografiske data, som staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. Dette inkluderer vektordata af bygningsomrids, veje, stier, grøfter osv. Nøjagtigheden af FOT-data kan variere meget i skovområder fra område til område (kommune til kommune), og skal altid kontrolleres og (rettes til) op mod Lidar data.

O-track - georeferering af filer.

For at et kort kan anvendes i O-track, skal det georefereres.
For at resultatat skal blive godt, er det en betingelse, at kortet er fremstillet på grundlag af leveret DOF grundmateriale efter 2007 eller MapMagic materiale.

OCAD filer
Vil normalt være georeferede i UTM wgs 84 og kan anvendes direkte i Condes. Hvis kortet ikke er georefereret, exporteres kortfilen fra OCAD til jpg og behandles som nedenstående for illustrator filer.

Illustrator filer
Fra Illustrator eksporteres kortet i 1:10.000 (sprint 1:5.000) som jpg med 300 dpi opløsning og i RGB.

Denne fil skal georefereres. Filen vil i Condes bibeholde georeferencen og kan efter "banelægningen" i Condes eksporteres til O-track.
Det enkleste er at foretage georefereringen i OCAD ved at tilpasse jpg filen til noget georefereret lineært materiale.
Dette beskrives i et pdf dokument e - Diverse GeoRef ocad og ai filer, som ligger på DOFs hjemmeside.

OCAD rentegningskurser

Der afholdes i februar 2018 OCAD rentegningskurser for sprintkort i SYD, NORD og ØST kredsen. Senest tilmelding til kurserne er fredag den 2. februar. Se indbydelsen på DOFs hjemmeside under kort.
Kurset henvender sig til korttegnere som er lidt øvede og kender de basale funktioner, men gerne vil forbedre den grundlæggende teknik og lære mere om tilrettelægning af arbejdet. 
ØST
Mandag den 5. februar, 2018, 17.00 – 21.30
OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, 4000 Roskilde. 
SYD
Tirsdag den 6. februar, 2018, 17.00 – 21.30
FROS’ Klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia
NORD
Onsdag den 7. februar, 2018, 17.00 – 21.30
Viborg OK’s Klubhus, Skivevej 93, 8800 Viborg

Tak for året der gik!

God Jul og godt Nytår

DOF åbner hver dag en låge i julekalenderen, og bagved gemmer sig et eller flere orienteringsarrangementer i 2018.

21. december: Jættemilen 2018

Der er godt nok næsten et år til, men så er der omvendt også endnu bedre tid til at glæde sig til Jættemilen 2018.Arrangøren OK 73 skriver:

Jættemilen 2018 søndag den 11. november 

Det ses hvert eneste år, at de fleste orienteringsløbere fra de danske klubber fra hele Danmark sætter karavanen i gang og drager til en af de spændende skove, som OK 73 har udvalgt til at lægge område til årets Jættemil.

Selv orienteringsløbere fra adskillige svenske klubber fra det sydlige Sverige har hvert år fokus på OK 73’s Jættemilen og tilmelder deres orienteringsløbere til disse ultralange distancer med finurlige delstræk på kryds og tværs. 

I 2018 skal de mange kilometer tilbagelægges i Store Dyrehave ved Hillerød.

Vi ser frem til din tilmelding i O-service, og derved at se dig på startlisten. 

Indsendt af Jørn Andreasen, OK 73, der samtidig ønsker God jul!, og slutredigeret af julekalenderkoordinator Tom P. Neesgaard

DOF åbner hver dag en låge i julekalenderen, og bagved gemmer sig et eller flere orienteringsarrangementer i 2018.

20. december: Midgårdsormen i Hastrup Plantage

OK Snab inviterer til Midgårdsormen i 2018 og skriver følgende:

Lørdag aften den 25. august 2018 og Søndag formiddag den 26. august 2018.

Hyggelig stævneplads inde i kanten af skoven med god teltplads.

Mulighed for opstilling af Campingvogne ikke langt fra stævnepladsen. Stævnepladsen åbner lørdag eftermiddag.

Gode orienteringsbaner i en skov, der er meget velegnet til natløb og til stafetløb.

Stævnet afvikles i forlængelse af DM Mellem i Højgaard Skov arrangeret af OK Gorm.

Se mere på www.o-service.dk

Vi glæder os til at se dig.

Billedet her er fra 2017-udgaven af Midgårdsormen, som OK Sorø arrangerede i Slagelseskovene.

DOF ANBEFALER

Tilmeldingen til World Masters Orienteering Championships i Danmark 2018 er nu åben/Registration for WMOC 2018 is open. Læs mere her

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tilmeldingen til World Masters Orienteering Championships i Danmark 2018 er nu åben/Registration for WMOC 2018 is open. Læs mere her

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter
MacUrth

Organisationer og partnere

Nordea-fonden
International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
Naturens Dag
DIF
Aktiv året rundt