Nyheder

Tema loeb

Der bliver desværre ikke noget DM Stafet nu på lørdag i Nordsjælland.

FIF Hillerød Orientering påtog sig ellers ekstraordinært at arrangere en særlig udgave af danmarksmesterskabet for mesterskabsklasserne D21 og H21, men trods ihærdige forsøg på at tilrettelægge stævnet efter corona-retningslinjerne, har det vist sig umuligt at gennemføre efter den seneste stramning af forsamlingsforbuddet.

Tema Kort

De opdaterede retningslinjer om forsamlingsforbuddet, som DIF sammen med DGI og Firmaidrætten netop har publiceret, giver ikke anledning til ændring af DOF’s retningslinjer og guidelines for afvikling af orienteringsstævner, gældende fra 8. oktober 2020. idet DOF’s retningslinjer generelt fastslår, at myndighedernes bestemmelser om forsamlingsforbud skal følges.

Stævne- og Reglementsudvalget følger udviklingen så godt som muligt og er i kontakt med DIF’s corona-taskforce efter behov. SRU deltager i øvrigt i de virtuelle møder, som DIF afholder om situationen.

Der opereres nu med tre grænser for forsamlinger ved idrætsaktiviteter.

  • Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. Alle stævneofficials tæller med i det samlede antal.
  • Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.
  • Forsamlingsforbud på 500 personer gælder for fx kursus-og uddannelsesaktivi-teter. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigtet i samme retning.

Der er ikke sket ændringer i reglerne for tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere, dvs. klubberne må gerne dele et stævne op i flere, når blot der på intet tidspunkt er mere end 10/50 personer til stede samtidig.

Der er heller ikke sket ændringer i reglerne for arrangementer med betydelig geografisk spredning, herunder o-løb. Det betyder, at det fortsat vil være muligt at afholde stævner på samme tid med flere end 10/50 personer, så længe den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start- og målområdet.

Konklusionen på ovenstående er, at der kan arrangeres stævner for ungdomsløbere til og med 21 år på samme vis, som det har været tilfældet indtil den seneste stramning af forsamlingsforbuddet, dvs. med maks. 50 personer på samme sted på samme tid. Det skal understreges, at personer over 21 år kun må deltage som officials, og i øvrigt tæller med i det samlede antal på maks. 50 personer.

Såfremt en klub ønsker at arrangere et sædvanligt stævne for alle aldersklasser, eller evt. blot for voksne over 21 år, skal forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes. Det burde ikke skabe problemer, når først løberne er i skoven, men hvordan sikrer man, at der ikke er flere end 10 personer til stede samtidig i start og mål, inklusive officials?

Det er den samme begrænsning, der gælder for klubbernes træningsaktiviteter. Denne udfordring har klubberne løst på forskellig vis, f.eks. ved at forlange tilmelding i tids-slot til træning. Andre har tilbudt selvtræning på samme måde som i foråret. Det kan lade sig gøre ved træning, men hvordan løfter klubberne opgaven med stævner? Det bliver interessant at følge.

Link til DIF’s gældende retningslinjer af 29. oktober kan downloades her.

Spørgsmål om fortolkninger af DOF's retningslinjer rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , Formand for Stævne- og Reglementsudvalget

Tema loebere uden klub

FIF Hillerød Orientering søger ny klubtræner eller -trænerteam, der skal stå i spidsen for klubbens træningsaktiviteter.

Det skal blandt andet ske med udgangspunkt i DOF's TBU (Træning af Børn og Unge)-koncept, som du kan blive klogere på her.

Læs træneropslaget her - der er ansøgningsfrist 1. december.

2020 orienteringsklubber innovation

Som det vil være de fleste bekendt, har myndighederne ændret antallet af det maksimale personer, der må samles på samme sted samtidig fra 50 personer til 10 personer fra mandag d. 26. oktober 2020. Det gør endnu engang klubbernes muligheder for at iværksætte egentlige træningssamlinger og afvikle orienteringsstævner vanskeligere.

Selv om der nu er en begrænsning på 10 personer på samme sted på samme tidspunkt, er det Stævne- og Reglementsudvalgets opfattelse, at det stadig vil være muligt at afvikle træninger – men i langt mindre grad stævner.

Som ved tidligere ændringer af myndighedernes retningslinjer er orienteringsløb specifikt nævnt som en af de sportsgrene, hvor det vil være muligt at afholde konkurrencer, stævner eller lignende med flere end 10 deltagere, hvis konkurrencen, stævnet mv. afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne. I praksis betyder det, at ikke flere end 10 deltagere befinder sig på samme sted samtidig. Ud over orientering gælder det f.eks. også golf og kapsejlads. 

Men selv om deltagerne kan sendes ud med tidsforskydning på et stort areal, er det med den nuværende tolkning af reglerne ikke muligt at sektionsopdele ved stævner – dvs. at f.eks. start-, mål-, parkerings- og beregningspersonale tæller med i samme forsamling, og så vil det for langt de fleste stævner være umuligt at holde sig under 10 personer.

Myndighedernes uddybning af betydningen af retningslinjerne for specifikke sportsgrene findes her

Det vil altid være nyttigt at rådføre sig med de lokale politimyndigheder om evt. stævneopbygning og indretning. Endelig skal det understreges, at såfremt stævnearrangører ikke mener at kunne afvikle stævnet, således at gældende retningslinjer overholdes, bør man aflyse stævnet.

DOF’s tekniske retningslinjer og guidelines for afvikling af orienteringsstævner pr. 8 oktober er fortsat gældende, da de er fleksible ift. skiftende forsamlingsgrænser.

Det er værd at bemærke, at ved idrætsaktiviteter for børn og unge er forsamlingsgrænsen fortsat på 50 personer. Her må ”nødvendige” voksne være til stede – dvs. voksne, der er nødvendige for at kunne gennemføre aktiviteten, eksempelvis trænere, hjælpetrænere eller forældre ved et forælder/barn-hold. Er der deltagere over 21 år ved en børn- og ungeaktivitet, gælder forsamlingsgrænsen på 10.  

Danmarks Idrætsforbund er i dialog med Kulturministeriet om de mere præcise retningslinjer for idrætten efter de nye restriktioners ikrafttræden. Derfor vil denne nyhed sandsynligvis blive fulgt af en præciserende opfølgning sidst på ugen.

DIF's råd og vejledninger ift. coronasmitte findes her - men afventer - som nævnt - i skrivende stund fortolkning af de nye restriktioner.

Spørgsmål om fortolkninger af DOF's retningslinjer rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , Formand for Stævne- og Reglementsudvalget

Tema Kort

DM Nat og DM Ultralang, der skulle have været afviklet på fredag og søndag, er aflyst på grund af de skærpede corona-restriktioner.

Arrangørklubberne Kolding OK og OK Pan Aarhus skriver om beslutningen:

"Arrangørerne af DM Nat og DM Ultralang ser sig desværre nødt til at aflyse mesterskaberne. Vi har gjort alt hvad vi kunne for at lykkes med vores stævner i Coronatid, men med de seneste udmeldinger fra myndighederne ser vi ingen anden udvej end at aflyse.

Aflysningen skal begrundes i:

- at vi ikke finder det politisk korrekt at afholde et stort stævne med deltagere fra hele landet, når myndighederne anbefaler at man begrænser sine sociale aktiviteter

- at forsamlingspåbuddet på 10 personer skal tages bogstaveligt ved konkurrencer, det betyder at man gerne må lave et stævne for 10 personer, og når det er afsluttet, et nyt stævne for andre 10 personer (sektionering af 10 personer gælder pt. kun ved træning)

- at Østjyllands Politi selv har henvendt sig til Night Champ for at sikre at afstands- og forsamlingskravene overholdes, herunder især problematikker ift. sammenstimling ved start, poster og mål.

Vi skal være de første til at beklage aflysningen, men vi respektererat der er andet på spil end et DM.

Stævnelederne for DM Nat og DM Ultralang Susanne Højholt, Ebbe Møller Nielsen og René Rokkjær"

Underkategorier

Husk at referater fra forskellige møder (Kredsudvalg, Klubledermøder, Børn og Unge) ligger på hjemmesiden.

De ligger under Nordkredsens dokumenter. Her ligger også andre gode informationer.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF