Dansk indhold

Nedenstående liste viser de aktuelle klub- og stafetsamarbejder.

 

Reglementet beskriver lovene for klub- og stafetsamarbejder således:

2.15 Klubsamarbejder

2.15.1
Generelt
Indtil 3 klubber kan indgå klubsamarbejde for sammen at stille fælles stafethold til danske stafetter eller stille et hold i divisionsturneringen. Samarbejdet vælger et fælles navn, der ikke må være en af de samarbejdende klubbers navne, men gerne en kombination heraf. Et samarbejde er bindende for et kalenderår ad gangen. Klubsamarbejder skal anmeldes til forbundet. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om samarbejdets omfang og skal ske senest den 31. december for det kommende kalenderår. En liste over indgåede klubsamarbejder offentliggøres på forbundets hjemmeside med oplysninger om samarbejdets omfang.

2.15.2
Særlige regler for klubsamarbejder om stafetter
Et stafetsamarbejde kan indgås indenfor én eller flere af følgende 3 aldersgrupper:
Juniorer - Til og med D20 og H20
Seniorer - Fra og med D21 og H21 til og med D35 og H35
Masters - Fra og med D40 og H40

2.15.3 
Fra og med D21 og H21 til og med D35 og H35
Et nystiftet klubsamarbejde placeres fra førstkommende kalenderårs start i den division i kredsen, som den højest placerede klub i samarbejdet deltog i den senest afviklede turnering.

Forlader en eller flere klub(ber) et klubsamarbejde, placeres den/de klub(ber) i klubsamarbejdet, der i den senest afviklede turnering har opnået færrest points, i den laveste division i kredsen; den/de bedst placerede klub(ber) i klubsamarbejdet fortsætter i den division, som klubsamarbejdet var placeret i ved ændringen eller opløsningen af samarbejdet. 13 Den eller de ledige pladser, der fremkommer i divisionerne ved stiftelse eller hel eller delvis opløsning af et klubsamarbejde, udfyldes ved oprykning af alle lavere rangerende hold i placeringsrækkefølge.

Er I en helt ny orienteringsklub eller en eksisterende idrætsforening, der udvider med orienteringsaktiviteter? I skal være meget velkomne i vores idræt og fællesskab.

På denne side har vi samlet de vigtigste informationer, som I skal vide for at ansøge om medlemskab af Dansk Orienterings-Forbund - og hvad der kommer til at ske efterfølgende.

 

Opret ny orienteringsklub

Vi har et forslag til vedtægter for en orienteringsklub, og DIF har tilsvarende forslag til vedtægter af mere generelt karakter. Hvis I tager udgangspunkt i dem og retter til efter behov, får I nemt styr på formalia.

 

Ansøg om medlemskab af DOF

Jeres udfyldte ansøgningsskema bliver behandlet af hovedbestyrelsen på førstkommende møde. De holder 4-5 møder om året.

Samtidig bør I gøre jer bekendte med:

 

O-Service er DOF’s medlemsdatabase og løbskalender

Når jeres ansøgning er godkendt, bliver jeres klub oprettet i O-service. Samtidig får I tilknyttet en konsulent, der hjælper jer i gang. Det vil typisk være en rutineret administrator for en anden klub i jeres landsdel.

 

Øst-, Syd- og Nordkredsen

Orienteringsklubberne er samlet i tre geografiske kredse, og når I bliver medlem af DOF, bliver I samtidig medlem af den relevante kreds. 

 

Må vi komme på besøg?

Vi vil meget gerne lære jer at kende, så vi bedre kan hjælpe jer i gang. Lad os finde ud af, hvad I har mest behov for til at starte med, så sender vi den mest relevante konsulent ud til jer med ideer, kontakter og andet.

 

Motionsorientering.dk er en ny tilmeldingsplatform, der samler en lang række orienteringsaktiviteter på ét sted.

Platformen giver mulighed for at orienteringsklubberne kan præsentere en lang række aktiviteter, der kan være svære at finde for interesserede motionister i dag. 

Aktivitetstyperne, som klubberne kan lægge op og udbyde i opstartsåret 2019, er:

-          Familieorientering

-          Byorientering

-          Træningsløb, der er åbne for interesserede og medlemmer af naboklubberne

-          Motionsløb

-          Trailløb

-          O-løbeskoler                                                                                                                                    

Motionsorientering.dk har den fordel, at deltagerne ikke behøver være medlemmer af en klub for at kunne se, tilmelde sig og eventuelt betale for at være med. Dermed når den forhåbentlig ud til en masse nysgerrige motionister, der med platformen får et bedre overblik over orienteringsaktiviteter, der er oplagte for dem.

Platformen er fleksibel, og det er let at oprette alt fra små træningsløb med to forskellige distancer, over løb med traditionelle aldersinddelte klasser til kurser for begyndere.

Betalingstjenesten Stripe er knyttet til motionsorientering.dk, så man kan også lade deltagerne betale via platformen med deres kreditkort.

Se mere på motionsorientering.dk - og læs guiden til at benytte platformen her.

resultater

Siden 1. januar 2019 kan stort set alle resultater fra danske orienteringsstævner findes i O-result, som du går til ved at klikke her.

Leder du efter resultater fra danmarksmesterskaberne gennem tiden, er de alle samlet her.

Tidligere resultater kan i de fleste tilfælde nås via arrangørklubbernes hjemmesider.

Foto: Camilla Bergmann/Allerød OK

Her kan du læse de ændrede regler for Klubsamarbejder.

2.15 Klubsamarbejder

2.15.1 Generelt

Indtil 3 klubber kan indgå klubsamarbejde for sammen at stille fælles stafethold til dan­ske stafetter eller stille et hold i divisionsturneringen.

Samarbejdet vælger et fælles navn, der ikke må være en af de samarbejdende klubbers navne, men gerne en kombination heraf. Et samarbejde er bindende for et kalenderår ad gangen.

 

Klubsamarbejder skal anmeldes til forbundet. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om samarbejdets omfang og skal ske senest den 31. december for det kommende kalende­rår.

En liste over indgåede klubsamarbejder offentliggøres på forbundets hjemmeside med oplysninger om samarbejdets omfang.

 

2.15.2 Særlige regler for klubsamarbejder om stafetter

Et stafetsamarbejde kan indgås indenfor én eller flere af følgende 3 aldersgrupper:

Juniorer

Seniorer

Masters

Til og med D20 og H20

Fra og med D21 og H21 til og med D35 og H35

Fra og med D40 og H40

2.15.3 Særlige regler for klubsamarbejder i divisionsturneringen

Et nystiftet klubsamarbejde placeres fra førstkommende kalenderårs start i den division i kredsen, som den højest placerede klub i samarbejdet deltog i den senest afviklede turnering.

Forlader en eller flere klub(ber) et klubsamarbejde, placeres den/de klub(ber) i klubsam­arbejdet, der i den senest afviklede turnering har opnået færrest points, i den laveste division i kredsen; den/de bedst placerede klub(ber) i klubsamarbejdet fortsætter i den division, som klubsamarbejdet var placeret i ved ændringen eller opløsningen af samarbejdet.

Den eller de ledige pladser, der fremkommer i divisionerne ved stiftelse eller hel eller delvis opløsning af et klubsamarbejde, udfyldes ved oprykning af alle lavere rangerende hold i placeringsrækkefølge.

Underkategorier

Artikler vedr. Sydkredsen

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

DOF ANBEFALER

Tema FindvejiSkolen2

DOF har udarbejdet et e-læringsforløb målrettet elever i 6.-7. klasse, som lærere gratis kan benytte. Læs mere

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF